นักเรียนคอร์ส “ก้าว” หรือนักเรียนเก่าที่ลงเรียนคอร์ส ม.4 เทอม 1 และ ม.5 เทอม 1
สนใจสมัครเรียนต่อเพื่อ “ก้าวหน้า” ไปกับ Panya Society
คอร์ส ม.4 หรือ ม. 5 เทอม 2
รับไปเลยส่วนลด 46%

**สมัครผ่านพี่แอดมินทางแชท line หรือ facebook เท่านั้น**

Tel:
082-986-9510

คอร์ส ม.4 เทอม 2 | ม.5 เทอม 2

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เสริม ม.4 เทอม 2
คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
จบปริญญาเอกด้าน artificial intelligence (AI) จาก UCLA

สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน

1. เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน ฟรี
2. เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
3. เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)

คณิตศาสตร์เสริม ม.5 เทอม 2
คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
จบปริญญาเอกด้าน artificial intelligence (AI) จาก UCLA

สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน

1. เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน ฟรี
2. เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
3. เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2
เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก

สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน

1. เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน ฟรี
2. เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
3. เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2
เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก

สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน

1. เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน ฟรี
2. เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
3. เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)

เคมี

เคมี ม.4 เทอม 2
วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ป.ตรี – ป.เอก จุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)

สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน

1. เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน ฟรี
2. เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
3. เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)

เคมี ม.5 เทอม 2
วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ป.ตรี – ป.เอก จุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)

สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน

1. เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน ฟรี
2. เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
3. เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)