คอร์ส ม.4 เทอม 2 และ ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่ ล่าสุด!!)
สนใจรีบสมัครเรียนเลย

Tel:
082-986-9510

ม.4 เทอม 2

|

ม.5 เทอม 2

คณิตศาสตร์เสริม ม.4 เทอม 2 คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

จบปริญญาเอกด้าน artificial intelligence (AI) จาก UCLA

คณิตศาสตร์เสริม ม.5 เทอม 2 คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

จบปริญญาเอกด้าน artificial intelligence (AI) จาก UCLA

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก

เคมี ม.4 เทอม 2 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

ป.ตรี - ป.เอก จุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)

เคมี ม.5 เทอม 2 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

ป.ตรี - ป.เอก จุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)