“ปิดเทอม เปิด PANYA

คอร์สเทอม 1 ม.4-ม.5 (หลักสูตรใหม่ ล่าสุด!!)
คณิตศาสตร์ | ฟิสิกส์ | เคมี

มุ่งสู่การทำเกรดสวย ๆ ในเทอม 1 กับแกงค์พี่ติวเตอร์คนเก่งที่เน้น “ความเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ” มาพร้อมผู้ช่วยการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนสไตล์ใหม่ ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก Panya Society ช่วยอัพคะแนนให้พุ่ง
พร้อมปูทางเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต

🔥HOT PROMOTION🔥

สุดพิเศษ! เพียงรีวิวคอร์สเรียนหน้าเพจ
Facebook: Panya Society

รับส่วนลด 300 บาท จากราคา 1,290 บาท
เหลือเพียง วิชาละ 990 บาทเท่านั้น!
รีวิวแล้วทักแชทหาแอดมินได้เลย

×÷PREVIEW VIDEO÷​×

ม.4 เทอม 1

คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

110 lectures เวลา 35 ชั่วโมง

อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ (อ.ปิง)
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เนื้อหาประกอบด้วย

1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
3. จำนวนจริงและพหุนาม   

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

105 lectures เวลา 47 ชั่วโมง

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
2. การเคลื่อนที่แนวตรง
3. แรงและกฎการเคลื่อนที่ 

วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

78 lectures เวลา 17 ชั่วโมง

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอก จุฬาฯ-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
2. อะตอมและสมบัติของธาตุ
3. พันธะเคมี

ม.5 เทอม 1

คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

142 lectures เวลา 38 ชั่วโมง

อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ (อ.ปิง)
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2. เมทริกซ์
3. เวกเตอร์ในสามมิติ
    

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

93 lectures เวลา 38 ชั่วโมง

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
2. คลื่น
3. แสงเชิงคลื่น
4. แสงเชิงรังสี

วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

53 lectures เวลา 11 ชั่วโมง

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอก จุฬาฯ-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. แก๊ส
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. สมดุลเคมี
    

ม.6 เทอม 1

New Arrival

คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

161 lectures เวลา 47 ชั่วโมง

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
-ป.เอกด้าน AI จาก UCLA-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ลำดับและอนุกรม
2. แคลคูลัสเบื้องต้น 
.  

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

XX lectures เวลา XX ชั่วโมง

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
2. ความร้อนและแก๊ส
3. ของแข็งและของไหล

เคมี ม.6 เทอม 1

วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

XX lectures เวลา XX ชั่วโมง

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอก จุฬาฯ-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. เคมีอินทรีย์
2. พอลิเมอร์

×÷อาจารย์ผู้สอน÷​×

คณิตศาสตร์

ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์
(อ.ปิง)

 • อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ University of California, Los Angeles ทางด้านคณิตศาสตร์
 • ปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
 • นักเรียนโอลิมปิกปี พ.ศ. 2545

คณิตศาสตร์

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

 • ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Senior Software Engineer ที่ Google
 • ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรี
  ด้าน Electrical and Computer Engineering และ
  Computer Science ที่ Carnegie Mellon University
  สหรัฐอเมริกา
 • จบปริญญาเอก ด้าน Artificial Intelligence
  พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
 • ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI)
  ของพี่นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจาก
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค
(อ.แชร์)

 • ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
 • อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
 • เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
 • ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

เคมี

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์
(อ.นัท)

 • ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 • บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร. แถบ นีละนิธิ)
 • อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
 • วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
 • วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ  (เคมี)

×÷ความพิเศษของคอร์ส÷×

1) สรุปเนื้อหาสำคัญแต่ละบทให้เข้าใจง่ายที่สุด

2) คัดสรรโจทย์สำคัญ ไล่ระดับความง่าย-ยาก ให้ฝึกทำหลากรูปแบบ

3) ถาม-ตอบ กับผู้ช่วยส่วนตัว

4) แบบเรียนสรุปเนื้อหา และตะลุยโจทย์ส่งถึงบ้าน ฟรี!!

×÷ความประทับใจจากผู้เรียน÷×

“หนูเรียนแล้วนะคะ สอนดีมาก ๆๆ เลยค่ะ แล้วก็มีตอบคำถามด้วย ชอบมาก ๆๆๆๆๆ เลยค่ะ เรียนคณิตอยู่แล้วชอบมากค่ะ อ.แชร์อธิบายละเอียดมากกกกกก โจทย์คณิตอ.แชร์เยอะมาก จริง ๆ ชอบเคมีกับฟิสิกส์ด้วยค่ะ เนื้อหาแน่นมาก เคมีคือเนื้อหาละเอียดมากกกกก พี่แอดมินใจดีด้วยค่ะ 55 ฝากขอบคุณพี่ ๆๆ กับอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะ ที่เต็มที่กับ Panya Society มาก ๆ หนูรอคอร์สใหม่เทอม 2 เลยค่ะ สมัครแน่นอน ถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่มีทุกวิชาแล้วก็ทุกชั้นปีเลยค่า หนูจะได้ให้น้องมาสมัครเรียนด้วยค่า”

- Dow Yodsarint -

“ส่วนตัวหนูชอบมากเลยค่ะ อาจารย์ทุกท่านสอนดี โชคดีที่หนูมาเห็นก่อนที่จะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพราะเป็นคนที่เรียนในส่วนที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์อ่อนมาก และวิชาอื่นๆ ที่เรียนด้วย เลยลองตัดสินเรียนของ Panya Society เเละชอบมาก ๆ ค่ะ เข้าใจง่าย

- Natcha Kasornchuen -

พี่ ๆ น่ารักมากค่ะ ชอบที่ส่งความรู้ให้เกือบทุก ๆ วันค่ะ มีการสรุปให้ในการสอบกลางภาคด้วย  เนื้อหาที่สอนละเอียดตรงประเด็นเข้าใจง่ายค่ะ ชอบที่มีโจทย์ให้ฝึกทำหลังท้ายบทด้วยค่ะ

Panya Society สอนเนื้อหาดีมาก ๆ เข้าใจง่ายมาก เรียนจากที่นี่แล้วสามารถทำข้อสอบ และเรียนที่โรงเรียนได้อย่างสบาย เป็นเนื้อหาที่สอนเข้าใจได้ดีชอบมาก ๆ ค่ะ

“ครูสอนดีมากกกก เข้าใจง่าย เนื้อหาครบถ้วน เสียงคนสอนน่าฟัง เราสามารถเรียนได้ตลอดโดยที่ไม่เบื่อเลยย แถมพี่แอดมินยังคอยส่งข่าวสารดี ๆ มาให้อีกด้วย”

“ชอบมาก ๆ ค่ะ สอนละเอียดเข้าใจง่ายมาก หนังสือเรียนก็ละเอียด พี่ ๆ ทุกคนน่ารักมาก ๆ ทาง Panya Society ก็มีกิจกรรมมาให้เล่นบ่อย ๆ พร้อมแจ้งข่าวสารตลอดเลย”

สอนดีมากเลยค่ะ มีเนื้อหาสรุปส่งมาให้บ่อยเลยค่ะ พี่ ๆ สอนดีมาก เเล้วก็มีเทคนิคให้จำเยอะมากเลยค่ะ เวลาไม่เข้าใจก็ถามพี่ ๆ ได้ เเล้วเราก็สามารถเรียนตอนไหนก็ได้ที่สะดวก เเนะนำมาก ๆ เลยค่ะ♡

“คอร์สดี ครูสอนดีมากๆ เลยค่ะ สอนเข้าใจง่ายค่ะ ได้ทบทวนเนื้อหาเก่า ๆ ตอนเรียนม.5 มีประโยชน์ในการทำข้อสอบ O-NET มากเลยค่ะ”

“ลูกเรียนฟิสิกส์กับอ. แชร์ สอนดี การพูดการสอน ชัดเจน ไม่เร็ว ไม่ช้า เกินไป และไม่พูดคุยนอกเรื่อง และที่ชอบมากคือมีการทำทดลองประกอบการสอน ทำให้เข้าใจมากขึ้น

“ชอบเรียนเคมีพี่นัท สอนดีนะคะ แต่อยากให้พี่นัทเล่นมุขจังค่ะ 55 ส่วนอ.แชร์ ก็สอนฟิสิกส์ดีเหมือนกันค่ะ สอนละเอียดดี ส่วนคณิตพี่ปิงก็สอนดีนะคะ พี่ปิงก็พยายามอธิบายให้เราเข้าใจรวม ๆ ก็ดีนะคะ อีกอย่างที่ประทับใจนะคะ พี่แอดมินใจดีมากๆ เลย ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะพี่แอดมิน ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ด้วยนะคะ”

- Athicha Rittisen -