“ปิดเทอม เปิด PANYA

คอร์สเทอม 1 ม.4-ม.6 (หลักสูตรใหม่ ล่าสุด!!)
คณิตศาสตร์ | ฟิสิกส์ | เคมี

มุ่งสู่การทำเกรดสวย ๆ ในเทอม 1 กับแกงค์พี่ติวเตอร์คนเก่งที่เน้น “ความเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำ” มาพร้อมผู้ช่วยการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนสไตล์ใหม่ ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก Panya Society ช่วยอัพคะแนนให้พุ่ง
พร้อมปูทางเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต

🔥HOT PROMOTION🔥

เพียงรีวิวคอร์สเรียนหน้าเพจ Facebook: Panya Society
รับส่วนลด 150 บาท/คอร์ส ทุกวิชา
ลดทุกคอร์ส ทุกวิชา ยิ่งเรียนเยอะ ส่วนลดยิ่งเยอะ!
รีวิวแล้วทักแชทหาแอดมินได้เลย

×÷PREVIEW VIDEO÷​×

ม.4 เทอม 1

คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

110 lectures เวลา 35 ชั่วโมง

อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ (อ.ปิง)
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เนื้อหาประกอบด้วย

1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
3. จำนวนจริงและพหุนาม   

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

105 lectures เวลา 47 ชั่วโมง

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
2. การเคลื่อนที่แนวตรง
3. แรงและกฎการเคลื่อนที่ 

วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

78 lectures เวลา 17 ชั่วโมง

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอก จุฬาฯ-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
2. อะตอมและสมบัติของธาตุ
3. พันธะเคมี

ม.5 เทอม 1

คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

142 lectures เวลา 38 ชั่วโมง

อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ (อ.ปิง)
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2. เมทริกซ์
3. เวกเตอร์ในสามมิติ    

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

93 lectures เวลา 38 ชั่วโมง

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
2. คลื่น
3. แสงเชิงคลื่น
4. แสงเชิงรังสี

วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

53 lectures เวลา 11 ชั่วโมง

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอก จุฬาฯ-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. แก๊ส
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. สมดุลเคมี    

ม.6 เทอม 1

New Arrival

คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

161 lectures เวลา 47 ชั่วโมง

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
-ป.เอกด้าน AI จาก UCLA-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ลำดับและอนุกรม
2. แคลคูลัสเบื้องต้น 
.  

New Arrival

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

18 lectures เวลา 6 ชั่วโมง

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
2. ความร้อนและแก๊ส
3. ของแข็งและของไหล

New Arrival

วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

16 lectures เวลา 3 ชั่วโมง

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอก จุฬาฯ-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. เคมีอินทรีย์
2. พอลิเมอร์
.

×÷อาจารย์ผู้สอน÷​×

คณิตศาสตร์

ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์
(อ.ปิง)

 • อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ University of California, Los Angeles ทางด้านคณิตศาสตร์
 • ปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
 • นักเรียนโอลิมปิกปี พ.ศ. 2545

คณิตศาสตร์

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

 • ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Senior Software Engineer ที่ Google
 • ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรี
  ด้าน Electrical and Computer Engineering และ
  Computer Science ที่ Carnegie Mellon University
  สหรัฐอเมริกา
 • จบปริญญาเอก ด้าน Artificial Intelligence
  พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
 • ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI)
  ของพี่นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจาก
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค
(อ.แชร์)

 • ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
 • อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
 • เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
 • ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

เคมี

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์
(อ.นัท)

 • ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 • บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร. แถบ นีละนิธิ)
 • อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
 • วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
 • วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ  (เคมี)

×÷ความพิเศษของคอร์ส÷×

1) สรุปเนื้อหาสำคัญแต่ละบทให้เข้าใจง่ายที่สุด

2) คัดสรรโจทย์สำคัญ ไล่ระดับความง่าย-ยาก ให้ฝึกทำหลากรูปแบบ

3) ถาม-ตอบ กับผู้ช่วยส่วนตัว

4) แบบเรียนสรุปเนื้อหา และตะลุยโจทย์ส่งถึงบ้าน ฟรี!!

×÷ความประทับใจจากผู้เรียน÷×

“หลังจากเรียนกับพี่แชร์ ผมรู้สึกว่าเข้าใจวิชาฟิสิกส์ขึ้นมาก ๆ ครับ จากที่ผมแบบไม่ค่อยตั้งใจในห้องเรียน เรียนในห้องไม่ค่อยเขาใจสักเท่าไหร่ เพราะบางทีคุณครูใน รร.คืออาจไปเร็วไปนิดครับ แต่พอแบบมาเรียนกับพี่แชร์ ผมรู้สึกแบบเปิดกว้างกับวิชานี้มากเลย และทำให้ผมรู้สึกชอบฟิสิกส์เลยนะครับ ทำให้ฟิสิกส์ตอนม.4 เทอม 1 ผมได้ 4.00

- เมธาวินทร์ มหามิตร (บูม) -

โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี

“เราพยายามหาคอร์สที่โอเคกับเราทั้งในด้านการเรียน การสอน และค่าใช้จ่าย แล้วก็ได้รู้จักกับ Panya Society ผ่านทางคนรอบข้าง และได้ทดลองเรียนดูค่ะ พอได้ลองเรียนดูแล้ว ค่อนข้างตรงกับที่เราต้องการในทุกด้าน ถือว่าคุ้มค่ามาก ๆ เข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องค่ะ ยิ่งถ้าเรียนก่อนไปเรียนในห้องจะเข้าใจเนื้อหาดีเลยค่ะ สามารถต่อยอดได้เยอะ แล้วก็ใช้ในการเพิ่มผลการเรียนได้อีกด้วย (เกรดปัจจุบัน 3.95) ชอบระบบการเรียน คอร์สอยู่ได้นานมากไม่มีจับเวลาวนซ้ำกี่รอบก็ได้ สะดวก เรียนได้ทุกเวลา นอกจากนั้นเป็นการสอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน และค่าใช้จ่ายแต่ละคอร์สก็ไม่ได้สูง นอกจากนั้นก็คือพี่ ๆ admin ที่ Panya Society ก็คือน่ารักมาก ๆ ให้คำปรึกษาแล้วก็บริการดีค่ะ ติดต่อซื้อคอร์สได้ง่าย อาจารย์แต่ละคนก็สอนได้ดี เอกสารก็น่าเรียน ถือว่าคุ้มค่าค่ะ”

- ศศิกาญจน์ หอมจันทน์ (เอิร์น) -

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพฯ

“ก่อนเรียนผมเป็นคนที่สมองปานกลาง เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ต้องอาศัยเพื่อน ๆ ช่วยติวให้ก่อนสอบตลอดเลย แต่หลังจากที่เรียนกับทาง Panya Society ผมก็สามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนล่วงหน้าก่อนที่จะได้เรียนจริง ๆ ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ครูสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชอบเอกสารประกอบการเรียนมากครับ เพราะเหมือนเป็นการ สรุปจากหนังสือมาแล้ว ตั้งแต่ผมเรียนที่นี่ก็ไม่เคยเปิดหนังสือที่โรงเรียนแจกเลย เกรดเฉลี่ยของผมเพิ่มขึ้นสูงมาก จากเดิม ม.4 เทอม 2 เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68, ม.5 เทอม 1 (เริ่มเรียนกับ Panya Society) เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 และม.5 เทอม 2 เกรดเฉลี่ย อยู่ที่ 3.98″

- พีรณัฏฐ์ ปินตาสี (เฟิร์ส) -

โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

“ก่อนที่จะได้เรียนกับ Panya Society คือเกรดแพรเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าที่ตัวเองหวังไว้ แต่พอได้เรียนกับ Panya Society เกรดแพรก็ขึ้นมาจนงงว่าตัวเองทำได้ยังไง จากที่แพรไม่เคยได้ฟิสิกส์เกรด 4 เลย แต่เทอมนี้แพรได้ฟิสิกส์เกรด 4 เกรดดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก ๆ เลยค่ะ มีแนวข้อสอบให้ลองทำเยอะมาก ๆ ไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ สอนตรงจุด และเข้าใจง่ายมาก เวลาทำแบบฝึกหัดเสร็จแต่ละข้อ อ.ก็จะอธิบายแบบละเอียดทำให้เข้าใจมากกว่าเดิมค่ะ พี่ ๆ แอดมินที่นี่น่ารักมาก ใจดีมาก สามารถถามได้ตลอดเลย ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่สอนให้แพรเข้าใจกว่าเดิม ขอบคุณนะคะ”

- แพรพลอย ศาลติกุลนุการ (แพร) -

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

“จริง ๆ แล้วเป็นคนที่ชอบในวิชาเคมีมาก ตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ แต่ก็ดีใจที่ได้มาเจอกับคอร์สเรียนของอาจารย์นัทเพราะทุกครั้งที่เรียนรู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ อาจารย์นัทเป็นคนที่สอนดีเข้าใจง่าย รู้สึกดีใจมากแล้วก็ไม่ผิดหวังที่ได้เลือกเรียนคอร์สของทางสถาบันไป เนื่องจากทางสถาบันเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยดูแลเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา ไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรสามารถถามได้ตลอด แล้วทางพี่ ๆ ก็จะตอบกลับโดยเร็วมาก รู้สึกเหมือนทางสถาบันจะใส่ใจเราอย่างมาก ทางสถาบันค่อนข้างเอาใจใส่หนูเป็นอย่างดี คอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอด สงสัยอะไรสามารถถามได้ตลอดและตอบได้ทุกคำถามที่สงสัย มีคอร์สเรียนที่มีศักยภาพมากและมีหนังสือให้เรียนซึ่งน่ารักมาก ๆ อันนี้ขอชื่นชมค่ะ”

- วรินยุพา ตันนุเคราะห์ (วิว) -

โรงเรียน มหาวชิราวุธ สงขลา จังหวัดสงขลา

“ชอบเรียนเคมีพี่นัท สอนดีนะคะ แต่อยากให้พี่นัทเล่นมุขจังค่ะ 55 ส่วนอ.แชร์ ก็สอนฟิสิกส์ดีเหมือนกันค่ะ สอนละเอียดดี ส่วนคณิตพี่ปิงก็สอนดีนะคะ พี่ปิงก็พยายามอธิบายให้เราเข้าใจรวม ๆ ก็ดีนะคะ อีกอย่างที่ประทับใจนะคะ พี่แอดมินใจดีมากๆ เลย ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะพี่แอดมิน ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ด้วยนะคะ”

- Athicha Rittisen -

“หนูเรียนแล้วนะคะ สอนดีมาก ๆๆ เลยค่ะ แล้วก็มีตอบคำถามด้วย ชอบมาก ๆๆๆๆๆ เลยค่ะ เรียนคณิตอยู่แล้วชอบมากค่ะ อ.แชร์อธิบายละเอียดมากกกกกก โจทย์คณิตอ.แชร์เยอะมาก จริง ๆ ชอบเคมีกับฟิสิกส์ด้วยค่ะ เนื้อหาแน่นมาก เคมีคือเนื้อหาละเอียดมากกกกก พี่แอดมินใจดีด้วยค่ะ 55 ฝากขอบคุณพี่ ๆๆ กับอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะ ที่เต็มที่กับ Panya Society มาก ๆ หนูรอคอร์สใหม่เทอม 2 เลยค่ะ สมัครแน่นอน ถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่มีทุกวิชาแล้วก็ทุกชั้นปีเลยค่า หนูจะได้ให้น้องมาสมัครเรียนด้วยค่า”

- Dow Yodsarint -

“ส่วนตัวหนูชอบมากเลยค่ะ อาจารย์ทุกท่านสอนดี โชคดีที่หนูมาเห็นก่อนที่จะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพราะเป็นคนที่เรียนในส่วนที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์อ่อนมาก และวิชาอื่นๆ ที่เรียนด้วย เลยลองตัดสินเรียนของ Panya Society เเละชอบมาก ๆ ค่ะ เข้าใจง่าย

- Natcha Kasornchuen -

พี่ ๆ น่ารักมากค่ะ ชอบที่ส่งความรู้ให้เกือบทุก ๆ วันค่ะ มีการสรุปให้ในการสอบกลางภาคด้วย  เนื้อหาที่สอนละเอียดตรงประเด็นเข้าใจง่ายค่ะ ชอบที่มีโจทย์ให้ฝึกทำหลังท้ายบทด้วยค่ะ

Panya Society สอนเนื้อหาดีมาก ๆ เข้าใจง่ายมาก เรียนจากที่นี่แล้วสามารถทำข้อสอบ และเรียนที่โรงเรียนได้อย่างสบาย เป็นเนื้อหาที่สอนเข้าใจได้ดีชอบมาก ๆ ค่ะ

“ครูสอนดีมากกกก เข้าใจง่าย เนื้อหาครบถ้วน เสียงคนสอนน่าฟัง เราสามารถเรียนได้ตลอดโดยที่ไม่เบื่อเลยย แถมพี่แอดมินยังคอยส่งข่าวสารดี ๆ มาให้อีกด้วย”

“ชอบมาก ๆ ค่ะ สอนละเอียดเข้าใจง่ายมาก หนังสือเรียนก็ละเอียด พี่ ๆ ทุกคนน่ารักมาก ๆ ทาง Panya Society ก็มีกิจกรรมมาให้เล่นบ่อย ๆ พร้อมแจ้งข่าวสารตลอดเลย”

สอนดีมากเลยค่ะ มีเนื้อหาสรุปส่งมาให้บ่อยเลยค่ะ พี่ ๆ สอนดีมาก เเล้วก็มีเทคนิคให้จำเยอะมากเลยค่ะ เวลาไม่เข้าใจก็ถามพี่ ๆ ได้ เเล้วเราก็สามารถเรียนตอนไหนก็ได้ที่สะดวก เเนะนำมาก ๆ เลยค่ะ♡

“คอร์สดี ครูสอนดีมากๆ เลยค่ะ สอนเข้าใจง่ายค่ะ ได้ทบทวนเนื้อหาเก่า ๆ ตอนเรียนม.5 มีประโยชน์ในการทำข้อสอบ O-NET มากเลยค่ะ”

“ลูกเรียนฟิสิกส์กับอ. แชร์ สอนดี การพูดการสอน ชัดเจน ไม่เร็ว ไม่ช้า เกินไป และไม่พูดคุยนอกเรื่อง และที่ชอบมากคือมีการทำทดลองประกอบการสอน ทำให้เข้าใจมากขึ้น

TAG:
การเคลื่อนที่แนวตรงการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของแข็งและของไหลคณิตคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ม4เทอม1คณิตศาสตร์ม5เทอม1คณิตศาสตร์ม6เทอม1คณิตออนไลน์คลื่นความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมีความร้อนและแก๊สคอร์สเทอม1จำนวนจริงและพหุนามตรรกศาสตร์ติวคณิตออนไลน์ติวฟิสิกส์ออนไลน์ติวเคมีออนไลน์ติวเตอร์ฟิสิกส์ออนไลน์ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์พอลิเมอร์พันธะเคมีฟังก์ชันตรีโกณมิติฟิสิกส์ฟิสิกส์ม4เทอม1ฟิสิกส์ม5เทอม1ฟิสิกส์ม6เทอม1ฟิสิกส์ออนไลน์ม4เทอม1ม5เทอม1ม6เทอม1ลำดับและอนุกรมสมดุลเคมีสอนฟิสิกส์ออนไลน์อะตอมและสมบัติของธาตุอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเคมีเคมีม4เทอม1เคมีม5เทอม1เคมีม6เทอม1เคมีออนไลน์เคมีอินทรีย์เซตเมทริกซ์เรียนคณิตเรียนพิเศษคณิตเรียนพิเศษฟิสิกส์เรียนพิเศษเคมีเรียนพิเศษเคมีออนไลน์เรียนฟิสิกส์เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์คณิตเรียนเคมีเวกเตอร์ในสามมิติแก๊สแคลคูลัสเบื้องต้นแรงและกฎการเคลื่อนที่แสงเชิงคลื่นแสงเชิงรังสีไฟฟ้าและแม่เหล็ก