ติวตรงจุด สายศิลป์

○○○ CONGRATULATIONS ○○○

คอร์สติวสอบ A-Level

ภาษาไทย - สังคม - ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

สังคมศึกษา

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

ภาษาอังกฤษ

TCAS

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

Promotion ซื้อแบบ Pack ครบคุ้มยิ่งขึ้น!

ภาษาไทย + สังคม

Pack ติวสอบ TCAS

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ

Pack ติวสอบ TCAS

ติวครบ 3 วิชาสุดคุ้ม

5,490 บาท

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

Panya Society ให้มากกว่า

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์

● นิสิตทุนโปรแกรมเกียรตินิยม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● ปริญญาโท ด้านการสอนและการเรียนรู้ MSc Education (Distinction) University of Bristol ประเทศอังกฤษ
● ลำดับที่ 1 สอบแข่งขันรับราชการครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย (ประจวบฯ) ประจำปี พ.ศ.2560
● ผู้เขียนหนังสือเรียนภาษาไทย O-NET ทรูปลูกปัญญา และภาษาไทย วิชาสามัญ veo-online
● วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ

วิษณุ ลือพงศ์พาณิชย์

● ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ที่ 2 สอบครูผู้ช่วย สนามสอบกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
● วิทยากรติว O-NET และ 9 วิชาสามัญ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
● ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันความรู้ทางวิชาการ และความเป็นเลิศในรายวิชาสังคมศึกษา ทั้งกฎหมาย รัฐศาสตร์ พุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา

ตวงรัตน์ แสงโชติ

● กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
● พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
● ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

ภาษาไทย A-Level

ภาษาไทย A-Level

24 Videos

สังคมศึกษา A-Level

ภาษาอังกฤษ TCAS

ติวตรงจุด สายศิลป์

คอร์สติวสอบ A-Level

ภาษาไทย - สังคม - ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

สังคมศึกษา

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

ภาษาอังกฤษ

TCAS

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

Promotion ซื้อแบบ Pack ครบคุ้มยิ่งขึ้น!

ภาษาไทย + สังคม

Pack ติวสอบ TCAS

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ

Pack ติวสอบ TCAS

ติวครบ 3 วิชาสุดคุ้ม

5,490 บาท

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

Panya Society ให้มากกว่า

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์

● นิสิตทุนโปรแกรมเกียรตินิยม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● ปริญญาโท ด้านการสอนและการเรียนรู้ MSc Education (Distinction) University of Bristol ประเทศอังกฤษ
● ลำดับที่ 1 สอบแข่งขันรับราชการครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย (ประจวบฯ) ประจำปี พ.ศ.2560
● ผู้เขียนหนังสือเรียนภาษาไทย O-NET ทรูปลูกปัญญา และภาษาไทย วิชาสามัญ veo-online
● วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ

วิษณุ ลือพงศ์พาณิชย์

● ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ที่ 2 สอบครูผู้ช่วย สนามสอบกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
● วิทยากรติว O-NET และ 9 วิชาสามัญ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
● ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันความรู้ทางวิชาการ และความเป็นเลิศในรายวิชาสังคมศึกษา ทั้งกฎหมาย รัฐศาสตร์ พุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา

ตวงรัตน์ แสงโชติ

● กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
● พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
● ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

ภาษาไทย A-Level

ภาษาไทย A-Level

24 Videos

สังคมศึกษา A-Level

ภาษาอังกฤษ TCAS

ติดอาวุธลับ UPSCORE

⚔️ คอร์ส ติดอาวุธลับ UpScore 🛡

คอร์สตะลุยโจทย์ แนะเทคนิคพร้อมเก็งแนวข้อสอบ

ติวเพิ่มคะแนน A-Level ให้ตรงจุด กับคอร์ส UpScore ฝึกตะลุยโจทย์จากแนวข้อสอบจริง เน้นย้ำจุดสำคัญออกสอบ แนะนำจุดที่มักผิดบ่อย พร้อมเทคนิคเพิ่มคะแนนในห้องสอบให้ได้มากที่สุด

ฟิสิกส์ TCAS

ติดอาวุธลับ UpScore

ติวเพิ่มคะแนน A-Level ฟิสิกส์

2,490 บาท

เคมี TCAS

ติดอาวุธลับ UpScore

ติวเพิ่มคะแนน A-Level เคมี

2,490 บาท

คณิตศาสตร์ TCAS

ติดอาวุธลับ UpScore

ติวเพิ่มคะแนน A-Level คณิต

2,490 บาท

Promotion ซื้อแบบ Pack ครบคุ้มยิ่งขึ้น!

ฟิสิกส์ + คณิตศาสตร์

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ฟิสิกส์ + เคมี

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

เคมี + คณิตศาสตร์

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ฟิสิกส์ + เคมี + คณิตศาสตร์

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack ติวครบ 3 วิชา

5,490 บาท

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

Panya Society ให้มากกว่า

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

● ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
● อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
● ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
● เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
● ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์

● ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
● อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
● วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
● วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

● ทำงานตำแหน่ง Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
● ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
● จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
● ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

VDO ตัวอย่างการสอน

ฟิสิกส์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

เคมี TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

คณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

คอร์สเตรียมสอบ TCAS ENGLISH ไปกับ Panya Society By พี่ตวง

PACK TCAS ENGLISH !!!

PACK TCAS ENGLISH

 ● TGAT Eng + A-Level Eng ●

📓Promotion🔤

สมัครคอร์ส PACK TCAS ENGLISH
จากราคาเต็ม  8,000 บาท
🔥เหลือเพียง 2,490 บาท🔥

คอร์ส TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) 2,490 บาท

PACK TCAS ENGLISH

(TGAT Eng + A-Level Eng)

โดย พี่ตวง

เรียนภาษาในบริบท
ท่องศัพท์โดยมีบริบทตัวอย่างประกอบ
เรียนไวยากรณ์ แบบเข้าใจที่มาที่ไป
เห็นตัวอย่างสถานการณ์การใช้
อ่านบทความในบริบทที่เราสนใจ”

เรียนภาษาในบริบท
ท่องศัพท์โดยมีบริบท
ตัวอย่างประกอบ
เรียนไวยากรณ์ แบบเข้าใจที่มาที่ไป เห็นตัวอย่างสถานการณ์การใช้
อ่านบทความในบริบทที่เราสนใจ”

✅ “ใช้” ภาษา
มากกว่า
❌ “ท่องจำ” ภาษา

 

1.

"Expression"

เข้าใจสถานการณ์
ศึกษาสำนวนภาษา
ใส่ประจุบทสนทนา
ประโยคคำถาม

2.

"Vocabulary"

ศึกษาที่มาที่ไป
รู้มิตร รู้ศัตรู
ดูเพื่อนสนิท

3.

"Reading"

อ่านคำถามก่อน
แยกน้ำออกจากเนื้อ
เลือกตัวตั้ง
อ่านลึก/ภาพรวม
เรียงลำดับ

4.

"Writing"

ดู Verb ก่อน
Parts of Speech
PANYA SOCIETY

คอร์ส TCAS ENGLISH By พี่ตวง

จัดเต็มไปกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ของพี่ตวง
ในคอร์ส PACK TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) ที่ครบที่สุด
ช่วยนำทางให้น้อง ๆ เพิ่มคะแนน TCAS ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TGAT และ A-Level ได้ 100+
และทำให้น้อง ๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน
สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ พี่ตวง ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใคร ๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

จัดเต็มไปกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ของพี่ตวง ในคอร์ส PACK TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) ที่ครบที่สุด ช่วยนำทางให้น้อง ๆ เพิ่มคะแนน TCAS ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TGAT และ A-Level ได้ 100+ และทำให้น้อง ๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ พี่ตวง ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใคร ๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

บทเรียนทั้งหมด
 • CHECKLIST เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ A-Level English
 • เรื่องที่ Dek67 ต้องรู้ก่อนสอบ TGAT English
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 1 : Expression
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 2 : Vocabulary
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 3 : Reading
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 4 : Writing
 • ทดลองเรียน Part 1 : Expression – Offering Help
 • ทดลองเรียน Part 1 : Expression – At a hospital
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary – Root word
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary – Crime & Punishment
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary synnonym – สำคัญจำเป็น
 • ทดลองเรียน Part 3 : Reading – Sentence Types
 • ทดลองเรียน Part 3 : Reading – Connecting Ideas
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Popular Conjunctions
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Tense Overview
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Participle Overview
 • 0-1 GAT to TGAT
 • 0-2 9 gen to A-Level
 • Download E-Book
 • English A-Level Analysis
 • 1-1-1 Greeting/Introducing yourself
 • 1-1-2 Asking for a favor
 • 1-1-3 Asking for an opinion
 • 1-1-4 Offering Help
 • 1-1-5 Suggesting
 • 1-1-6 Making Invitation
 • 1-1-7 Showing concern
 • 1-1-8 Congratulationg
 • 1-1-9 Thanking/Saying sorry
 • 1-1-10 Idioms
 • 1-2-1 At a hospital
 • 1-2-2 At a restaurant
 • 1-2-3 At a library
 • 1-2-4 At a shop
 • 1-2-5 Making a phone call
 • 1-2-6 School assignment
 • 1-2-7 Job Interview
 • 1-2-8 At a hotel
 • 1.3. Question-responses
 • 1.3. Question-responses Exercises
 • 2.2.1 vis + แบบฝึกหัด
 • 2.2.2 tain + แบบฝึกหัด
 • 2.2.3 mal/bene + แบบฝึกหัด
 • 2.2.4 inter + แบบฝึกหัด
 • 2.2.5 scribe + แบบฝึกหัด
 • 2.2.6 cide + แบบฝึกหัด
 • 2.2.7 serve +แบบฝึกหัด
 • 2.2.8 veent +แบบฝึกหัด
 • 2.2.9 pose + แบบฝึกหัด
 • 2.2.10 spect + แบบฝึกหัด
 • 2.2.11 cede + แบบฝึกหัด
 • 2.2.12 mit + แบบฝึกหัด
 • 2.2.13 dict + แบบฝึกหัด
 • 2.2.14 press + แบบฝึกหัด
 • 2.2.15 Vocab – Health
 • 2.2.16 Vocab – Environment
 • 2.2.17 Vocab – Crime & Punishment
 • 2.2.18 สำคัญจำเป็น
 • 2.2.19 สบับสนุน / ขัดขวาง
 • 2.2.20 เพิ่มขึ้น / ลดลง
 • 2.2.21 พัฒนา / ทำลาย
 • 2.2.22 ใหญ่โต / เล็ก
 • 2.2.23 ยืนยัน / เลื่อน
 • 2.2.24 บังคับใช้ / ปฎิบัติตาม
 • 2.2.25 พยายามอย่างหนัก
 • 2.2.26 อันตราย / ที่มีพิษ
 • 2.2.27 เปิดตัว / ปล่อยออก
 • 2.2.28 TCASBooster_5. Part 2 Vocabulary_IM
 • 2.2.29 TCASBooster_6. Part 2 Vocabulary_CEIVE/CEPT
 • 2.2.30 TCASBooster_7. Part 2 Vocabulary_CUR
 • 2.2.31 TCASBooster_8. Part 2 Vocabulary_HOMO/IDEN/EQUI
 • 2.2.32 Vocabulary Cloze-text Practice 1
 • 2.2.33 Vocabulary Cloze-text Practice 2
 • 2.2.34 Vocabulary Cloze-text Practice 3
 • 3.1.1. Basic Sentence Structures
 • 3.1.2. Basic Sentence Structures Exercise
 • 3.2.1. Sentence Types
 • 3.2.2. Sentence Types Exercise
 • 3.3.1 Full stops
 • 3.3.2 Full stops Exercise
 • 3.3.3 Modifiers
 • 3.4.1. Connecting Ideas #1-3
 • 3.4.2. Connecting Ideas #4-6
 • 3.5.1. Questions to predict stories
 • 3.5.2. Paragraph Structures
 • 3.5.3. Skim VS Scan Reading
 • 3.5.4. Paraphrasing
 • 3.5.5. Exaggerating Choices
 • 3.6.1. Best/Title & Main Idea & Purpose Questions
 • 3.6.2. Fact Questions
 • 3.6.3. Inference Questions
 • 3.6.4. Reference Questions
 • 3.6.5. Vocabulary Questions
 • 3.6.6. Author’s Tone Questions
 • 3.7.1. Passage 1
 • 3.7.2. Passage 2
 • 3.7.3. Passage 3
 • 3.7.4. Passage 4
 • 4-1-1 Overview
 • 4-1-2 Noun
 • 4-1-3 Pronoun
 • 4-1-4 Verb
 • 4-1-5 Adjective
 • 4-1-6 Adverb
 • 4-1-7 Preposition
 • 4-1-8 Conjunction & Interjection
 • 4-1-9 Part of Speech Exercise
 • 4-2-1 Overview
 • 4-2-2 Countable/Uncountable
 • 4-2-3 Singular/Plural
 • 4-2-4 Quantifier
 • 4-3-1 Personal Pronoun
 • 4-3-2 Demonstrative Pronoun
 • 4-3-3 Indefinite Pronoun
 • 4-3-4 One/Another/Other
 • 4-4-1 Intro to Verb
 • 4-4-2 Verb Analysis
 • 4-5-1 Adjectives
 • 4-5-2 Emotional Adjectives
 • 4-5-3 Adverbs
 • 4-5-4 Comparison
 • 4-6-1 Overview
 • 4-6-2 Prepositions in Expression
 • 4-6-3 Preposition of Time
 • 4-6-4 Preposition of Place
 • 4-6-5 Preposition of Direction
 • 4-7-1 Overview
 • 4-7-2 Popular Conjunctions Group 1
 • 4-7-3 Popular Conjunctions Group 2
 • 4-7-4 Popular Conjunctions Group 3
 • 4-8-1 Tense Overview 1
 • 4-8-2 Tense Overview 2
 • 4-8-3 Present Tense
 • 4-8-4 Past Tense
 • 4-8-5 Future Tense
 • 4-8-6 Time Marker
 • 4-9-1 Passive Voice Form
 • 4-9-2 Intransitive verb
 • 4-9-3 Test Tips
 • 4-10-1 Common Rules
 • 4-10-2 Subject with Modifier
 • 4-11-1 Gerund
 • 4-11-2 Gerund VS Noun
 • 4-12-1 To Vinf
 • 4-12-2 To Vinf VS Gerund
 • 4-13-1 Vinf without to
 • 4-14-1 Overview
 • 4-14-2 Function
 • 4-14-3 Form
 • 4-15-1 Adjective Clause
 • 4-15-2 Noun Clauses
 • 4-16-1 Transition Words
 • 4-16-2 Parallel Structure
 • 4-17-1 Confusing Words Set 1
 • 4-17-2 Confusing Words Set 2
 • 4-17-3 Cloze Test Practice 05
 • 4-17-4 TCASBooster_21. part 4 Writing_Paragraph Structure
 • Download E-Book
 • Listening & Speaking : Short Conversation
 • Listening & Speaking : Long Conversation
 • Reading : Advertisements
 • Reading : Product/Service review
 • Reading : News report
 • Reading : Visuals
 • Reading : Articles (1)
 • Reading : Articles (2)
 • Writing : Cloze test (1)
 • Writing : Cloze test (2)
 • Writing : Cloze test (3)
 • Writing : Paragraph Organization
 • Introduction
 • Part 1 Expression 1-3
 • Part 2 Vocabulary_IM
 • Part 2 Vocabulary_CEIVE/CEPT
 • Part 2 Vocabulary_CUR
 • Part 2 Vocabulary_HOMO/IDEN/EQUI
 • Part 2 Vocabulary_เพิ่มขึ้น/ลดลง
 • Part 2 Vocabulary_ทำนาย,คาดการณ์/สะสม
 • Part 2 Vocabulary_Extra Exercises
 • Part 3 Reading_Reading Techniques 1-2
 • Part 3 Reading_Extra Exercises 1-2
 • Part 4 Writing_Pronoun
 • Part 4 Writing_Verb Analysis
 • Part 4 Writing_Participle
 • Part 4 Writing_Parallel Structure
 • Part 4 Writing_Cloze test
 • Part 4 Writing_Paragraph Structure

📓สิ่งที่จะได้รับ🔤

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

น้อง ๆ ม.6 #Dek68 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TCAS68 TGAT/A-Level ภาษาอังกฤษ

น้อง ๆ ที่ต้องการประหยัดเวลาเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลาไปกับรถติด หรือเดินทางไกลไปเรียนตามสถาบันต่าง ๆ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

น้อง ๆ ที่ต้องการจัดสรรเวลาเรียนด้วยตัวเอง สามารถจัดตารางเรียนได้อย่างยืดหยุ่นตามเวลาที่สะดวก

📓Review🔤

ปุญญาภา มากคล้าย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
ปุญญาภา มากคล้าย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ● TCAS ENGLISH
Read More

“ความประทับใจที่มีต่อ Panya Society อย่างแรกเลยคือ ความใส่ใจของพี่ ๆ ที่มีต่อหนูค่ะ ไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรพี่ ๆ ก็พร้อมช่วยเหลือเสมอเลยแถมยังตอบข้อความเร็วมาก ๆ อีกด้วย รู้สึกประทับใจเรื่องนี้จริง ๆ ค่ะ ส่วนเรื่องการเรียนการสอนก็ประทับใจไม่แพ้กันเลยค่ะ ตั้งแต่เรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่ตวงมา รู้สึกว่าภาษาตัวเองพัฒนาขึ้นมากจริง ๆ ค่ะ ... ใช้ได้กับการสอบและการใช้ชีวิตเลยค่ะ ขอขอบคุณพี่ ๆ และคุณครูทาง Panya Society ที่ช่วยสอนและให้กำลังใจจนสอบติดคณะที่หวังด้วยนะคะ Thank you so much 🌷💖🙇🏻‍♀️— สอบติด: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (DEK66)

ชญาภรณ์ ทาระพันธ์ (ชมพูเนตร) - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
ชญาภรณ์ ทาระพันธ์ (ชมพูเนตร) - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี● TCAS ENG + ไทย
Read More

“ที่เลือกเรียนปัญญาเพราะมีเพื่อนแนะนำมาค่ะ บอกว่าที่นี่สอนดี สอนเข้าใจ เลยลองมาเรียน แล้วก็พอเรียนไปเราก็เข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ มากขึ้นค่ะ เรียนคอร์ส TCAS ภาษาไทย และ GAT ENGLISH เรียนที่ปัญญา รู้สึกชอบนะคะ ติวเตอร์สอนเข้าใจ สนุกไม่เครียดจนเกินไปแล้วเราสามารถที่จะจัดการเวลาในการเรียนได้เองในแต่ละวัน ... พี่ ๆ สอนเข้าใจค่ะ แล้วก็ไม่เครียด สนุกมากค่ะ สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ ขอบคุณพี่ ๆ ทีมงาน และติวเตอร์ที่ได้สอนหนูมาทุกท่านเลยนะคะ ทุกคนเป็นส่วนนึงที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย” — สอบติด: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (DEK65)

สรณ์สิริกฤษฎิ์ ฉ่ำชะเอม (ติว) - โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
สรณ์สิริกฤษฎิ์ ฉ่ำชะเอม (ติว) - โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ● TCAS ENGLISH
Read More

“ที่นี่ราคาประหยัด กว่าหลาย ๆ ที่ครับ ชอบครับเพราะรู้สึกคุ้มค่า เเละเรียนสนุกครับ พี่ ๆ Tutor ใจดีเเละเก่งมาก พวกเขาสามารถทำเรื่องที่ซับซ้อนเเละยาก สนุกเเละง่ายมากขึ้น อีกทั้งไม่น่าเบื่อด้วยครับ เรื่องที่เรียนตรงกับข้อสอบ เพราะใช้ข้อสอบของหลาย ๆ ปีในการเรียน ง่ายต่อการจำ เพราะมีวิธีการจำหรือเทคนิคพิเศษที่ Tutor สอน คุ้มค่า ทั้งค่าคอร์สกับเวลาเรียน” ... สอบติด: วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อความยั่งยืน สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (DEK65)

ณิชกานต์ เลิศอัมพรวงศ์ (ปาน) - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
ณิชกานต์ เลิศอัมพรวงศ์ (ปาน) - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ● TCAS ENGLISH
Read More

“ลองดูวิดีโอตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าพี่ติวเตอร์เข้ากับสไตล์ของเราค่ะ เลยเรียนคอร์ส Gat Eng ค่ะ รู้สึกว่าพี่ตวงสอนเข้าใจ ไม่อธิบายเร็วเกินไป แตกศัพท์เยอะมาก ๆ ค่ะ เรียนแล้วไม่เบื่อเลย สอนสนุก เอาใจใส่เด็กมาก ๆ เลยค่ะ อยากแนะนำให้น้อง ๆ มาลองเรียนกันดูนะคะ เรียนแล้วทำให้เราได้ฝึกทำโจทย์มากขึ้นค่ะ ได้ทบทวนในสิ่งที่เราลืมไปแล้ว ขอบคุณพี่ตวงมาก ๆ เลยนะคะ ... ที่ทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม”— สอบติด: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (DEK65)

สุไรยา มาหิเละ (สุ) - โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี
สุไรยา มาหิเละ (สุ) - โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี● TCAS ENGLISH
Read More

“รูปแบบการสอนหรือสไตล์ของทาง Panya Society มีความเป็นเอกลักษณ์ในตนเอง มีสื่อการสอนต่าง ๆ ทำให้เราได้มองภาพและแยกแยะได้อย่างชัดเจนมาก โดยเฉพาะคอร์ส Gat English ที่หนูได้ลงไว้เป็นคอร์สที่ดีมากและได้อะไรเยอะมาก ๆ จากคอร์สนี้คุ้มเกินราคามาก ๆ เลยค่ ชอบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสอนที่มีสื่อต่าง ๆ ระหว่างเรียนทำให้เพลิดเพลินและสนุก ... และได้อะไรหลายอย่างจากที่เรียนมา และสามารถนำสิ่งที่เรียนจริงไปใช้ในห้องสอบได้จริงด้วยค่ะ” — สอบติด: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (DEK65)

ยศวดี เวชนิล (ฝน) - โรเรียนสตรียะลา จ.ยะลา
ยศวดี เวชนิล (ฝน) - โรเรียนสตรียะลา จ.ยะลา● TCAS ENGLISH
Read More

“ที่นี่มีคอร์สเรียนในวิชาที่สนใจ มีรีวิวค่อนข้างเยอะและราคาคอร์สอยู่ในราคาที่เราจ่ายไหว ชอบที่ก่อนจะเฉลยจะจับเวลาให้เราทำเองก่อน และระบบที่เรียนสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก พี่ ๆ สอนเข้าใจมากเลยค่ะ ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามพี่ ๆ ตอบไวมากค่ะ สงสัยอะไรถามได้ตลอดพี่ ๆ แอดมินใจดีมากเลยค่ะ ขอบคุณ Panya นะคะที่สร้างคอร์สเรียนในราคาที่จับต้องได้ ... สำหรับเด็กซิ่วแบบหนูต้องลงเรียนหลายวิชา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การที่พี่ ๆ สร้างคอร์สที่ราคาจับต้องได้ทำให้หนูประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเลยค่ะ” — สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (DEK65)

Previous
Next
script
Read More

ทำความรู้จัก "พี่ตวง"

ตวงรัตน์ แสงโชติ

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง