ติวตรงจุด สายศิลป์

○○○ CONGRATULATIONS ○○○

คอร์สติวสอบ A-Level

ภาษาไทย - สังคม - ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

สังคมศึกษา

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

ภาษาอังกฤษ

TCAS

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

Promotion ซื้อแบบ Pack ครบคุ้มยิ่งขึ้น!

ภาษาไทย + สังคม

Pack ติวสอบ TCAS

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ

Pack ติวสอบ TCAS

ติวครบ 3 วิชาสุดคุ้ม

5,490 บาท

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

Panya Society ให้มากกว่า

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์

● นิสิตทุนโปรแกรมเกียรตินิยม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● ปริญญาโท ด้านการสอนและการเรียนรู้ MSc Education (Distinction) University of Bristol ประเทศอังกฤษ
● ลำดับที่ 1 สอบแข่งขันรับราชการครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย (ประจวบฯ) ประจำปี พ.ศ.2560
● ผู้เขียนหนังสือเรียนภาษาไทย O-NET ทรูปลูกปัญญา และภาษาไทย วิชาสามัญ veo-online
● วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ

วิษณุ ลือพงศ์พาณิชย์

● ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ที่ 2 สอบครูผู้ช่วย สนามสอบกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
● วิทยากรติว O-NET และ 9 วิชาสามัญ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
● ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันความรู้ทางวิชาการ และความเป็นเลิศในรายวิชาสังคมศึกษา ทั้งกฎหมาย รัฐศาสตร์ พุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา

ตวงรัตน์ แสงโชติ

● กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
● พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
● ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

ภาษาไทย A-Level

ภาษาไทย A-Level

24 Videos

สังคมศึกษา A-Level

ภาษาอังกฤษ TCAS

คอร์ส FAST ติวด่วนเพิ่มคะแนน A-LEVEL พิชิต TCAS

คอร์ส FAST ฟิสิกส์ A-Level คณิต A-Level

คอร์สเรียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหา…

เวลาเหลือน้อย

อ่านหนังสือไม่ทัน

ต้องการคะแนนผ่านเกณฑ์

พุ่งสู่เป้าหมาย A-Level 50 คะแนน

สรุปประเด็นสำคัญ

เน้นจุดออกสอบบ่อย

แนะแนวข้อที่ต้องเก็บคะแนนให้ได้

คอร์สเร่งรัด

ติวด่วนเพิ่มคะแนนก่อนสอบ !!!

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (พี่แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก

คอร์สเตรียมสอบฟิสิกส์ A-Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนฟิสิกส์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจเก็บคะแนนข้อสอบ ฟิสิกส์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus 15 หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (พี่นอต)

นักเรียนดีเด่นจาก UCLA

คอร์สเตรียมสอบคณิตศาสตร์ A-Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจทำคะแนนข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus 8 หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน 

คอร์สเตรียมสอบฟิสิกส์ และ คณิต A-Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจทำคะแนนข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน 

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (พี่แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (พี่นอต)

นักเรียนดีเด่นจาก UCLA

คอร์สเตรียมสอบฟิสิกส์ A – Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนฟิสิกส์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจเก็บคะแนนข้อสอบ ฟิสิกส์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus 15 หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน

เพียง 1,490 บาท

คอร์สเตรียมสอบคณิตศาสตร์ A – Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจทำคะแนนข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus 8 หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน 

เพียง 1,490 บาท

คอร์สเตรียมสอบฟิสิกส์ และ คณิต A-Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจทำคะแนนข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน 

เพียง 2,990 บาท

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (พี่แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก

คอร์สเตรียมสอบฟิสิกส์ A – Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนฟิสิกส์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจเก็บคะแนนข้อสอบ ฟิสิกส์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus 15 หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน

เพียง 1,690 บาท

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (พี่นอต)

นักเรียนดีเด่นจาก UCLA

คอร์สเตรียมสอบคณิตศาสตร์ A – Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจทำคะแนนข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus 8 หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน 

เพียง 1,690 บาท

คอร์สเตรียมสอบฟิสิกส์ และ คณิต A-Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจทำคะแนนข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน 

เพียง 2,990 บาท

Panya Society "ให้มากกว่า" !!!

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

Success #Dek66

นักเรียนคนเก่งของสถาบัน

ทำความรู้จัก ผู้สอน

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

ทำงานตำแหน่ง Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

ทำงานตำแหน่ง Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

ทำงานตำแหน่ง Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

SHARE:

ติวตรงจุด สายศิลป์

คอร์สติวสอบ A-Level

ภาษาไทย - สังคม - ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

สังคมศึกษา

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

ภาษาอังกฤษ

TCAS

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

Promotion ซื้อแบบ Pack ครบคุ้มยิ่งขึ้น!

ภาษาไทย + สังคม

Pack ติวสอบ TCAS

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ

Pack ติวสอบ TCAS

ติวครบ 3 วิชาสุดคุ้ม

5,490 บาท

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

Panya Society ให้มากกว่า

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์

● นิสิตทุนโปรแกรมเกียรตินิยม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● ปริญญาโท ด้านการสอนและการเรียนรู้ MSc Education (Distinction) University of Bristol ประเทศอังกฤษ
● ลำดับที่ 1 สอบแข่งขันรับราชการครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย (ประจวบฯ) ประจำปี พ.ศ.2560
● ผู้เขียนหนังสือเรียนภาษาไทย O-NET ทรูปลูกปัญญา และภาษาไทย วิชาสามัญ veo-online
● วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ

วิษณุ ลือพงศ์พาณิชย์

● ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ที่ 2 สอบครูผู้ช่วย สนามสอบกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
● วิทยากรติว O-NET และ 9 วิชาสามัญ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
● ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันความรู้ทางวิชาการ และความเป็นเลิศในรายวิชาสังคมศึกษา ทั้งกฎหมาย รัฐศาสตร์ พุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา

ตวงรัตน์ แสงโชติ

● กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
● พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
● ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

ภาษาไทย A-Level

ภาษาไทย A-Level

24 Videos

สังคมศึกษา A-Level

ภาษาอังกฤษ TCAS

ติดอาวุธลับ UPSCORE

⚔️ คอร์ส ติดอาวุธลับ UpScore 🛡

คอร์สตะลุยโจทย์ แนะเทคนิคพร้อมเก็งแนวข้อสอบ

ติวเพิ่มคะแนน A-Level ให้ตรงจุด กับคอร์ส UpScore ฝึกตะลุยโจทย์จากแนวข้อสอบจริง เน้นย้ำจุดสำคัญออกสอบ แนะนำจุดที่มักผิดบ่อย พร้อมเทคนิคเพิ่มคะแนนในห้องสอบให้ได้มากที่สุด

ฟิสิกส์ TCAS

ติดอาวุธลับ UpScore

ติวเพิ่มคะแนน A-Level ฟิสิกส์

2,490 บาท

เคมี TCAS

ติดอาวุธลับ UpScore

ติวเพิ่มคะแนน A-Level เคมี

2,490 บาท

คณิตศาสตร์ TCAS

ติดอาวุธลับ UpScore

ติวเพิ่มคะแนน A-Level คณิต

2,490 บาท

Promotion ซื้อแบบ Pack ครบคุ้มยิ่งขึ้น!

ฟิสิกส์ + คณิตศาสตร์

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ฟิสิกส์ + เคมี

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

เคมี + คณิตศาสตร์

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ฟิสิกส์ + เคมี + คณิตศาสตร์

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack ติวครบ 3 วิชา

5,490 บาท

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

Panya Society ให้มากกว่า

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

● ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
● อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
● ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
● เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
● ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์

● ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
● อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
● วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
● วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

● ทำงานตำแหน่ง Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
● ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
● จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
● ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

VDO ตัวอย่างการสอน

ฟิสิกส์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

เคมี TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

คณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

อ่านหนังสือไม่เข้าหัว หาผู้ช่วยเตรียมสอบ TCAS

PANYA SOCIETY

อ่านหนังสือไม่เข้าหัว หาผู้ช่วยเตรียมสอบ TCAS

อ่านหนังสือไม่เข้าหัว หาผู้ช่วยเตรียมสอบ TCAS

ผู้ช่วยเตรียมสอบ TCAS

สวัสดีครับน้อง ๆ ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS นะครับ โดยวันนี้จะมาแนะนำผู้ช่วยเตรียมสอบ TCAS กันนะครับ พี่ Panya Society ขอบอกเลยว่า ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ใครที่อ่านหนังสือเองไม่เข้าใจ ควรจะหาผู้ช่วยให้เราอ่านหนังสือได้เข้าใจมากขึ้น เพื่อให้พร้อมสอบได้ทัน ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

1. เพื่อนที่เรียนเก่ง

น้อง ๆ คนไหนที่ยังอ่านหนังสือเองไม่ค่อยเข้าใจ ถ้าน้อง ๆ มีเพื่อนที่เรียนเก่งมาก ๆ และเพื่อนคนนั้นพร้อมที่จะสอนเรา ลองไปขออ่านหนังสือพร้อมกับเพื่อนคนนั้นดู ถ้าเรามีข้อสงสัยจะได้ถามเพื่อนได้ตลอดเวลา การติวหนังสือกับเพื่อนมีข้อดีดังนี้

 • ได้เห็นวิธีการอ่านหนังสือของเพื่อนที่เรียนเก่ง ๆ
 • เพื่อนก็กำลังเตรียมสอบเหมือนกัน จึงมักจะมีคำแนะนำหรือเทคนิคที่ดีในการเตรียมสอบ
 • เพื่อนมักจะมีเวลาว่างเท่า ๆ กับเรา และมีโอกาสที่จะว่างตรงกันกับเรามาก
 • การอ่านหนังสือกับเพื่อน จะมีความเป็นกันเอง ไม่กดดัน


2. รุ่นพี่ที่รู้จัก

ถ้าน้อง ๆ มีเป้าหมายแล้วว่าอยากจะเข้าคณะอะไร และมีรุ่นพี่ที่รู้จักกำลังเรียนอยู่ในคณะที่น้องอยากเข้า ลองขอให้รุ่นพี่คนนั้นมาช่วยติว เพื่อที่จะเตรียมสอบเข้าคณะนั้นตามกันไป ข้อดีของการติวหนังสือกับรุ่นพี่มีดังนี้

 • มั่นใจได้ว่ารุ่นพี่ จะมีเทคนิคเตรียมสอบที่ดี เพราะเขาสอบติดในคณะที่เราอยากเข้าแล้ว
 • รุ่นพี่จะมีประสบการณ์ ทั้งในการเตรียมสอบและการทำข้อสอบจริง ซึ่งเราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ได้
 • รุ่นพี่จะรู้แนวข้อสอบ และสามารถสอนโดยเน้นจุดที่สำคัญได้ค่อนข้างแม่นยำ 


3. ครูที่โรงเรียน

เมื่อน้อง ๆ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาหรือโจทย์ต่าง ๆ สามารถเดินเข้าไปถามคุณครูของวิชานั้น ๆ ได้เลย ถึงแม้น้อง ๆ หลายคนอาจจะมองข้ามคุณครูไป แต่พี่ Panya Society เชื่อว่ายังมีครูอีกหลายคนที่พร้อมจะตอบคำถามของนักเรียนที่เขามาหาเสมอ ข้อดีของการให้ครูช่วยติวมีดังนี้

 • คุณครูมีเทคนิคการสอนที่ดี และอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่าย
 • เนื่องจากครูอาจไม่ได้มีเวลามาก เราจะต้องรวบรวมคำถาม ไปถามในครั้งเดียว ทำให้เราได้สรุปความไม่เข้าใจของตัวเอง
 • ครูมีประสบการณ์ในการออกข้อสอบ จึงรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดสำคัญที่นักเรียนควรรู้

4. หาที่เรียนพิเศษที่ดี

ในบางครั้งหากเพื่อนที่เรียนเก่ง ๆ อาจไม่สะดวกที่จะติวพร้อมกับเรา หรือน้อง ๆ ไม่ได้สนิทกับเพื่อนที่เรียนเก่ง และไม่มีรุ่นพี่ที่รู้จักอยู่คณะที่อยากเข้า และไม่สะดวกที่จะไปถามคุณครูที่โรงเรียนบ่อย ๆ ก็ยังมีผู้ช่วยอยู่อีกที่หนึ่ง ที่พร้อมจะติวให้เราตลอดเวลา นั่นก็คือ การเรียนพิเศษออนไลน์ ในสถาบันที่ดี พี่ Panya Society พร้อมติวให้น้อง ๆ ได้ทันทีเลย ข้อดีของการเรียนพิเศษออนไลน์มีดังนี้

 • เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามเวลาที่น้อง ๆ สะดวก
 • เรียนได้ทุกที่ ไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่สถาบัน หรือจะดูบนรถระหว่างกำลังเดินทางไปทำธุระอื่น ๆ ก็ได้เช่นกัน
 • ถ้ายังไม่เข้าใจ สามารถทบทวนบทเรียนซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สามารถถามคำถามได้ตลอดเวลา ผ่านทางแชท พี่ ๆ พร้อมตอบคำถามตลอดเวลา
 • คอร์สมีการอัพเดทให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา สามารถเรียนเนื้อหาที่อัพเดทได้ทันที ไม่ต้องสมัครซ้ำ
 • ประหยัดทั้ง เวลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น เพราะอยู่บ้านเราไม่เสียตัง