ติวตรงจุด สายศิลป์

○○○ CONGRATULATIONS ○○○

คอร์สติวสอบ A-Level

ภาษาไทย - สังคม - ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

สังคมศึกษา

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

ภาษาอังกฤษ

TCAS

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

Promotion ซื้อแบบ Pack ครบคุ้มยิ่งขึ้น!

ภาษาไทย + สังคม

Pack ติวสอบ TCAS

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ

Pack ติวสอบ TCAS

ติวครบ 3 วิชาสุดคุ้ม

5,490 บาท

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

Panya Society ให้มากกว่า

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์

● นิสิตทุนโปรแกรมเกียรตินิยม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● ปริญญาโท ด้านการสอนและการเรียนรู้ MSc Education (Distinction) University of Bristol ประเทศอังกฤษ
● ลำดับที่ 1 สอบแข่งขันรับราชการครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย (ประจวบฯ) ประจำปี พ.ศ.2560
● ผู้เขียนหนังสือเรียนภาษาไทย O-NET ทรูปลูกปัญญา และภาษาไทย วิชาสามัญ veo-online
● วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ

วิษณุ ลือพงศ์พาณิชย์

● ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ที่ 2 สอบครูผู้ช่วย สนามสอบกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
● วิทยากรติว O-NET และ 9 วิชาสามัญ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
● ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันความรู้ทางวิชาการ และความเป็นเลิศในรายวิชาสังคมศึกษา ทั้งกฎหมาย รัฐศาสตร์ พุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา

ตวงรัตน์ แสงโชติ

● กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
● พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
● ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

ภาษาไทย A-Level

ภาษาไทย A-Level

24 Videos

สังคมศึกษา A-Level

ภาษาอังกฤษ TCAS

คอร์ส FAST ติวด่วนเพิ่มคะแนน A-LEVEL พิชิต TCAS

คอร์ส FAST ฟิสิกส์ A-Level คณิต A-Level

คอร์สเรียนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหา…

เวลาเหลือน้อย

อ่านหนังสือไม่ทัน

ต้องการคะแนนผ่านเกณฑ์

พุ่งสู่เป้าหมาย A-Level 50 คะแนน

สรุปประเด็นสำคัญ

เน้นจุดออกสอบบ่อย

แนะแนวข้อที่ต้องเก็บคะแนนให้ได้

คอร์สเร่งรัด

ติวด่วนเพิ่มคะแนนก่อนสอบ !!!

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (พี่แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก

คอร์สเตรียมสอบฟิสิกส์ A-Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนฟิสิกส์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจเก็บคะแนนข้อสอบ ฟิสิกส์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus 15 หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (พี่นอต)

นักเรียนดีเด่นจาก UCLA

คอร์สเตรียมสอบคณิตศาสตร์ A-Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจทำคะแนนข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus 8 หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน 

คอร์สเตรียมสอบฟิสิกส์ และ คณิต A-Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจทำคะแนนข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน 

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (พี่แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (พี่นอต)

นักเรียนดีเด่นจาก UCLA

คอร์สเตรียมสอบฟิสิกส์ A – Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนฟิสิกส์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจเก็บคะแนนข้อสอบ ฟิสิกส์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus 15 หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน

เพียง 1,490 บาท

คอร์สเตรียมสอบคณิตศาสตร์ A – Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจทำคะแนนข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus 8 หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน 

เพียง 1,490 บาท

คอร์สเตรียมสอบฟิสิกส์ และ คณิต A-Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจทำคะแนนข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน 

เพียง 2,990 บาท

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (พี่แชร์)

เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก

คอร์สเตรียมสอบฟิสิกส์ A – Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนฟิสิกส์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจเก็บคะแนนข้อสอบ ฟิสิกส์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus 15 หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน

เพียง 1,690 บาท

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (พี่นอต)

นักเรียนดีเด่นจาก UCLA

คอร์สเตรียมสอบคณิตศาสตร์ A – Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจทำคะแนนข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus 8 หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน 

เพียง 1,690 บาท

คอร์สเตรียมสอบฟิสิกส์ และ คณิต A-Level เร็ว-ตรง-สั้น ใช้เวลาน้อยที่สุด แต่ได้คะแนนมากที่สุด สอบติดคณะยอดฮิตได้แน่นอน
☑️ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียนเข้าใจ ทำคะแนนได้ แม้ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนหรือพื้นฐานอ่อน
☑️ เรียนจากข้อสอบจริงย้อนหลัง คัดเฉพาะบทและหัวข้อที่ต้องเก็บคะแนน
☑️ สอนทำโจทย์แบบละเอียดทุกขั้นตอน มั่นใจทำคะแนนข้อสอบ คณิตศาสตร์ A-Level การันตีคะแนน 50++ แน่นอน
☑️ คัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบทุกปีและ Focus หัวข้อห้ามพลาด เน้นเก็บคะแนน 

เพียง 2,990 บาท

Panya Society "ให้มากกว่า" !!!

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

Success #Dek66

นักเรียนคนเก่งของสถาบัน

ทำความรู้จัก ผู้สอน

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

ทำงานตำแหน่ง Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

ทำงานตำแหน่ง Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

ทำงานตำแหน่ง Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

SHARE:

ติวตรงจุด สายศิลป์

คอร์สติวสอบ A-Level

ภาษาไทย - สังคม - ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

สังคมศึกษา

A-Level

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

ภาษาอังกฤษ

TCAS

ติวเพิ่มคะแนน A-Level

2,490 บาท

Promotion ซื้อแบบ Pack ครบคุ้มยิ่งขึ้น!

ภาษาไทย + สังคม

Pack ติวสอบ TCAS

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ

Pack ติวสอบ TCAS

ติวครบ 3 วิชาสุดคุ้ม

5,490 บาท

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

Panya Society ให้มากกว่า

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์

● นิสิตทุนโปรแกรมเกียรตินิยม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
● ปริญญาโท ด้านการสอนและการเรียนรู้ MSc Education (Distinction) University of Bristol ประเทศอังกฤษ
● ลำดับที่ 1 สอบแข่งขันรับราชการครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย (ประจวบฯ) ประจำปี พ.ศ.2560
● ผู้เขียนหนังสือเรียนภาษาไทย O-NET ทรูปลูกปัญญา และภาษาไทย วิชาสามัญ veo-online
● วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ

วิษณุ ลือพงศ์พาณิชย์

● ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ที่ 2 สอบครูผู้ช่วย สนามสอบกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
● วิทยากรติว O-NET และ 9 วิชาสามัญ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
● ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันความรู้ทางวิชาการ และความเป็นเลิศในรายวิชาสังคมศึกษา ทั้งกฎหมาย รัฐศาสตร์ พุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา

ตวงรัตน์ แสงโชติ

● กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
● พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
● ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

ภาษาไทย A-Level

ภาษาไทย A-Level

24 Videos

สังคมศึกษา A-Level

ภาษาอังกฤษ TCAS

ติดอาวุธลับ UPSCORE

⚔️ คอร์ส ติดอาวุธลับ UpScore 🛡

คอร์สตะลุยโจทย์ แนะเทคนิคพร้อมเก็งแนวข้อสอบ

ติวเพิ่มคะแนน A-Level ให้ตรงจุด กับคอร์ส UpScore ฝึกตะลุยโจทย์จากแนวข้อสอบจริง เน้นย้ำจุดสำคัญออกสอบ แนะนำจุดที่มักผิดบ่อย พร้อมเทคนิคเพิ่มคะแนนในห้องสอบให้ได้มากที่สุด

ฟิสิกส์ TCAS

ติดอาวุธลับ UpScore

ติวเพิ่มคะแนน A-Level ฟิสิกส์

2,490 บาท

เคมี TCAS

ติดอาวุธลับ UpScore

ติวเพิ่มคะแนน A-Level เคมี

2,490 บาท

คณิตศาสตร์ TCAS

ติดอาวุธลับ UpScore

ติวเพิ่มคะแนน A-Level คณิต

2,490 บาท

Promotion ซื้อแบบ Pack ครบคุ้มยิ่งขึ้น!

ฟิสิกส์ + คณิตศาสตร์

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ฟิสิกส์ + เคมี

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

เคมี + คณิตศาสตร์

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack จับคู่เพิ่มคะแนนสุดคุ้ม

3,990 บาท

ฟิสิกส์ + เคมี + คณิตศาสตร์

ติดอาวุธลับ UpScore

Pack ติวครบ 3 วิชา

5,490 บาท

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

Panya Society ให้มากกว่า

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

อาจารย์ผู้สอน

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

● ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
● อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
● ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
● เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
● ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์

● ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
● อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
● วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
● วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์

● ทำงานตำแหน่ง Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
● ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
● จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
● ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

VDO ตัวอย่างการสอน

ฟิสิกส์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

เคมี TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

คณิตศาสตร์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

คอร์สติวติดค่าย สอวน. ฟิสิกส์ By พี่แชร์

คอร์สติว สอวน. ฟิสิกส์

📚 คอร์สติวติดค่าย สอวน.

คอร์สเดียวติวครบทุกประเด็น เพื่อใช้ในการสอบติดค่าย สอวน. เรียนจบ ครบ พร้อมสอบเข้าค่ายทันที

🎓 ปูทางสู่คณะในฝัน

สะสมผลงาน เพื่อสร้าง Portfolio ให้แข็งแกร่ง และสร้างโอกาสสอบติดมหาวิทยาลัยในอนาคต!