คอร์สเตรียมสอบ TCAS ENGLISH ไปกับ Panya Society By พี่ตวง

PACK TCAS ENGLISH !!!

PACK TCAS ENGLISH

 ● TGAT Eng + A-Level Eng ●

📓Promotion🔤

สมัครคอร์ส PACK TCAS ENGLISH
จากราคาเต็ม  8,000 บาท
🔥เหลือเพียง 2,490 บาท🔥

คอร์ส TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) 2,490 บาท

PACK TCAS ENGLISH

(TGAT Eng + A-Level Eng)

โดยพี่ตวง

เรียนภาษาในบริบท
ท่องศัพท์โดยมีบริบทตัวอย่างประกอบ
เรียนไวยากรณ์ แบบเข้าใจที่มาที่ไป
เห็นตัวอย่างสถานการณ์การใช้
อ่านบทความในบริบทที่เราสนใจ”

เรียนภาษาในบริบท
ท่องศัพท์โดยมีบริบท
ตัวอย่างประกอบ
เรียนไวยากรณ์ แบบเข้าใจที่มาที่ไป เห็นตัวอย่างสถานการณ์การใช้
อ่านบทความในบริบทที่เราสนใจ”

✅ “ใช้” ภาษา
มากกว่า
❌ “ท่องจำ” ภาษา

 

"สอบติดเหมือนกัน !!!"

1.

"Expression"

เข้าใจสถานการณ์
ศึกษาสำนวนภาษา
ใส่ประจุบทสนทนา
ประโยคคำถาม

2.

"Vocabulary"

ศึกษาที่มาที่ไป
รู้มิตร รู้ศัตรู
ดูเพื่อนสนิท

3.

"Reading"

อ่านคำถามก่อน
แยกน้ำออกจากเนื้อ
เลือกตัวตั้ง
อ่านลึก/ภาพรวม
เรียงลำดับ

4.

"Writing"

ดู Verb ก่อน
Parts of Speech
PANYA SOCIETY

คอร์ส TCAS ENGLISH By พี่ตวง

จัดเต็มไปกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ของพี่ตวง
ในคอร์ส PACK TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) ที่ครบที่สุด
ช่วยนำทางให้น้อง ๆ เพิ่มคะแนน TCAS ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TGAT และ A-Level ได้ 100+
และทำให้น้อง ๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน
สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ พี่ตวง ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใคร ๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

จัดเต็มไปกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ของพี่ตวง ในคอร์ส PACK TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) ที่ครบที่สุด ช่วยนำทางให้น้อง ๆ เพิ่มคะแนน TCAS ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TGAT และ A-Level ได้ 100+ และทำให้น้อง ๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ พี่ตวง ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใคร ๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

บทเรียนทั้งหมด
 • Introduction
 • Part 1 Expression 1-3
 • Part 2 Vocabulary_IM
 • Part 2 Vocabulary_CEIVE/CEPT
 • Part 2 Vocabulary_CUR
 • Part 2 Vocabulary_HOMO/IDEN/EQUI
 • Part 2 Vocabulary_เพิ่มขึ้น/ลดลง
 • Part 2 Vocabulary_ทำนาย,คาดการณ์/สะสม
 • Part 2 Vocabulary_Extra Exercises
 • Part 3 Reading_Reading Techniques 1-2
 • Part 3 Reading_Extra Exercises 1-2
 • Part 4 Writing_Pronoun
 • Part 4 Writing_Verb Analysis
 • Part 4 Writing_Participle
 • Part 4 Writing_Parallel Structure
 • Part 4 Writing_Cloze test
 • Part 4 Writing_Paragraph Structure
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 1 : Expression
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 2 : Vocabulary
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 3 : Reading
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 4 : Writing
 • ทดลองเรียน Part 1 : Expression – Offering Help
 • ทดลองเรียน Part 1 : Expression – At a hospital
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary – Root word
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary – Crime & Punishment
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary synnonym – สำคัญจำเป็น
 • ทดลองเรียน Part 3 : Reading – Sentence Types
 • ทดลองเรียน Part 3 : Reading – Connecting Ideas
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Popular Conjunctions
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Tense Overview
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Participle Overview
 • 1-1-1 Greeting/Introducing yourself
 • 1-1-2 Asking for a favor
 • 1-1-3 Asking for an opinion
 • 1-1-4 Offering Help
 • 1-1-5 Suggesting
 • 1-1-6 Making Invitation
 • 1-1-7 Showing concern
 • 1-1-8 Congratulationg
 • 1-1-9 Thanking/Saying sorry
 • 1-1-10 Idioms
 • 1-2-1 At a hospital
 • 1-2-2 At a restaurant
 • 1-2-3 At a library
 • 1-2-4 At a shop
 • 1-2-5 Making a phone call
 • 1-2-6 School assignment
 • 1-2-7 Job Interview
 • 1-2-8 At a hotel
 • 2.2.1 vis + แบบฝึกหัด
 • 2.2.2 tain + แบบฝึกหัด
 • 2.2.3 mal/bene + แบบฝึกหัด
 • 2.2.4 inter + แบบฝึกหัด
 • 2.2.5 scribe + แบบฝึกหัด
 • 2.2.6 cide + แบบฝึกหัด
 • 2.2.7 serve +แบบฝึกหัด
 • 2.2.8 veent +แบบฝึกหัด
 • 2.2.9 pose + แบบฝึกหัด
 • 2.2.10 spect + แบบฝึกหัด
 • 2.2.11 cede + แบบฝึกหัด
 • 2.2.12 mit + แบบฝึกหัด
 • 2.2.13 dict + แบบฝึกหัด
 • 2.2.14 press + แบบฝึกหัด
 • 2.2.15 Vocab – Health
 • 2.2.16 Vocab – Environment
 • 2.2.17 Vocab – Crime & Punishment
 • 2.2.18 สำคัญจำเป็น
 • 2.2.19 สบับสนุน / ขัดขวาง
 • 2.2.20 เพิ่มขึ้น / ลดลง
 • 2.2.21 พัฒนา / ทำลาย
 • 2.2.22 ใหญ่โต / เล็ก
 • 2.2.23 ยืนยัน / เลื่อน
 • 2.2.24 บังคับใช้ / ปฎิบัติตาม
 • 2.2.25 พยายามอย่างหนัก
 • 2.2.26 อันตราย / ที่มีพิษ
 • 2.2.27 เปิดตัว / ปล่อยออก
 • 2.2.28 Meaning Recognition
 • 3.1.1. Basic Sentence Structures
 • 3.1.2. Basic Sentence Structures Exercise
 • 3.2.1. Sentence Types
 • 3.2.2. Sentence Types Exercise
 • 3.3.1 Full stops
 • 3.3.2 Full stops Exercise
 • 3.3.3 Modifiers
 • 3.4.1. Connecting Ideas #1-3
 • 3.4.2. Connecting Ideas #4-6
 • 3.5.1. Questions to predict stories
 • 3.5.2. Paragraph Structures
 • 3.5.3. Skim VS Scan Reading
 • 3.5.4. Paraphrasing
 • 3.5.5. Exaggerating Choices
 • 3.6.1. Best/Title & Main Idea & Purpose Questions
 • 3.6.2. Fact Questions
 • 3.6.3. Inference Questions
 • 3.6.4. Reference Questions
 • 3.6.5. Vocabulary Questions
 • 3.6.6. Author’s Tone Questions
 • 3.7.1. Passage 1
 • 3.7.2. Passage 2
 • 4-1-1 Overview
 • 4-1-2 Noun
 • 4-1-3 Pronoun
 • 4-1-4 Verb
 • 4-1-5 Adjective
 • 4-1-6 Adverb
 • 4-1-7 Preposition
 • 4-1-8 Conjunction & Interjection
 • 4-1-9 Part of Speech Exercise
 • 4-2-1 Overview
 • 4-2-2 Countable/Uncountable
 • 4-2-3 Singular/Plural
 • 4-2-4 Quantifier
 • 4-2-5 Noun Exercise
 • 4-3-1 Personal Pronoun
 • 4-3-2 Demonstrative Pronoun
 • 4-3-3 Indefinite Pronoun
 • 4-3-4 One/Another/Other
 • 4-3-5 Pronoun Exercise
 • 4-4-1 Intro to Verb
 • 4-4-2 Verb Analysis
 • 4-4-3 Verb Exercise
 • 4-5-1 Adjectives
 • 4-5-2 Emotional Adjectives
 • 4-5-3 Adverbs
 • 4-5-4 Comparison
 • 4-5-5 Adjective/Adverb Exercise
 • 4-6-1 Overview
 • 4-6-2 Prepositions in Expression
 • 4-6-3 Preposition of Time
 • 4-6-4 Preposition of Place
 • 4-6-5 Preposition of Direction
 • 4-6-6 Preposition Exercise
 • 4-7-1 Overview
 • 4-7-2 Popular Conjunctions Group 1
 • 4-7-3 Popular Conjunctions Group 2
 • 4-7-4 Popular Conjunctions Group 3
 • 4-7-5 Conjunction Exercise
 • 4-8-1 Tense Overview 1
 • 4-8-2 Tense Overview 2
 • 4-8-3 Present Tense
 • 4-8-4 Past Tense
 • 4-8-5 Future Tense
 • 4-8-6 Time Marker
 • 4-8-7 Tense Exercise
 • 4-9-1 Passive Voice Form
 • 4-9-2 Intransitive verb
 • 4-9-3 Test Tips
 • 4-9-4 Voice Exercise
 • 4-10-1 Common Rules
 • 4-10-2 Subject with Modifier
 • 4-10-3 Subject & Verb Agreement Exercise
 • 4-11-1 Gerund
 • 4-11-2 Gerund VS Noun
 • 4-11-3 Gerund Exercise
 • 4-12-1 To Vinf
 • 4-12-2 To Vinf VS Gerund
 • 4-12-3 To Vinf Exercise
 • 4-13-1 Vinf without to
 • 4-13-2 Vinf without to Exercise
 • 4-14-1 Overview
 • 4-14-2 Function
 • 4-14-3 Form
 • 4-14-4 Particple Exercise
 • 4-15-1 Adjective Clause
 • 4-15-2 Noun Clauses
 • 4-15-3 Clause Exercise
 • 4-16-1 Transition Words
 • 4-16-2 Parallel Structure
 • 4-16-3 Transition Words Exercise
 • 4-17-1 Confusing Words Set 1
 • 4-17-2 Confusing Words Set 2
 • 4-17-3 Confusing Words Exercise

📓สิ่งที่จะได้รับ🔤

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

น้อง ๆ ม.6 #Dek66 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TCAS66 TGAT/A-Level ภาษาอังกฤษ

น้อง ๆ ที่ต้องการประหยัดเวลาเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลาไปกับรถติด หรือเดินทางไกลไปเรียนตามสถาบันต่าง ๆ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

น้อง ๆ ที่ต้องการจัดสรรเวลาเรียนด้วยตัวเอง สามารถจัดตารางเรียนได้อย่างยืดหยุ่นตามเวลาที่สะดวก

📓Review🔤

ชญาภรณ์ ทาระพันธ์ (ชมพูเนตร) - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
ชญาภรณ์ ทาระพันธ์ (ชมพูเนตร) - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี● TCAS ENGLISH + ภาษาไทย
Read More
“ที่เลือกเรียนปัญญาเพราะมีเพื่อนแนะนำมาค่ะ บอกว่าที่นี่สอนดี สอนเข้าใจ เลยลองมาเรียน แล้วก็พอเรียนไปเราก็เข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ มากขึ้นค่ะ เรียนคอร์ส TCAS ภาษาไทย และ GAT ENGLISH เรียนที่ปัญญา รู้สึกชอบนะคะ ติวเตอร์สอนเข้าใจ สนุกไม่เครียดจนเกินไปแล้วเราสามารถที่จะจัดการเวลาในการเรียนได้เองในแต่ละวัน พี่ ๆ สอนเข้าใจค่ะ แล้วก็ไม่เครียด สนุกมากค่ะ สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ ขอบคุณพี่ ๆ ทีมงาน และติวเตอร์ที่ได้สอนหนูมาทุกท่านเลยนะคะ ทุกคนเป็นส่วนนึงที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย” — สอบติด: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (DEK65)
สรณ์สิริกฤษฎิ์ ฉ่ำชะเอม (ติว) - โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
สรณ์สิริกฤษฎิ์ ฉ่ำชะเอม (ติว) - โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ● TCAS ENGLISH
Read More
“ที่นี่ราคาประหยัด กว่าหลาย ๆ ที่ครับ ชอบครับเพราะรู้สึกคุ้มค่า เเละเรียนสนุกครับ พี่ ๆ Tutor ใจดีเเละเก่งมาก พวกเขาสามารถทำเรื่องที่ซับซ้อนเเละยาก สนุกเเละง่ายมากขึ้น อีกทั้งไม่น่าเบื่อด้วยครับ เรื่องที่เรียนตรงกับข้อสอบ เพราะใช้ข้อสอบของหลาย ๆ ปีในการเรียน ง่ายต่อการจำ เพราะมีวิธีการจำหรือเทคนิคพิเศษที่ Tutor สอน คุ้มค่า ทั้งค่าคอร์สกับเวลาเรียน” — สอบติด: วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อความยั่งยืน สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (DEK65)
ณิชกานต์ เลิศอัมพรวงศ์ (ปาน) - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
ณิชกานต์ เลิศอัมพรวงศ์ (ปาน) - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ● TCAS ENGLISH
Read More
“ลองดูวิดีโอตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าพี่ติวเตอร์เข้ากับสไตล์ของเราค่ะ เลยเรียนคอร์ส Gat Eng ค่ะ รู้สึกว่าพี่ตวงสอนเข้าใจ ไม่อธิบายเร็วเกินไป แตกศัพท์เยอะมาก ๆ ค่ะ เรียนแล้วไม่เบื่อเลย สอนสนุก เอาใจใส่เด็กมาก ๆ เลยค่ะ อยากแนะนำให้น้อง ๆ มาลองเรียนกันดูนะคะ เรียนแล้วทำให้เราได้ฝึกทำโจทย์มากขึ้นค่ะ ได้ทบทวนในสิ่งที่เราลืมไปแล้ว ขอบคุณพี่ตวงมาก ๆ เลยนะคะที่ทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม” — สอบติด: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (DEK65)
สุไรยา มาหิเละ (สุ) - โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี
สุไรยา มาหิเละ (สุ) - โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี● TCAS ENGLISH
Read More
“รูปแบบการสอนหรือสไตล์ของทาง Panya Society มีความเป็นเอกลักษณ์ในตนเอง มีสื่อการสอนต่าง ๆ ทำให้เราได้มองภาพและแยกแยะได้อย่างชัดเจนมาก โดยเฉพาะคอร์ส Gat English ที่หนูได้ลงไว้เป็นคอร์สที่ดีมากและได้อะไรเยอะมาก ๆ จากคอร์สนี้คุ้มเกินราคามาก ๆ เลยค่ ชอบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสอนที่มีสื่อต่าง ๆ ระหว่างเรียนทำให้เพลิดเพลินและสนุก และได้อะไรหลายอย่างจากที่เรียนมา และสามารถนำสิ่งที่เรียนจริงไปใช้ในห้องสอบได้จริงด้วยค่ะ” — สอบติด: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (DEK65)
ยศวดี เวชนิล (ฝน) - โรเรียนสตรียะลา จ.ยะลา
ยศวดี เวชนิล (ฝน) - โรเรียนสตรียะลา จ.ยะลา● TCAS ENGLISH
Read More
“ที่นี่มีคอร์สเรียนในวิชาที่สนใจ มีรีวิวค่อนข้างเยอะและราคาคอร์สอยู่ในราคาที่เราจ่ายไหว ชอบที่ก่อนจะเฉลยจะจับเวลาให้เราทำเองก่อน และระบบที่เรียนสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก พี่ ๆ สอนเข้าใจมากเลยค่ะ ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามพี่ ๆ ตอบไวมากค่ะ สงสัยอะไรถามได้ตลอดพี่ ๆ แอดมินใจดีมากเลยค่ะ ขอบคุณ Panya นะคะที่สร้างคอร์สเรียนในราคาที่จับต้องได้ สำหรับเด็กซิ่วแบบหนูต้องลงเรียนหลายวิชาซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากการที่พี่ ๆ สร้างคอร์สที่ราคาจับต้องได้ทำให้หนูประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเลยค่ะ” — สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (DEK65)
Previous
Next

ทำความรู้จัก "พี่ตวง"

ตวงรัตน์ แสงโชติ

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

📓คอร์สเรียนแนะนำ🔤

มาติวกันเลยกับ อาจารย์ระดับเทพ

SHARE:

TCAS66 กสพท. คืออะไร? สอบวันไหน? กำหนดการ สมัครสอบแพทย์ กสพท. 66

PANYA SOCIETY

TCAS66 กสพท. คืออะไร? สอบวันไหน? กำหนดการ สมัครสอบแพทย์ กสพท. 66

TCAS66 กสพท.

เริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะครับสำหรับน้องๆมัธยมทุกคน ตอนนี้หลายๆที่ก็เริ่มกลับมามีการเรียนการสอน On-Site กันแบบ 100% กันเสียที หลังจากเรียนผ่านจอกันมาร่วมกว่า 2 ปี พี่ Panya Society ขอแสดงความดีใจกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับ ยังไงพี่เชื่อว่าการเรียนแบบเจอหน้ากันก็ต้องดีกว่าการเรียน Online อย่างแน่นอน

และหลังจาก TCAS65 ผ่านไป คราวนี้ก็เข้าสู่ TCAS66 กันแล้วนะครับ เด็ก #Dek66 หลายคนตอนนี้ก็คงเริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือ หรือเตรียมตัวติวเพื่อสอบ TCAS66 กันแล้วใช่ไหมครับ ประกอบกับปีนี้ระบบ TCAS66 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกันอีกครั้ง (ใครที่อยากรู้ว่า TCAS66 เปลี่ยนแปลงไปยังไงลองอ่านบทความเก่าๆ ของเราได้ที่นี่) ทำให้น้องๆ หลายคนคงต้องเริ่มเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

และแน่นอนว่าหนึ่งในคณะยอดนิยมตลอดกาลที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะสอบเข้าให้ได้ก็คือ.… ก็คือ.… คณะแพทยศาสตร์นั้นเองงงง!!! ทำให้นำไปสู่คำถามต่อไปว่า TCAS66 กสพท. ปี้นี้ถ้าอยากเข้าคณะแพทยศาสตร์จะต้องสอบวิชาอะไรบ้าง? วันนี้พี่ Panya Society ก็เลยจะมาไขข้อข้องใจให้กับน้องๆทุกคนที่อยากเป็นหมอกันครับ ถ้าพร้อมแล้วตามมาดูกันเลย…

กสพท.

ก่อนอื่นเลยน้องๆ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “กสพท.” ย่อมาจาก “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 คณะดังนี้

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์

โดย กสพท. มีหน้าที่ออกข้อสอบ TPAT1 และร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยใน 4 คณะดังกล่าว โดยจะมีการคิดคะแนนของข้อสอบจากทั้ง 2 หน่วยงานในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในระบบ TCAS66 การคัดเลือกเข้าสู่คณะของ กสพท. เหล่านี้น้องๆ จะต้องสอบวิชาอะไร รวมไปถึงหลักเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ละวิชาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ากลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สายสุขภาพ TCAS66 (กสพท. 66)

TCAS66 (รอบ 3)

วิชาสอบ และหลักเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ กสพท. 66

จากตารางข้างบนพี่ Panya Society ต้องหมายเหตุให้น้องๆ เข้าใจด้วยว่าเป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นคะแนนรอบที่ 3 (Admission) ซึ่งจะเป็นรอบที่เปิดรับสมัครเยอะมากที่สุด ซึ่งถ้าหากเป็นรอบอื่นๆ ได้แก่ Portfolio, Quota หรือ Direct Admission อาจจะมีการใช้คะแนน TGAT หรือวิชาอื่นๆเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน/มหาวิทยาลัย ดังนั้นพี่ Panya Society จึงอยากให้น้องๆทุกคนติดตามข่าวสารของ TCAS66 ไว้อย่างใกล้ชิด และถ้าหากทางกสพท. มีการประกาศข่าวสารอื่นๆ ออกมาในอนาคตพี่ Panya Society จะรีบนำมา Update ให้น้องๆทุกคนทราบอย่างแน่นอน

คราวนี้พี่ Panya Society ขอแถมในส่วนของกำหนดการต่างๆ สู่หนทางของการเป็นแพทย์ของน้องๆไว้ด้วยดังนี้ครับ

บทสรุป

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหลักเกณฑ์ และกำหนดการของการสอบในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ของ TCAS66 พี่ Panya Society หวังว่าน้องๆ #Dek66 ที่ได้อ่านบทความนี้ไปคงจะได้ความเข้าใจ และได้แนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับการสอบต่างๆที่จะเกิดขึ้น และ ณ ปัจจุบันก็เริ่มมี Exam Blueprint ของบางวิชาออกมาให้ได้เห็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งถ้าหากหลังจากนี้ทาง ทปอ. มีการ Update Exam Blueprint วิชาอื่นๆ พี่ Panya Society ก็จะรีบนำมา Update ให้น้องๆแน่นอน รวมถึงหลักเกณฑ์ และกำหนดการต่างๆที่ทาง กสพท. จะประกาศออกมาในอนาคต ขอให้น้องๆ ติดตามเพจ Panya Society กันไว้ได้เลย

และสำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TCAS66 พี่ PANYA SOCIETY ขอแนะนำคอร์ส “TCAS66 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS66 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS66 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ๆจะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Exam Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

     นอกจากนี้ PANYA SOCIETY ยังได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ mybest ให้เป็น 1 ใน 10 สถาบัน “เรียนฟิสิกส์” ที่ไหนดี? ปี 2022 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

VDO ตัวอย่างการสอน

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

SHARE: