สงสัยตรงไหนถามได้เลย!
ทีมปัญญาวิชาการการันตีตอบทุกคำถาม ใน 24 ชม.
ถาม PANYACHAT

ลืมรหัสผ่าน

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"
คณิตศาสตร์เสริม ม.4 เทอม 1 คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อ.นอต
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 96 lectures เวลา 18 ชั่วโมง
ดูสารบัญ ดูวิดีโอตัวอย่าง
฿5,000
฿1,690
สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เสริม ม.4 เทอม 1 คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อ.นอต
Last Updated 27 พฤษภาคม 2024, 17:04
96 lectures • 18 hours
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
สมัครเรียน
฿5,000
฿1,690
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 96 lectures เวลา 18 ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส คณิตศาสตร์เสริม ม.4 เทอม 1 คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อ.นอต

คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อ. นอต
คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท คือ เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริงและพหุนาม ในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก

คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.4 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบท่องจำ ทำโจทย์ไม่ได้ คอร์สเรียนเน้นสอนให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน !!!

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
ทำงานตำแหน่ง Senior Software Engineer ที่ Google มากกว่า 10 ปี
  1. ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
  3. ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

บทเรียนทั้งหมด
ทดลองเรียนฟรี !! คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1
Preview
การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
14 นาที
Preview
การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ เมื่อรู้ค่าความจริงของบางประพจน์ย่อย
3 นาที
Preview
การอ้างเหตุผล
10 นาที
Preview
การหารสังเคราะห์
6 นาที
Preview
ทฤษฎีบทเศษเหลือ
8 นาที
Preview
เซต
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซต
20 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเซต 1 - 5
7 นาที
การเป็นสมาชิกของเซต
15 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเป็นสมาชิกของเซต 6 - 10
15 นาที
สับเซต และเพาเวอร์เซต
16 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสับเซต และเพาเวอร์เซต 11 - 14
11 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสับเซต และเพาเวอร์เซต 15 - 17
17 นาที
เอกภพสัมพัทธ์ และแผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์
9 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเอกภพสัมพัทธ์ และแผนภาพเวนน์ - ออยเลอร์ 18 - 20
6 นาที
การดำเนินการระหว่างเซต
16 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการดำเนินการระหว่างเซต 21 - 24
19 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการดำเนินการระหว่างเซต 25 - 27
16 นาที
สมบัติของการดำเนินการระหว่างเซต
6 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของการดำเนินการระหว่างเซต 28 - 31
19 นาที
การแก้ปัญหาโดยใช้เซต
14 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เซต 32 - 36
25 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแก้ปัญหาโดยใช้เซต 37 - 40
17 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 41 - 44
17 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 45 - 47
11 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 48 - 50
18 นาที
ตรรกศาสตร์
บทนำเรื่องตรรกศาสตร์
6 นาที
ประพจน์และการดำเนินการบนประพจน์
23 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องประพจน์และการดำเนินการบนประพจน์ 1 - 3
7 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องประพจน์และการดำเนินการบนประพจน์ 4 - 5
10 นาที
การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ เมื่อรู้ค่าความจริงของทุกประพจน์ย่อย
3 นาที
แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริง เมื่อรู้ค่าความจริงของทุกประพจน์ย่อย 6 - 8
5 นาที
การหาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ เมื่อรู้ค่าความจริงของบางประพจน์ย่อย
3 นาที
แบบฝึกหัดเรื่อง การหาค่าความจริง เมื่อรู้ค่าความจริงของบางประพจน์ย่อย 9 - 11
4 นาที
การหาค่าความจริงของประพจน์ย่อย เมื่อรู้ค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์
4 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์ย่อย 12 - 15
12 นาที
การสร้างตารางค่าความจริง
7 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการสร้างตารางต่าความจริง 16 - 17
9 นาที
การสมมูลกันของประพจน์
20 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการสมมูลกันของประพจน์ 18 - 22
27 นาที
สัจนิรันดร์
19 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสัจนิรันดร์ 23 - 27
13 นาที
การอ้างเหตุผล
10 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการอ้างเหตุผล 28 - 31
15 นาที
ประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ
17 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ 32
2 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องประโยคเปิด และตัวบ่งปริมาณ 33 - 35
7 นาที
นิเสธ และการสมมูลกันของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
9 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องนิเสธ และการสมมูลกันของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ 36 - 40
20 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 41 - 44
17 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 45 - 47
12 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 48 - 50
7 นาที
จำนวนจริง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนจริง
14 นาที
ทบทวนความรู้ : การแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน
9 นาที
การพิจารณาจำนวนตรรกยะและอตรรกยะ
10 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการพิจารณาจำนวนจริง 1 - 5
3 นาที
ระบบจำนวนจริง
12 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องระบบจำนวนจริง 6 - 10
7 นาที
พหุนามตัวแปรเดียว
17 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องพหุนามตัวแปรเดียว 11 - 13
11 นาที
การเท่ากันของพหุนาม
4 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเท่ากันของพหุนาม 14 - 15
6 นาที
การหารพหุนาม และการหารยาว
20 นาที
การหารสังเคราะห์
6 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการหารพหุนาม 16 - 20
12 นาที
ทฤษฎีบทเศษเหลือ
5 นาที
พิสูจน์ทฤษฎีบทเศษเหลือ
2 นาที
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ
6 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือ 21 - 25
10 นาที
ทฤษฎีบทตัวประกอบ และทฤษฎีบทตัวประกอบตรรกยะ
14 นาที
ทบทวนความรู้ : การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรี 2
15 นาที
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
7 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม 26 - 30
19 นาที
เศษส่วนของพหุนาม
8 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเศษส่วนของพหุนาม 31 - 34
9 นาที
การแก้สมการพหุนาม
6 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการพหุนาม 35 - 37
12 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการพหุนาม 38 - 40
11 นาที
อสมการ
19 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องอสมการ 41 - 42
6 นาที
อสมการพหุนาม
22 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องอสมการพหุนาม 43 - 47
28 นาที
สรุปการแก้อสมการพหุนาม
3 นาที
ค่าสัมบูรณ์
15 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องค่าสัมบูรณ์ 48 - 50
5 นาที
สมการค่าสัมบูรณ์
8 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสมการค่าสัมบูรณ์ 51 - 54
21 นาที
การแก้สมการค่าสัมบูรณ์โดยการยกกำลังสองทั้งสองข้าง
7 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแก้สมการค่าสัมบูรณ์โดยการยกกำลังสองทั้งสองข้าง 55 - 56
6 นาที
อสมการค่าสัมบูรณ์
7 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องอสมการค่าสัมบูรณ์ 57 - 58
13 นาที
การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์โดยการยกกำลังสองทั้งสองข้าง
5 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์โดยการยกกำลังสองทั้งสองข้าง 59 - 60
10 นาที
การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์โดยใช้สมบัติของค่าสัมบูรณ์
12 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์โดยใช้สมบัติของค่าสัมบูรณ์ 61 - 62
5 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 63 - 66
20 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 67 - 70
20 นาที

สร้างบัญชี
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน
คอร์ส
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading