○○○ CONGRATULATIONS ○○○

สอบติดคณะ: แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level

ความประทับใจ: พี่แชร์อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย แยกโจทย์เป็นหัวข้อ ๆ แล้วก็ให้เวลาทำก่อนเฉลยด้วย ดีมาก ๆ เลยค่ะ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างดี

สอบติดคณะ: วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore + เคมี UpScore + คณิต UpScore + TPAT3  

ความประทับใจ: สอนเร็ว สอนเข้าใจ พูดตรงเนื้อหาไม่นอกเรื่อง ทำให้มีสมาธิกับการคิดตามได้เต็มที่ ใช้เวลาไม่นานก็สามารถทำความเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ คอร์สราคาไม่แพง ส่วนตัวชอบพี่นอตเป็นการส่วนตัวเพราะพูดชัด ตรงประเด็น เข้าใจง่ายดีครับ

สอบติดคณะ: แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore + เคมี UpScore

ความประทับใจ: สอนเข้าใจง่าย เนื้อหาไม่เยอะมาก กำลังดี ชอบที่มีข้อสอบให้ทำด้วย

สอบติดคณะ: เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: เคมี A-level

 ความประทับใจ: พี่ๆสอนค่อนข้างเข้าใจเลยค่ะไม่ได้ไปไวมาก ข้อสอบเก่าเยอะแล้วก็เฉลยละเอียดทำให้เข้าใจเนื้อหาจริงๆ ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนมากเลยค่า🥺🙇🏻‍♀️

สอบติดคณะ: แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คอร์สที่เรียน: BMAT

ความประทับใจ: พี่สอนได้เข้าใจและรวดเร็วมากครับ

สอบติดคณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: คณิต A-level + Fast คณิต A-Level

ความประทับใจ: แบ่งบทเรียนเป็นคลิปสั้นๆและมีหัวข้อชัดเจนดีค่ะ ชอบการอธิบายบทเรียนส่วนที่เข้าใจยากด้วยการใช้ความเปรียบ มีช่องทางถามคำถามที่สะดวก มีสรุปบทเรียนและมีแบบฝึกหัดท้ายบทช่วยทวนอีกรอบค่ะ

สอบติดคณะ: ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คอร์สที่เรียน: Fast ฟิสิกส์ A-Level

 ความประทับใจ: ตอนนั้นลืมเนื้อหาฟิสิกส์ อยากได้สรุปไวๆ แต่ไม่กินเวลามาก จนมาเจอคอร์สของที่นี่ “สรุปฟิสิกส์ทั้งหมดภายใน 10 ชม.” ก็รู้สึกประทับใจมาก กดซื้อคอร์สมาลองเรียนทันทีเลย แล้วก็คิดไม่ผิดจริงๆ หลังจากเรียนจบคอร์สนี้ก็จำได้ทั้งเนื้อหาที่เคยลืมและบางจุดที่ยังไม่แม่น ทำให้มีความมั่นใจกับฟิสิกส์มากขึ้นเลยครับ

สอบติดคณะ: อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + คณิต A-level

ความประทับใจ: เรียนกับพี่ๆแล้วรู้สึกไม่เครียด เรียนเพลินมากค่ะ พี่ๆช่วยสรุปสาระสำคัญ ทำให้เข้าใจก่อนสอบมากขึ้น ฝึกทำข้อสอบกับพี่ๆแล้วรู้สึกไม่กดดัน

สอบติดคณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า(อินเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + คณิต A-level + ฟิสิกส์ UpScore + คณิต UpScore  

ความประทับใจ: สอนดี สอนสนุก เข้าใจง่าย สามารถปูพื้นฐานเพื่อเอาไปต่อยอดได้เลยค่ะ

สอบติดคณะ: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + TPAT3 

ความประทับใจ: พี่ๆสอนดีครับเข้าใจง่ายสอนแล้วไม่น่าเบื่อ

สอบติดคณะ: ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คอร์สที่เรียน: ภาษาไทย A-Level + สังคม A-level

ความประทับใจ: เรียนแล้วรู้สึกสนุก ได้ความรู้ ใช้ได้ทั้งในห้องสอบและใช้ในชีวิตจริงได้

สอบติดคณะ: เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คอร์สที่เรียน: Fast A-Level

ความประทับใจ: ชอบมากๆเลยค่ะ พี่สอนอธิบายเข้าใจค่ะ

สอบติดคณะ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + คณิต A-level + TPAT3 + TCAS Eng 

ความประทับใจ: สามารถเรียนได้จนกว่าเข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามได้เลย มีแนวข้อสอบแน่นๆที่ใช้สอบจริงๆ

สอบติดคณะ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + TPAT3 + Fast คณิต A-Level

ความประทับใจ: สอนเข้าใจง่าย มีข้อสอบให้ทำเยอะ เฉลยละเอียดทุกข้อคับ

สอบติดคณะ: เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 + เคมี ม.5 เทอม 1  + คณิต ม.5 เทอม 1 + ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2

ความประทับใจ: เป็นสถาบันแรกที่เรียนพิเศษของม.ปลาย ม.4เรียนคณิตกับเคมี รู้สึกว่าพี่ๆสอนเข้าใจง่าย ทำข้อสอบของโรงเรียนได้ และตอนม.5ก็เรียนคณิต ฟิสิกส์ เคมี พี่ๆได้สอนเทคนิคในการทำโจทย์ ทำให้ทำโจทย์ได้ง่ายขึ้น แล้วสามารถนำไปปรับใช้กับโจทย์ได้หลากหลาย

สอบติดคณะ: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore + เคมี UpScore + คณิต UpScore  

 ความประทับใจ: เรียนที่นี่เป็นการทบทวนความรู้พื้นฐาน รวมถึงมีการพาตะลุยข้อสอบเก่าย้อนหลังหลายๆปี หากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามได้ตลอดเวลา ดีมากๆค่ะ

สอบติดคณะ: อุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-level คณิต A-level ฟิสิกส์ UpScore + เคมี UpScore + TPAT3 

ความประทับใจ: พี่ๆทุกคนที่หนูได้ลงคอร์สไป Energy เยอะกันมากๆค่ะทำให้หนูไม่รู้สึกง่วงเวลาเรียน เวลาอธิบายก็สามารถอธิบายได้เห็นภาพ อยากขอบคุณมากๆเลยก็คือพี่แชร์ค่ะ จากใจคนที่เกลียดฟิสิกส์มากๆ ได้มาลองเรียนกับพี่แล้ว คะแนนในห้องเรียนก็ดีขึ้นค่ะ รวมถึงคะแนนสอบเอเลเวลด้วย สำหรับพี่นัทเคมีด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าพี่นัทจะสอนเร็วมากๆแต่ก็เป็นข้อดีที่ทำให้หนูนั่งตั้งใจจดจ่อกับการฟังอธิบายและจดไปด้วย ขอบคุณจริงๆค่ะที่ทำให้เด็กคนนี้มีที่เรียน 

สอบติดคณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สที่เรียน: คณิต A-level + TPAT3 + TCAS Eng + Fast คณิต A-Level

ความประทับใจ: สอนดีมากครับ

สอบติดคณะ: วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-level + TPAT1  

 ความประทับใจ: สำหรับหนู หนูชอบวิธีการสอนของพี่ๆมากเลยค่ะ ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรุ่นพี่กำลังสอนรุ่นน้องอยู่เลยค่ะ ไม่เกร็งเลย

สอบติดคณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore

ความประทับใจ: สอนละเอียดมากครับ

สอบติดคณะ: วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: Fast A-Level

ความประทับใจ: หนูลงคอร์ส Fast Phy ไปค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เก็บเนื้อหาไม่ทันเเล้ว คอร์สนี้ตอบโจทย์หนูมากกกก เพราะว่าคัดเเต่เนื้อหาที่ออกสอบมาเฉพาะๆ เน้นๆ เลยค่ะ

สอบติดคณะ: สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คอร์สที่เรียน: เคมี A-level คณิต A-level

 ความประทับใจ: สอนง่าย สอนเข้าใจมากค่ะ

สอบติดคณะ: พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สที่เรียน: Fast A-Level

ความประทับใจ: พี่ๆตอบคำถามที่หนูส่งไปทุกอันเลยค่ะ ตอบเร็วมากๆด้วย ใส่ใจเด็กๆดี ให้คำแนะนำตลอด ขอบคุณนะคะ

สอบติดคณะ: วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-level + Fast ฟิสิกส์ A-Level

ความประทับใจ: ได้ทบทวนในสิ่งที่เรียนได้ค่ะ รู้้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นเมื่อเรียนกับพี่ๆค่ะ ดีใจแล้วที่ได้มาเรียนกับสถาบันนี้ ขอบคุณค่ะ

สอบติดคณะ: พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-level

ความประทับใจ: เรียนเข้าใจค่ะ สอนละเอียดมากๆ หนูนำความรู้ที่ได้ไปสอบในห้องเรียนทำให้ได้เกรดเยอะเลยค่ะ

สอบติดคณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

คอร์สที่เรียน: TPAT3 

ความประทับใจ: สอนง่ายเข้าใจเร็วครับ

สอบติดคณะ: วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: คณิต A-level + เคมี A-level

 ความประทับใจ: ดีครับ คณิตสอนเข้าใจง่ายครับ

สอบติดคณะ: เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: ภาษาไทย A-Level + สังคม A-level + Fast คณิต A-Level

ความประทับใจ: ขอบคุณพี่ชาร์ปกับพี่ณุนิมากจริงๆครับ จากคนไม่มีพื้นฐานอะไรเลย(ไม่มีจริงๆ) จนได้พี่ทั้ง2คนสอนให้จนสอบติด

สอบติดคณะ: พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คอร์สที่เรียน: เคมี A-level คณิต A-level + TCAS Eng + Fast ฟิสิกส์ A-Level

ความประทับใจ: เรียนกับ Panya Society สิ่งแรกคือคอร์สอยู่ในราคาที่สามารถจับต้องได้ พี่ๆติวเตอร์ใจดี น่ารัก บรรยากาศของการเรียนน่าเรียนมากๆ สอนละเอียด มีการสอนเนื้อหา มีแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบให้ทำซึ่งช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีวิธีการจำซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบ พี่ๆแอดมินใจดี เมื่อมีข้อสงสัยพี่แอดมินจะตอบและดำเนินการให้รวดเร็วมากๆ ประทับใจมากๆเลยค่ะ

สอบติดคณะ: วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-level คณิต A-level

ความประทับใจ: สอนละเอียดและเข้าใจง่ายค่ะ มีโจทย์ให้ได้ฝึกทำเป็นข้อสอบตาทสนามจริงซึ่งดีมากๆค่ะ

สอบติดคณะ: การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-level คณิต A-level + ภาษาไทย A-Level + สังคม A-level + Fast คณิต A-Level

 ความประทับใจ: ระบบการเรียนที่ Panya Society สามารถเรียนวีดีโอได้ซ้ำไม่จำกัด เราเป็นคนที่พื้นฐานไม่ค่อยแน่นเพราะไม่ได้เรียนสายวิทย์มา จึงจำเป็นต้องเรียนซ้ำหลายรอบ

สอบติดคณะ: วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สที่เรียน: เคมี A-level + เคมี UpScore

ความประทับใจ: ขอบคุณพี่ๆมากเลยค่ะ ขอบคุณติวเตอร์ที่สอนมากๆ

สอบติดคณะ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + TPAT3

ความประทับใจ: สอนละเอียด มีการปูพื้นฐานให้ และเมื่อเข้าเรื่องใหม่ก็จะมีการพูดทบทวนเรื่องเก่าให้ด้วยพอมีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์ถามได้ตลอด และตอบเร็วมากครับ ดีมากครับ

สอบติดคณะ: สหเวชศาสตร์ รังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore

 ความประทับใจ: คอร์สทุกคอร์สสอนดีมากๆครับ สำหรับผมเป็นเด็กซิ่ว1ปี ปีนี้คะเเนนขยับเป็น 66 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามที่หวังไว้ครับ ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ🫡

สอบติดคณะ: วิทยาการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + คณิต UpScore  

ความประทับใจ: คอร์สติดอาวุธลับ Up score มีการสรุปเนื้อหาที่กระชับดี เรียนเสร็จพร้อมตะลุยโจทย์เลย

สอบติดคณะ: สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สที่เรียน: Fast A-Level

ความประทับใจ: พี่ๆสอนเข้าใจดีค่ะ มีเนื้อหาครบทุกบทเลย ส่วนที่นำมาสอนก็ครอบคลุมดีค่ะ เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เรียนกับสถาบันนี้ รวมๆโอเคมากค่ะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ

สอบติดคณะ: เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขารังสีเทคนิค ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-level

ความประทับใจ: พี่ที่สอนสอนดีมากเลยค่ะ แต่ตัวหนูเองตอนสอบค่อนข้างแพนิคตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเลยได้คะแนนไม่ดีตามเป้า แต่ขอบคุณพี่ ๆ มากเลยค่ะที่มีส่วนช่วยทำให้หนูติดคณะที่หนูอยากเข้า🥺🌷🫶

สอบติดคณะ: กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-level + คณิต A-level

 ความประทับใจ: เป็นสถาบันที่ราคาคอร์สเหมาะสมและได้รับความรู้ที่คุ้มค่าเกินราคาค่ะ รู้สึกประทับใจตรงที่ให้ลองทำโจทย์และลองจับเวลาเพื่อฝึกฝนการทำโจทน์ค่ะ

สอบติดคณะ: สาธารณสุข ชีวอนามัย และความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore + คณิต UpScore + Fast เคมี A-Level + ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 + เคมี ม.6 เทอม 1 + คณิต ม.6 เทอม 1 

ความประทับใจ: หนังสือเล่มใหญ่ดีค่ะ มีพื้นที่ให้เขียน มีสรุปสูตร มีโจทย์ให้ฝึกทำค่ะ พี่ๆมีเทคนิคดีๆให้ค่ะ พี่ๆสอนไม่น่าเบื่อเลยค่ะ

สอบติดคณะ: วิทยาศาสตร์การเเพทย์ หลักสูตรตรีต่อเนื่องโท มหาวิทยาลัยนเรศวร

คอร์สที่เรียน: Fast A-Level

ความประทับใจ: พี่สรุปเข้าใจง่ายค่ะ ข้อสอบบางข้อในห้องสอบคล้ายกับในคอสพี่เลยค่ะ ส่วนตัวอ่อนฟิสิกส์มากๆ ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะ

สอบติดคณะ: วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-level + คณิต A-level + Fast ฟิสิกส์ A-Level

 ความประทับใจ: ดีค่ะชอบมากๆ เรียนรู้เรื่อง เว้นเวลาให้ทำแบบฝึกหัดด้วยทำให้เรียนได้เรื่อยๆเลย

สอบติดคณะ: วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-level + คณิต A-level + TCAS Eng

ความประทับใจ: สอนดีมากเลยครับ เข้าใจง่าย สอนละเอียดมองเห็นภาพตามเลยครับ มากกว่าการมานั่งท่องจำ

สอบติดคณะ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คอร์สที่เรียน: คณิต A-level

ความประทับใจ: เนื้อหาแน่น พี่ๆสอนเร็วเข้าใจง่ายค่ะ

สอบติดคณะ: ศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอร์สที่เรียน: TCAS Eng

 ความประทับใจ: หนูได้เรียนคอร์สกับพี่ตวงค่ะ พี่ตวงสอนดีมาก มีเรื่องมาเล่าให้ฟังตลอด ไม่เครียดเลยค่ะ สนุกมาก ๆ แถมพี่ตวงสอนละเอียดด้วยค่ะ จากคนพื้นฐานไม่ดีมาก จนตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วค่ะ

สอบติดคณะ: พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คอร์สที่เรียน: เคมี A-level + คณิต A-level

ความประทับใจ: ที่นี่คือค่าเรียนถูกมากๆและเนื้อหาก็แน่นสุดๆ หนูอยากคารวะคอร์สเคมีคือมันดจีย์และจึ้ง! โดยเฉพาะอ.นัทคือสอนดีมากค่ะ สอนแบบเบิกเนตรตอนแรกหนูคิดจะเทเคมีแต่ก็กลับมาได้เพราะอาจารย์เลย สอนแบบเข้าใจจริงๆ

สอบติดคณะ: วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คอร์สที่เรียน: คณิต A-level

ความประทับใจ: โจทย์ของ Panya ตอบโจทย์มาก ค่อนข้างคล้ายกับข้อสอบจริง ใช้ฝึกเพื่อทำข้อสอบคือเริ่ดมากก ส่วนเนื้อหาคือสอนดี ค่อยเป็นค่อยไป ทำให้เข้าใจเนื้อหาส่วนนั้นจริงๆ

สอบติดคณะ: กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + คณิต A-level

 ความประทับใจ: ชอบการสอนฟิสิกส์ของพี่แชร์มากครับ ทำให้พื้นฐานวิชาฟิสิกส์แน่นขึ้นมาก สอนเหมือนการเล่าเรื่องไม่น่าเบื่อ ได้รู้เทคนิคต่างๆในการเรียนและการทำโจทย์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆได้อีกด้วย

สอบติดคณะ: สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สถาบันพระบรมราชชนก)

คอร์สที่เรียน: เคมี UpScore + คณิต UpScore  

ความประทับใจ: มีข้อสอบปีเก่าๆมาให้สอนให้ดูค่ะ เป็นการฝึกทำข้อสอบเก่าค่ะแล้วพี่ๆติวเตอร์ก็จะมาเฉลยในแต่ละข้อ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามได้เสมอเลยค่ะ

สอบติดคณะ: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คอร์สที่เรียน: TCAS Eng

ความประทับใจ: ช่วยให้ทำข้อสอบได้ดีขึ้นค่ะ

สอบติดคณะ: มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คอร์สที่เรียน: สังคม A-level

 ความประทับใจ: ขอบคุณพี่มากๆ หนูได้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้เพิ่มเติมได้เยอะมากๆค่า ขอบคุณพี่ๆมากนะคะ🤩🥰🫶🏻

สอบติดคณะ: ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คอร์สที่เรียน: คณิต A-level 2

 ความประทับใจ: สอนได้ดีมากครับ