สงสัยตรงไหนถามได้เลย!
ทีมปัญญาวิชาการการันตีตอบทุกคำถาม ใน 24 ชม.
ถาม PANYACHAT

Forgot password

Or Sign in

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"
เคมี ม. 4 เทอม 2 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 44 lectures เวลา 12 ชั่วโมง
ดูสารบัญ ดูวิดีโอตัวอย่าง
฿5,000
฿1,690
สมัครเรียน
เคมี ม. 4 เทอม 2 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท
Last Updated Sept. 30, 2022, 11:35 a.m.
44 lectures • 12 hours
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
สมัครเรียน
฿5,000
฿1,690
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 44 lectures เวลา 12 ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส เคมี ม. 4 เทอม 2 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท

คอร์สนี้จะทำให้นักเรียนทุกคน ได้รู้ว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่ยาก ครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆ ทุกคนสนุกไปด้วยกัน โดยครูจะสอนให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน ไม่เน้นการท่องจำ เนื้อหาในคอร์สนี้ ครอบคลุมเรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ สารละลาย การเตรียมสารละลาย การเขียนสมการเคมี การคำนวณปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับสมการเคมี โดยคุณครูจะใช้ตัวอย่างคำถามเพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาบทเรียนจบลงไปในแต่ละหัวข้อย่อย ครูนัทก็ยังมีแบบทดสอบย่อย เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองในบทเรียนเป็นช่วงๆ พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยละเอียดในทุกข้อ รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคการจำที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจ เรียนรู้อย่างเข้าใจและทำข้อสอบได้คะแนนดีจริง

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
  1. บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
  2. อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
  3. วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
  4. วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)

บทเรียนทั้งหมด
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
ปริมาณสารสัมพันธ์
มวลอะตอม
18 นาที
มวลโมเลกุล
5 นาที
โมลโมเลกุล
9 นาที
ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาตรของแก๊ส
15 นาที
การคำนวนเกี่ยวกับโมล
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ (ข้อ 1-3)
12 นาที
สารละลาย
Preview
ความเข้มข้นของสารละลาย
25 นาที
โมลาริตีและโมเเลลิตี
13 นาที
การเตรียมสารละลาย
14 นาที
Preview
การเจือจางสารละลาย
21 นาที
การเปลี่ยนหน่วยจากเปอร์เซ็นต์เป็นโมลาริตี
11 นาที
โจทย์ ทบทวน เรื่อง สารละลาย (ข้อ 1-5)
18 นาที
โจทย์ ทบทวน เรื่อง สารละลาย (ข้อ 6-10)
19 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 1-5)
18 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 6-10)
16 นาที
สมบัติคอลลิเกทีฟ
18 นาที
โจทย์ ทบทวน เรื่อง สมบัติคอลลิเกทีฟ (ข้อ 1-5)
14 นาที
โจทย์ ทบทวน เรื่อง สมบัติคอลลิเกทีฟ (ข้อ 6-10)
16 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง สมบัติคอลลิเกทีฟ
19 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 5-8)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 9-12)
16 นาที
สูตรเคมี
Preview
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
11 นาที
การหาสูตรโมเลกุล
15 นาที
โจทย์ทบทวน เรื่อง สูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล (ข้อ 1-6)
18 นาที
โจทย์ทบทวน เรื่อง สูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุล (ข้อ 7-12)
18 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง สูตรเคมี
18 นาที
มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
17 นาที
กฎทรงมวล
11 นาที
สมการเคมี
7 นาที
Preview
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี
22 นาที
สมการเคมีเเละสารกำหนดปริมาณ
24 นาที
การคำนวณสมการเคมีที่มีมากกว่า 1 สมการ
6 นาที
ร้อยละผลได้
10 นาที
การคำนวณหาสูตรโมเลกุลของแก๊สโดยอาศัยสมการเคมี
7 นาที
โจทย์ทบทวน เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-6)
20 นาที
โจทย์ทบทวน เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 7-12)
21 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-4)
20 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 5-8)
17 นาที
ข้อสอบ วิชาสามัญ (ข้อ 1-4)
16 นาที
ข้อสอบ วิชาสามัญ (ข้อ 5-7)
15 นาที
ทดลองเรียน ฟรี !!! เคมี ม.4 เทอม 2
Preview
ทดลองเรียน สรุปเนื้อหา ม.4 เทอม 2
25 นาที
Preview
ทดลองเรียน แบบทดสอบ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 1-10)
34 นาที
Preview
ทดลองเรียน แบบทดสอบ เรื่อง สมบัติคอลลิเกทีฟ
19 นาที
Preview

Create Account
Already a member? Sign in

Register
Courses
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
About us

Contact us

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading