วางแผนเตรียมสอบ

แผนการเตรียมสอบ คณะบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

    สำหรับการสอบเข้ากลุ่มคณะบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องสอบหลักๆคือ ข้อสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ/หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ภาษาอังกฤษ และวิชา TGAT ทั้งนี้ในบางคณะอาจต้องการคะแนนสอบ A-Level ภาษาไทย และ/หรือ สังคมศึกษาด้วย

     เนื่องจากเกณฑ์แต่ละมหาวิทยาลัยใช้คะแนนสอบไม่เหมือนกัน ในการเตรียมตัวควรวางเป้าหมายก่อนว่า อยากจะสอบเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยไหนบ้าง แล้วนำวิชาสอบทั้งหมดของทุกคณะที่ตั้งเป้ามารวมกัน วิชาไหนใช้สัดส่วนสูงที่สุด และมีเนื้อหาที่ต้องเตรียมตัวมาก ควรให้เวลาในการเตรียมตัวมากที่สุด เช่น หากเลือกเข้าคณะบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จากเกณฑ์ของหลายๆมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่า ควรโฟกัสที่คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้คะแนนสอบจาก 2 วิชานี้

    สำหรับภาษาอังกฤษไม่ว่าจะมาในรูปแบบของ TGAT หรือ A-Level เราสามารถเตรียมตัวให้เต็มที่ครั้งเดียวแล้วสอบได้ 2 สนาม ส่วนคณิตศาสตร์ บางมหาวิทยาลัยก็ใช้คะแนนคณิตศาสตร์ 1 บางที่ก็ใช้คณิตศาสตร์ 2 ทั้งนี้แนะนำให้เตรียมสอบคณิตศาสตร์ 1 เป็นหลักเพราะเนื้อหาครอบคลุมคณิตศาสตร์ 2 เตรียมตัวครั้งเดียวใช้สอบได้ 2 วิชาเช่นกัน เว้นแต่เราเลือกสอบแต่คณะที่ใช้คณิตศาสตร์ 2 ก็ให้เตรียมตัวเฉพาะคณิตศาสตร์ 2 เนื่องจากเนื้อหาเบากว่า ส่วนวิชาอื่นๆนอกจาก 2 วิชานี้ หากมีสอบก็ต้องเลือกโฟกัสการเตรียมตัวตามสัดส่วนความสำคัญ

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 VS 2 ต่างกันอย่างไร ?

จะเห็นได้ว่าทั้งคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2 มีจำนวนข้อเท่ากัน คะแนนเต็มเท่ากัน และให้เวลาทำข้อสอบเท่ากัน แต่เนื้อหาที่นำมาออกสอบ คณิต 1 จะเป็นคณิตศาสตร์ม.ปลาย ที่มีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ส่วนคณิต 2 จะออกเฉพาะคณิตศาสตร์พื้นฐานเท่านั้น 

ดังนั้นหากน้องที่ต้องสอบทั้ง คณิต 1 และ 2 ควรเลือกเตรียม คณิต 1 เป็นหลัก เพราะเนื้อหาจะครอบคลุมส่วนของคณิต 2 ไว้อยู่แล้ว แต่น้องที่เลือกสอบเฉพาะคณิต 2 ก็ควรเลือกเรียนเฉพาะเนื้อหาออกสอบคณิต 2 เท่านั้น เพื่อลดปริมาณเนื้อหาที่ต้องอ่าน จะได้มีเวลาไปตะลุยทำโจทย์ หรือไปเสริมวิชาอื่นได้มากยิ่งขึ้น

คอร์สติวสอบ คณิตศาสตร์ A-Level

ครบทั้งคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2

ติวเนื้อหาเข้มข้นครบทุกหัวข้อ สอนตั้งแต่พื้นฐานจนทำข้อสอบได้ พร้อมแนวโจทย์และแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย เรียนครบจบพร้อมสอบ

คอร์สสำหรับสอบ A-Level

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

คอร์สสำหรับสอบ A-Level

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

คอร์สเรียนแนะนำ

สำหรับน้องที่มีเป้าหมายสอบ TCAS เข้าคณะ บัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ เรามีคอร์สเรียนให้เลือกครบครัน ทั้ง TGAT-TPAT และ A-Level ติวเข้มข้น เพิ่มคะแนนได้จริง 

คอร์ส คณิตศาสตร์ 2 A-Level

ราคา 2,490.-

Pack คณิตศาสตร์ 2 A-Level + TCAS English

ราคา 3,990.-

Pack คณิตศาสตร์ 2 A-Level + ภาษาไทย + สังคม + TCAS English

ราคา 7,490.-

Pack คณิตศาสตร์ A-Level + TCAS English

ราคา 5,490.-

Pack คณิตศาสตร์ A-Level + ภาษาไทย + สังคม + TCAS English

ราคา 8,990.-

Pack ภาษาไทย + สังคม + TCAS English

ราคา 5,490.-

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

ทำความรู้จัก ทีมสอน

Panya Society "ให้มากกว่า"

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

VDO ตัวอย่างการสอน