คอร์ส A-Level คณิตศาสตร์ 2

คอร์สใหม่ล่าสุด สำหรับสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2!

ติวเนื้อหาเข้มข้นครบทุกหัวข้อ สอนตั้งแต่พื้นฐานจนทำข้อสอบได้ พร้อมแนวโจทย์และแบบฝึกหัดให้ฝึกทำมากมาย เรียนจบครบพร้อมสอบ

คอร์สเรียนแนะนำ

สำหรับน้องที่มีเป้าหมายสอบ TCAS เข้าคณะ บัญชี บริหาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ เรามีคอร์สเรียนให้เลือกครบครัน ทั้ง TGAT-TPAT และ A-Level ติวเข้มข้น เพิ่มคะแนนได้จริง 

Pack คณิตศาสตร์ 2 A-Level + TCAS English

Pack คณิตศาสตร์ 2 A-Level + ภาษาไทย + สังคม + TCAS English

Pack คณิตศาสตร์ A-Level + TCAS English

Pack คณิตศาสตร์ A-Level + ภาษาไทย + สังคม + TCAS English

Pack ภาษาไทย + สังคม + TCAS English

วางแผนเตรียมสอบ

แผนการเตรียมสอบ คณะบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

    สำหรับการสอบเข้ากลุ่มคณะบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องสอบหลักๆคือ ข้อสอบ A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ/หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ภาษาอังกฤษ และวิชา TGAT ทั้งนี้ในบางคณะอาจต้องการคะแนนสอบ A-Level ภาษาไทย และ/หรือ สังคมศึกษาด้วย

     เนื่องจากเกณฑ์แต่ละมหาวิทยาลัยใช้คะแนนสอบไม่เหมือนกัน ในการเตรียมตัวควรวางเป้าหมายก่อนว่า อยากจะสอบเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยไหนบ้าง แล้วนำวิชาสอบที่ต้องใช้ทั้งหมดของทุกคณะที่ตั้งเป้ามารวมกัน วิชาไหนที่ใช้สัดส่วนสูงที่สุด และมีเนื้อหาที่ต้องเตรียมตัวมาก ควรให้เวลาในการเตรียมตัวมากที่สุด เช่น หากเลือกเข้าคณะบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จากเกณฑ์ของหลายๆมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่า ควรโฟกัสที่คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้คะแนนสอบจาก 2 วิชานี้

    สำหรับภาษาอังกฤษไม่ว่าจะมาในรูปแบบของ TGAT หรือ A-Level เราสามารถเตรียมตัวให้เต็มที่ครั้งเดียวแล้วสอบได้ 2 สนาม ส่วนคณิตศาสตร์ บางมหาวิทยาลัยก็ใช้คะแนนคณิตศาสตร์ 1 บางที่ก็ใช้คณิตศาสตร์ 2 ทั้งนี้แนะนำให้เตรียมสอบคณิตศาสตร์ 1 เป็นหลักเพราะเนื้อหาครอบคลุมคณิตศาสตร์ 2 เตรียมตัวครั้งเดียวใช้สอบได้ 2 วิชาเช่นกัน เว้นแต่ว่าเราเลือกสอบแต่คณะที่ใช้คณิตศาสตร์ 2 ก็ให้เตรียมตัวเฉพาะคณิตศาสตร์ 2 เนื่องจากเนื้อหาเบากว่า ส่วนวิชาอื่นๆนอกจาก 2 วิชานี้ หากมีสอบก็ต้องเลือกโฟกัสการเตรียมตัวตามสัดส่วนความสำคัญ

แผนการเตรียมสอบ คณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์

    สำหรับการสอบเข้ากลุ่มคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือกลุ่มคณะสายสังคมอื่นๆ แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์สัดส่วนคะแนนที่แตกต่างกัน ควรเริ่มต้นจากการตั้งเป้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่อยากเข้าก่อน แล้วดูว่าวิชาไหนที่มีสัดส่วนคะแนนสอบเยอะที่สุดแล้วจึงโฟกัสไปที่วิชานั้นเป็นหลัก

     ดยทั่วไปสำหรับคณะสายสังคมฯ จะใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา  ในการเตรียมตัวให้ได้ครบ ควรเริ่มจากแบ่งเวลาการเตรียมวิชาคณิตศาสตร์ก่อน เนื่องจากเป็นวิชาเน้นการคำนวณต้องใช้เวลาในการฝึกมาก

     จากนั้นก็สลับมาเตรียมภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทันสอบ TGAT ในช่วงเดือน ธ.ค. โดยในระหว่างนี้อาจสลับมาทบทวน A-Level ต่อบ้างเพื่อไม่ให้ขาดตอน เมื่อสอบ TGAT เสร็จในเดือน ธ.ค. ก็ควรมาเร่งเก็บเนื้อหาของ A-Level ให้ครบทุกวิชา ในเดือน ม.ค. ควรตะลุยโจทย์เพื่อฝึกฝีมือในการทำคะแนน เพื่อเตรียมสอบ A-Level ในเดือน มี.ค.

SUCCESS รีวิวจากนักเรียนคนเก่ง ก้าวสู่คณะในฝัน 🏆

ทำความรู้จัก ทีมสอน

Panya Society "ให้มากกว่า"

อายุคอร์ส 12 เดือน
เตรียมตัวได้ยาว

ทบทวนซ้ำได้
ไม่จำกัดชั่วโมง

หนังสือเรียน
ส่งถึงบ้านฟรี

บริการตอบคำถาม
ใน 24 ชั่วโมง

VDO ตัวอย่างการสอน

ภาษาไทย A-Level

24 Videos