สงสัยตรงไหนถามได้เลย!
ทีมปัญญาวิชาการการันตีตอบทุกคำถาม ใน 24 ชม.
ถาม PANYACHAT

Forgot password

Or Sign in

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"
คณิตศาสตร์เสริม ม.6 เทอม 2 คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อ.นอต
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 155 lectures เวลา 44 ชั่วโมง
ดูสารบัญ ดูวิดีโอตัวอย่าง
฿5,000
฿1,690
สมัครเรียน
คณิตศาสตร์เสริม ม.6 เทอม 2 คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อ.นอต
Last Updated May 8, 2024, 5 p.m.
155 lectures • 44 hours
ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
นักเรียนทุนคิง, Google Engineer
สมัครเรียน
฿5,000
฿1,690
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 155 lectures เวลา 44 ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส คณิตศาสตร์เสริม ม.6 เทอม 2 คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้ โดย อ.นอต

คอร์ส คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2 (หลักสูตรใหม่) เสกเลขให้ง่าย เข้าใจได้ทุกคนด้วยเทคนิค Math Magic จากอาจารย์นอต
คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท คือ สถิติ, การแจกแจงปกติ, ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายจนถึงระดับสูง เน้นให้นักเรียนเข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ และอธิบายอย่างละเอียดโดยเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พร้อมแบบฝึกหัดทุกระดับทั้งง่าย-ยาก มั่นใจได้ว่าหลังจากที่น้องได้เรียนเทคนิค Math Magic แล้วจะเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด และเสกโจทย์ยากให้กลายเป็นง่ายได้แน่นอน

คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.6 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนคณิตฯแบบท่องจำ ทำโจทย์ไม่ได้ อาจารย์นอตจะมาเสกให้น้องเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับคณิตศาสตร์ หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน !!!

อาจารย์ผู้สอน

ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
ทำงานตำแหน่ง Senior Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
  1. ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน electrical and computer engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. จบปริญญาเอกด้าน artificial intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
  3. ผลงานวิจัยด้าน artificial intelligence (AI) ของพี่นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

บทเรียนทั้งหมด
ทดลองเรียน ฟรี !!! คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2
Preview
เฉลยคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 65 #1
6 นาที
Preview
เฉลยคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 65 #2
9 นาที
Preview
เฉลยคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 65 #3
6 นาที
Preview
เฉลยคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 65 #4
6 นาที
Preview
เฉลยคณิตศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 65 #5
3 นาที
Preview
ชนิดของข้อมูล
20 นาที
Preview
แบบฝึกหัดเรื่องชนิดของข้อมูล
6 นาที
Preview
ตารางแจกแจงความถี่
25 นาที
Preview
แบบฝึกหัดเรื่องตารางแจกแจงความถี่
3 นาที
Preview
ค่าเฉลี่ย
45 นาที
Preview
แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ย
23 นาที
Preview
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
15 นาที
Preview
แบบฝึกหัดเรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4 นาที
Preview
การแจกแจงปกติ, เส้นโค้งปกติ และสมบัติของเส้นโค้งปกติ
4 นาที
Preview
แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของเส้นโค้งปกติ
9 นาที
Preview
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง
4 นาที
Preview
แบบฝึกหัดเรื่องการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง
8 นาที
Preview
ข้อสอบ PAT1 ปี 65 1
9 นาที
Preview
ข้อสอบ PAT1 ปี 65 2
6 นาที
Preview
ข้อสอบ PAT1 ปี 65 3
7 นาที
Preview
ข้อสอบ PAT1 ปี 65 4
4 นาที
Preview
ข้อสอบ PAT1 ปี 65 5
10 นาที
Preview
ข้อสอบ PAT1 ปี 65 6
4 นาที
Preview
ข้อสอบ PAT1 ปี 65 7
7 นาที
Preview
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
สถิติ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
ความหมายของสถิติ
5 นาที
ชนิดของข้อมูล
20 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องชนิดของข้อมูล 1
19 นาที
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
17 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องประชากรและกลุ่มตัวอย่างข้อ 2 - 3
16 นาที
ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ
11 นาที
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
5 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อ 4 - 5 (ONET 53)
15 นาที
ขั้นตอนการสำรวจความคิดเห็น
12 นาที
โจทย์เรื่องขั้นตอนการสำรวจความคิดเห็น 6 (ONET 53)
6 นาที
วิธีการนำเสนอข้อมูล และรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล
7 นาที
การตีความหมายข้อมูล และแบบฝึกหัดเรื่องการตีความหมายข้อมูล 7
16 นาที
แขนงของสถิติ
4 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 8 (ONET 52) - 10
21 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 11 - 13
19 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 14 - 15
15 นาที
สถิติ - การแจกแจงความถี่
ตารางแจกแจงความถี่ 1
25 นาที
ตารางแจกแจงความถี่ 2
14 นาที
โจทย์เรื่องตารางแจกแจงความถี่ 1 (ONET 53) - 2 (ONET 54)
16 นาที
ฮิสโทแกรม, รูปหลายเหลี่ยมความถี่, เส้นโค้งความถี่ และเส้นโค้งความถี่สะสม
16 นาที
แผนภาพต้นใบ
17 นาที
โจทย์ท้ายบท 3 - 4
15 นาที
โจทย์ท้ายบท 5 (ONET 61), 6 (สามัญ2 59), 7 (สามัญ 56)
24 นาที
สถิติ - ค่ากลางของข้อมูล
บทนำเรื่องค่ากลางของข้อมูล
19 นาที
ค่าเฉลี่ย
แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ย 1 - 3
38 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ย 4(PAT1 53), 5 (PAT1 55), 6 (PAT1 55)
34 นาที
ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก
9 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก 7 (ONET 59)
8 นาที
ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต และแบบฝึกหัด 8
24 นาที
ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค และแบบฝึกหัด 9 - 10
25 นาที
ค่ามัธยฐาน
47 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องค่ามัธยฐาน 11 (PAT1 53) - 12 (PAT1 53)
24 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องค่ามัธยฐาน 13 (PAT1 52)
21 นาที
ค่าฐานนิยม
28 นาที
ตัวอย่างเรื่องฐานนิยม
14 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องฐานนิยม 14, 15, 16 (PAT1 56)
23 นาที
ค่ากึ่งกลางพิสัย และแบบฝึกหัด 17
11 นาที
สมบัติของค่ากลางของข้อมูล
36 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่ากลางของข้อมูล 18 - 19
18 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่ากลางของข้อมูล 20 (สามัญ 56)
15 นาที
การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม
11 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม 21 (ONET 59), 22 (ONET 58), 23 (ONET 52)
25 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 24 (ONET 56), 25 (ONET 54), 26 (ONET 53)
32 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 27 (สามัญ 57) - 28 (สามัญ 55)
27 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 29 (PAT1 ต.ค. 58) - 30 (PAT1 มี.ค. 58)
21 นาที
สถิติ - การวัดตำแหน่งข้อมูล
บทนำเรื่องการวัดตำแหน่งข้อมูล
10 นาที
ควอร์ไทล์
25 นาที
การหาควอร์ไทล์จากตารางแจกแจงความถี่
24 นาที
เดไซล์
27 นาที
เปอร์เซ็นไทล์
17 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการวัดตำแหน่งของข้อมูล 1 - 2
27 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 3 (ONET 52) - 4 (ONET 53)
17 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 5 (ONET 61) - 6 (ONET 62)
15 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 7 (สามัญ 57), 8 (สามัญ2 59), 9 (สามัญ1 61)
30 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 10 (PAT1 ต.ค. 52) - 11 (PAT1 มี.ค. 58)
33 นาที
สถิติ - การวัดการกระจายของข้อมูล
บทนำเรื่องการวัดการกระจายของข้อมูล
23 นาที
การวัดการกระจายสัมบูรณ์ และพิสัย
9 นาที
ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์
18 นาที
ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
19 นาที
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
15 นาที
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
18 นาที
การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตารางแจกแจงความถี่
15 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1
9 นาที
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบที่สอง
7 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 - 3 (ONET 54)
25 นาที
ความแปรปรวน และความแปรปรวนรวม
28 นาที
พิสูจน์ความแปรปรวนรวม
9 นาที
สมบัติของการวัดการกระจายสัมบูรณ์
9 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของการวัดการกระจายสัมบูรณ์ 4 - 5 (ONET 57)
19 นาที
การวัดการกระจายสัมพัทธ์
31 นาที
ตัวอย่างเรื่องการวัดการกระจายสัมพัทธ์
13 นาที
แผนภาพกล่อง
15 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแผนภาพกล่อง 6 (ONET 53)
8 นาที
การวัดการกระจายตัวจากเส้นโค้งความถี่
26 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 7 (ONET 58), 8 (ONET 58), 9 (ONET 59)
32 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 10 (สามัญ 55), 11 (สามัญ 58), 12 (สามัญ2 62)
29 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 13 (PAT1 มี.ค. 52) - 14 (PAT1 ก.ค. 53)
21 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 15 (PAT1 ต.ค. 55) - 16 (PAT1 พ.ย. 57)
24 นาที
สถิติ - การแจกแจงปกติ
บทนำเรื่องการแจกแจงปกติ
17 นาที
การแจกแจงปกติ, เส้นโค้งปกติ และสมบัติของเส้นโค้งปกติ
26 นาที
ตัวอย่างเรื่องสมบัติของเส้นโค้งปกติ
9 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของเส้นโค้งปกติ 1 - 2
21 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของเส้นโค้งปกติ 3 - 4
19 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของเส้นโค้งปกติ 5 - 6
20 นาที
ค่ามาตรฐาน
ตัวอย่างการคำนวนค่ามาตรฐาน
11 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องค่ามาตรฐาน 7 - 9
25 นาที
สมบัติของค่ามาตรฐาน
13 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสมบัติของค่ามาตรฐาน 10 - 11
18 นาที
สมบัติของเส้นโค้งปกติมาตรฐาน
16 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการคำนวนพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน 12 - 14
17 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการคำนวนพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน 15 - 16
15 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการคำนวนพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน 17 - 18
18 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 19 (สามัญ 55)
21 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 20 (สามัญ 56) - 21 (สามัญ 58)
26 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 22 (สามัญ1 61) - 23 (PAT1 มี.ค. 52)
25 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 24 (PAT1 มี.ค. 54) - 25 (PAT1 มี.ค. 55)
29 นาที
แบบฝึกหัดท้ายบท 26 (PAT1 มี.ค. 59) - 27 (PAT1 เม.ย. 57)
24 นาที
ตัวแปรสุ่มและการแจกแจกความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
บทนำเรื่องตัวแปรสุ่ม
6 นาที
นิยามของตัวแปรสุ่ม
15 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องตัวแปรสุ่ม 1 - 5
29 นาที
ชนิดของตัวแปรสุ่ม
6 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องตัวแปรสุ่ม 6 - 9
3 นาที
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
6 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 10 - 12
19 นาที
ค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่ม
21 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่ม 13 - 15
24 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องค่าคาดหมายและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่ม 16 - 17
12 นาที
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง
4 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 18 - 21
6 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 22 - 24
16 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง 25 - 27
18 นาที
การแจกแจงทวินาม
29 นาที
ตัวอย่างเรื่องการแจกแจงทวินาม
7 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแจกแจงทวินาม 28 - 29
14 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแจกแจงทวินาม 30 - 32
25 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องตัวแปรสุ่มและการแจกแจกความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 33 - 35
21 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องตัวแปรสุ่มและการแจกแจกความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 36 - 37
14 นาที
การแจกแจกความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
บทนำเรื่องการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
21 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเส้นโค้งความหนาแน่นความน่าจะเป็น 1 - 3
18 นาที
การแจกแจงปกติ
12 นาที
การแจกแจงปกติมาตรฐาน
21 นาที
ตัวอย่างเรื่องการแจกแจงปกติมาตรฐาน
20 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแจกแจงปกติมาตรฐาน 4 - 7
25 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแจกแจงปกติมาตรฐาน 8 - 11
36 นาที
การเปรียบเทียบตำแหน่งของข้อมูลโดยใช้ค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน
8 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเปรียบเทียบตำแหน่งของข้อมูลโดยใช้ค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน 12 - 14
20 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแจกแจกความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 15 - 17
40 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการแจกแจกความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 18 - 19
แบบฝึกหัดเรื่องการแจกแจกความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง 20 - 21
18 นาที

Create Account
Already a member? Sign in

Register
Courses
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
About us

Contact us

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading