○○○ CONGRATULATIONS ○○○

สอบติดคณะ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level                 + คณิต UpScore 

ความประทับใจ: อธิบายละเอียดดีมากครับ โจทย์มีหลายระดับ หลังเรียนจบแต่ละบทจะมีแบบทดสอบให้ทำเป็นเรื่องที่ดีครับ

สอบติดคณะ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level                 + ฟิสิกส์ UpScore 

ความประทับใจ: ต้องบอกก่อนว่าที่ผมเลือกที่นี้เพราะว่าราคาที่เป็นกันเองมากครับ ส่วนคอร์สฟิสิกส์ที่ผมได้ลงไปเนื้อหาครบถ้วน การสอนก็สามารถเข้าใจง่ายจากคนที่เริ่มต้นจากพื้นฐานฟิสิกส์ไม่ได้เก่งมากก็สามารถทำให้พัฒนาได้ดีมากครับ
         มีโจทย์ให้ทดสอบตัวเองเยอะมากเพียงพอต่อการนำไปใช้จริงแน่นอนครับ

สอบติดคณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คอร์สที่เรียน: TCAS Booster สายศิลป์ + TCAS Booster สายวิทย์ + เคมี ม.6 เทอม 1 + คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 + ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 + ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 + เคมี UpScore + ฟิสิกส์ UpScore

 ความประทับใจ: ได้เรียนฟิสิกส์กับพี่เเชร์ตอนคอร์ส ม.5 เเละม.6 รู้สึกทำให้ตอนนี้ชอบเรียนวิชาฟิสิกส์มาก มีความสุขทุกคาบเมื่อถึงคาบฟิสิกส์ เมื่อทำโจทย์ได้ ก็จะรู้สึกสนุกกับการเรียน พี่เเชร์สอนเข้าใจ เเละอาจจะมีการทดลองเล็ก ๆ น้อย ๆ ประกอบการสอน ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น

สอบติดคณะ: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level                 + เคมี A-Level

ความประทับใจ: ผมมีความรู้ดีขึ้นมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการสอบต่าง ๆ ทั้งใน รร.และเอเลเวล

สอบติดคณะ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธาอินเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-Level

ความประทับใจ: พี่ ๆ สอนเข้าใจและมีหลักการมากเลยค่ะ สอนไม่ยืดเยื้อ แถมได้ความรู้รอบตัวด้วย

สอบติดคณะ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเกษตรอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-Level

ความประทับใจ: Panya Society เป็นสถาบันสอนพิเศษสถาบันแรกที่หนูได้ลองเรียน หนูรู้สึกคุ้มค่ากับคอร์สเรียนของสถาบันมากค่ะ พี่ ๆ สอนดีมาก มีเทคนิคดี ๆ แนะนำให้ตลอด

สอบติดคณะ: คณะศิลปศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level     

ความประทับใจ: รีวิวคอร์สที่เรียนกับPanay Society คือคอร์สฟิสิกส์A-levelค่า พี่เค้าสอนตั้งเเต่พื้นฐานเลยชอบตรงที่ใครไม่ชอบเรียนฟิสิกส์อย่างเราก็สามารถเริ่มเรียนได้ค่ะ เพราะเริ่มจากพื้นฐานเลย เเล้วก็จะพาทำข้อสอบปีย้อนหลังซึ่งพี่เค้าก็สามารถอธิบายได้อย่างเข้าใจง่าย ชีทเรียนเป็นระเบียบมากเเยกเป็นเรื่อง ๆ ได้ดีค่ะ

สอบติดคณะ: ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คอร์สที่เรียน: BMAT

ความประทับใจ: การสอนแบ่งโจทย์เป็นข้อ ๆ ทำให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น

สอบติดคณะ: คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คอร์สที่เรียน: TCAS Booster สายศิลป์

ความประทับใจ: ดีมากเลยค่ะ สอนเข้าใจมาก ๆ ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในการสอบได้จริง

สอบติดคณะ: คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level                 + เคมี A-Level

ความประทับใจ: คอร์สที่เรียนมีโจทย์ให้ทำเยอะมากเหมาะกับคนอยากได้โจทย์เยอะ ๆ โจทย์ไม่ง่ายเกินไปทำให้ไม่หลอกตัวเอง

สอบติดคณะ: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level 

ความประทับใจ: คอร์สของสถาบันนี้ทำให้รู้สึกประทับใจในการสอนค่ะอาจารย์ที่สอนก็ให้เทคนิคในการจำสูตร สอนเข้าใจดีค่ะ

สอบติดคณะ: พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

คอร์สที่เรียน: คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 + คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 + เคมี ม.6 เทอม 1

ความประทับใจ: เเนะนำดี อธิบายเข้าใจ ภาพสวย เนื้อหาชัดเจน ทั้งเคมีเเละคณิตที่เข้าใจยากทำให้เข้าใจง่ายค่ะ

สอบติดคณะ: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore + เคมี UpScore คณิต UpScore 

ความประทับใจ: ครูสอนเข้าใจง่ายดีครับ

สอบติดคณะ: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สที่เรียน: เคมี A-Level

ความประทับใจ: คอร์สเรียนเคมี A-Level อ.นัท สอนเข้าใจง่ายมากๆค่ะ มีให้เห็นภาพชัดเจน มีโจทย์ให้เยอะมาก ๆ ค่ะ ค่าเรียนไม่แพง เนื้อหาครบทุกบทเลยค่ะ

สอบติดคณะ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level

 ความประทับใจ: สอนละเอียดมากครับ สามารถเอาไปต่อยอดทำโจทย์ได้ดีมาก

สอบติดคณะ: คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-Level

ความประทับใจ: ความประทับใจแรกมาจากราคาเลยค่ะ ราคาถูกมาก พอเรียนแล้วคิดว่าเข้าใจเลย ชอบที่มีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะมากมาก เฉลยก็ละเอียดด้วยค่ะ

สอบติดคณะ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-Level

 ความประทับใจ: Panya Society สอนให้นักเรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ๆ ในข้อสอบ ไม่น่าเบื่อ รู้สึกอยากเรียนด้วยเรื่อย ๆ และพี่ ๆ ก็สอนเข้าใจมากๆอีกด้วยค่ะ ประทับใจที่พี่ ๆ มีการนำข้อสอบจริงมาให้เราฝึกทำและเฉลยอย่างละเอียดเสมอ

สอบติดคณะ: พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คอร์สที่เรียน: เคมี A-Level สังคม A-Level ภาษาไทย A-Level

 ความประทับใจ: ตอนเรียนภาษาไทยพี่ชาร์ปสอนสนุกมาก เข้าใจง่าย ชอบรูปแบบการสอน เนื้อหาครบถ้วน มีข้อสอบให้ด้านหลังให้ฝึกทำ พร้อมเฉลย ครบจบในที่เดียว

สอบติดคณะ: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore + เคมี UpScore

ความประทับใจ: ราคาคอร์สดีมาก สอนกระชับเข้าใจใช้งานได้จริงค่ะ

สอบติดคณะ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สที่เรียน: เคมี A-Level + ฟิสิกส์ UpScore + เคมี UpScore สังคม A-Level ภาษาไทย A-Level

 ความประทับใจ: คอร์สมีคุณภาพคุ้มค่าเกิน ราคามาก ๆ ครับ เหมาะสำหรับน้องที่ใช้ติวสอบเข้าที่มีงบประมาณจำกัดครับ

สอบติดคณะ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level

 ความประทับใจ: พี่ๆอาจารย์ที่สอนใจดีมากเลยครับ สอนใจเย็นทำใหัมีกำลังใจในการเรียนมากเลยครับ

สอบติดคณะ: คณะสหเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการเเพทย์ ม.นเรศวร

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level

ความประทับใจ: ประทับใจคอร์สฟิสิกส์ครับ สอนตั้งเเต่พื้นฐานคนไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีการวาดภาพประกอบในตอนอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนอธิบายเเบบช้าไม่เร็วมากเเละมีหนังสือประกอบการเรียนเเถมให้พร้อมเรียนครับ

สอบติดคณะ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอร์สที่เรียน: สังคม A-Level ภาษาไทย A-Level

 ความประทับใจ: ผมเรียนภาษาไทยและสังคมที่นี่ครับ

สอบติดคณะ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: สังคม A-Level

 ความประทับใจ: ครูพี่ณุสอนดีมากเลยครับ ชอบการพาทำตะลุยข้อสอบแบบแยกพาร์ทแล้วก็มีการอธิบายแต่ละข้ออย่างละเอียด ทำให้ผมจากทำข้อสอบสังคมได้จากที่ทำได้ 40 มาตลอด พอมาเรียนกับครูผมได้ 60+ ตลอดเลยครับขอบคุณมากๆนะครับ

สอบติดคณะ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-Level

ความประทับใจ: สอนเข้าใจง่ายครับ มีข้อสอบให้ทำเยอะมาก มีข้อสอบ tcas เเยกตามบท เฉลยเข้าใจง่าย ถ้าฝึกทำฝึกทวนบ่อย ๆ คะเเนนออกมาดีเเน่นอนครับ

สอบติดคณะ: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore + เคมี UpScore คณิต UpScore 

 ความประทับใจ: พี่ๆทีมติวเตอร์สอนดีกันมากๆแต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดา มีการเน้นจุดสำคัญ และย้ำจุดหลอก คอร์สราคาไม่แพงและคุ้มค่ามาก ๆ แอดมินช่วยตอบคำถามและช่วยแก้ปัญหาได้ไวสุด ๆ ชอบมากครับ

สอบติดคณะ: สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level

 ความประทับใจ: เรียนสนุก เข้าฟิสิกส์ง่ายขึ้นมาก ๆ ค่ะ

สอบติดคณะ: คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore + เคมี UpScore 

ความประทับใจ: เป็นคอร์สที่ราคาดี สอนดีมากค่ะ ได้ความรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง

สอบติดคณะ: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level

 ความประทับใจ: พี่ๆ ทีมงาน Panya Society ช่วยให้ผมเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับ

สอบติดคณะ: คณะสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-Level

 ความประทับใจ: สอนเข้าใจง่าย เเบบฝึกเยอะ ประทับใจมาก ๆ ค่ะ

สอบติดคณะ: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คอร์สที่เรียน: สังคม A-Level ภาษาไทย A-Level TCAS English

ความประทับใจ: ความประทับใจที่มีต่อ Panya Society อย่างแรกเลยคือ ความใส่ใจของพี่ ๆ ที่มีต่อหนูค่ะ ไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรพี่ ๆ ก็พร้อมช่วยเหลือเสมอเลย แถมยังตอบข้อความเร็วมากๆอีกด้วย รู้สึกประทับใจเรื่องนี้จริงๆค่ะ

สอบติดคณะ: คณะแพทย์บูรณาการ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level

 ความประทับใจ: ตัดสินใจเรียนฟิสิกส์กับที่นี้ ตอนแรกตั้งใจจะเทคะแนนฟิสิกส์แล้ว แต่พอคะแนนออกมาก็เยอะกว่าวิชาที่ตั้งใจไว้อีกค่ะ สอนเข้าใจง่ายค่ะ

สอบติดคณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore + เคมี UpScore 

 ความประทับใจ: สอนละเอียดมากเลยค่ะ ได้เทคนิคการทำโจทย์ คุ้มกับค่าคอร์สมาก

สอบติดคณะ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-Level

ความประทับใจ: พี่ๆสอนดีมากค่ะ สอนแบ่งเป็นพาร์ทๆเข้าใจง่ายขึ้น มีเนื้อหาและโจทย์ให้ทำความเข้าใจ ราคาคอร์สไม่แพงแต่คุณภาพการสอนดีมาก ๆ ค่ะ

สอบติดคณะ: คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-Level คณิต A-Level

 ความประทับใจ: พี่ๆสอนเข้าใจมาก ตอบคำถามไวและชัดเจนตลอด

สอบติดคณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore + เคมี UpScore คณิต UpScore 

 ความประทับใจ: ราคาคอร์สถือว่าถูกเลยค่ะ สอนเข้าใจเลย มีเฉลยข้อสอบย้อนหลังหลายปีมาก ดีมากเลยค่ะ

สอบติดคณะ: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore + เคมี UpScore คณิต UpScore

 ความประทับใจ: พี่ ๆ สอนดีมากค่ะ มีอธิบายสรุปย่อ ๆ เทคนิคจำในจุดที่สำคัญ ออกข้อสอบบ่อย ๆ ให้ก่อนตะลุยโจทย์จริง ทำให้สามารถตะลุยโจทย์ไปพร้อมกันได้ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจสามารถสอบถามหรือย้อนกลับไปดูใหม่ได้ค่ะ

สอบติดคณะ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอร์สที่เรียน: คณิต A-Level

 ความประทับใจ: ชอบ ตะลุยโจทย์มาก เข้าใจที่พี่ๆสอน ราคาเหมาะกับนักเรียนมาก

สอบติดคณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ UpScore

 ความประทับใจ: สรุปเนื้อหาดี ใช้เวลาเรียนไม่มาก

สอบติดคณะ: คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level + เคมี A-Level

 ความประทับใจ: พี่นัทสอนเข้าใจง่ายมากค่ะ หนูไม่มีพื้นฐานเลยแต่เข้าใจง่ายมากๆตอนเรียนกับพี่นัท ไม่เข้าใจก็สามารถทักมาสอบถามได้ด้วยค่ะ

คอร์สที่เรียน: คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 + คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 + ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2

ความประทับใจ: หนูเรียนกับ Panya Society ตั้งแต่ ม.4 เทอม 1 ตอนนั้นเรียนฟิสิกส์ในห้องไม่รู้เรื่องเลยค่ะ พอเจอ Panya คือราคาดีมาก หนูสมัครคู่กับคณิต พอเริ่มเรียนคือเค้าใจขึ้นมาก ฟิสิกส์ได้เกรด 4 คณิตก็เกรด 4 ม.4 เทอม 2 เลยมาสมัครอีกครั้งค่ะ คู่กับคณิตเหมือนเดิม

คือพี่ๆสอนดีมาก เข้าใจ รวบรัด มีโจทย์ให้ทำและอธิบายทุกข้อเลยค่ะ เวลาไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้เลยค่ะ แนะนำเลยค่ะ

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 + ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 + เคมี ม.4 เทอม 1 + เคมี ม.4 เทอม 2 +  คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2

 ความประทับใจ: พี่แชร์สอนฟิสิกส์ดีมาก ๆ ค่ะ อธิบายให้เห็นภาพ ทำให้เราเข้าใจมันได้ง่ายมากขึ้นค่ะ

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ A-Level 

 ความประทับใจ: ราคาถูกมากๆครับ เนื้อหาครบถ้วนละเอียดและมีโจทย์ให้ฝึกฝนด้วยตนเองเยอะมาก ๆ เลยครับทำให้นำไปต่อยอดกับสนามสอบต่าง ๆ ได้ดีมาก ๆ

คอร์สที่เรียน: คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2 ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 + ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 + เคมี ม. 4 เทอม 1 + เคมี ม.4 เทอม 2 + ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 + เคมี ม.5 เทอม 1 + ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 + เคมี ม.5 เทอม 2 + TCAS Booster สายวิทย์ + ติวแนะแนว ข้อสอบ TCAS ฉบับเร่งรัด

 ความประทับใจ: การสอนของทาง Panya Society สำหรับหนูรู้สึกชอบมาก พี่ ๆ ทุกคนเต็มที่ในการสอน มีเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น ราคาคอร์สเรียนก็เข้าถึงได้ โดยรวมถือว่าดีมาก ๆ ค่ะ

คอร์สที่เรียน: ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 + เคมี ม.4 เทอม 2 คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 2

 ความประทับใจ: สอนได้ดีเข้าใจมาก วิชาที่ชอบที่สุดคือคณิตศาสตร์เพราะปกติไม่ค่อยเก่งแต่ได้เรียนกับที่นี่ทำให้เข้าใจมากขึ้นและวิชาอื่น ๆ ก็ดีเช่นกันครับ