“เราต่อต้าน ‘วิชามาร’ ที่มุ่งเน้นการจำสูตรลัดเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความเข้าใจสูงสุดดึงศักยภาพ ความรู้ออกมาใช้แก้ปัญหาด้วยปัญญาจริง ๆ

 
 

Panya Society

วันนี้พี่จะมาเล่าประสบการณ์ตรงในการค้นหา
คณะที่ใช่สำหรับตัวเองในรั้วมหาวิทยาลัย
โดย พี่หมู แพทย์รามา ปี 2 จบ ม. 6 จาก มหิดลวิทยานุสรณ์

Panya Society

SHARE: