สงสัยตรงไหนถามได้เลย!
ทีมปัญญาวิชาการการันตีตอบทุกคำถาม ใน 24 ชม.
ถาม PANYACHAT

ลืมรหัสผ่าน

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"
เคมี ม. 5 เทอม 2 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 84 lectures เวลา 20 ชั่วโมง
ดูสารบัญ ดูวิดีโอตัวอย่าง
฿5,000
฿1,690
สมัครเรียน
เคมี ม. 5 เทอม 2 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท
Last Updated 30 กันยายน 2022, 11:36
84 lectures • 20 hours
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
สมัครเรียน
฿5,000
฿1,690
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 84 lectures เวลา 20 ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส เคมี ม. 5 เทอม 2 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท

คอร์สนี้จะทำให้นักเรียนทุกคน ได้รู้ว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่ยาก ครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆ ทุกคนสนุกไปด้วยกัน โดยครูจะสอนให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน ไม่เน้นการท่องจำ เนื้อหาในคอร์สนี้ ครอบคลุมเรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส การแตกตัวของกรด-เบส การคำนวณค่า pH และ อินดิเคเตอร์ เคมีเชิงไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้าเคมี การหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ โดยคุณครูจะใช้ตัวอย่างคำถามเพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาบทเรียนจบลงไปในแต่ละหัวข้อย่อย ครูนัทก็ยังมีแบบทดสอบย่อย เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองในบทเรียนเป็นช่วงๆ พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยละเอียดในทุกข้อ รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคการจำที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจ เรียนรู้อย่างเข้าใจและทำข้อสอบได้คะแนนดีจริง

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
  1. บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
  2. อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
  3. วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
  4. วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)

บทเรียนทั้งหมด
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
กรด-เบส
กรด-เบสและทฤษฎีของอาร์ฮีเนียส
8 นาที
ทฤษฎีของเบรินสเตดเเละลาวรี
8 นาที
เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีของเบรินสเตดเเละลาวรี
5 นาที
ความเเรงของกรด-เบส
15 นาที
ทฤษฎีของลิวอีส
7 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส (ข้อ 1-8)
23 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส (ข้อ 9-15)
18 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส (ข้อ 1-4)
8 นาที
การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่
14 นาที
การแตกตัวของกรดอ่อน
13 นาที
ชนิดของกรดอ่อน
5 นาที
การแตกตัวของเบสอ่อน
11 นาที
การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ
8 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 1-5)
17 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 6-10)
15 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 11-15)
15 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 16-20)
12 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 21-24)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 5-7)
11 นาที
pH และ pOH
20 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 1-5)
16 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 6-10)
16 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 11-15)
16 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 16-20)
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 1-3)
15 นาที
อินดิเคเตอร์
10 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง อินดิเคเตอร์ (ข้อ 1-5)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อินดิเคเตอร์ (ข้อ 1-3)
8 นาที
ปฏิกิริยาสะเทิน
24 นาที
ปฏิกิริยาไฮโดรโลซิส
5 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง เกลือ (ข้อ 1-7)
17 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง เกลือ (ข้อ 8-15)
20 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เกลือ (ข้อ 1-3)
7 นาที
การไทเทรตกรด - เบส
11 นาที
ตัวอย่างการไทเทรตกรด - เบส
9 นาที
การไทเทรตเกินจุดยุติ
11 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ 1-3)
16 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ 4-6)
24 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-6)
20 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 7-11)
21 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 12-15)
20 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 16-19)
14 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 20-22)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-4)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 5-8)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 9-11)
13 นาที
สารละลายบัฟเฟอร์
14 นาที
การคำนวณ pH บัฟเฟอร์
11 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 1-5)
12 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 6-10)
10 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 11-15)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 1-5)
13 นาที
การสรุปกรดเบส
15 นาที
ไฟฟ้าเคมี
ไฟฟ้าเคมี
16 นาที
การดุลสมการรีดอกซ์
18 นาที
กรดุลสมการแบบครึ่งปฏิกิริยา
25 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง สมการรีดอกซ์ (ข้อ 1-6)
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการรีดอกซ์ (ข้อ 1-5)
14 นาที
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
7 นาที
การเขียนเเผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี
6 นาที
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์
9 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 1-5)
18 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 6-10)
15 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 11-15)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 5-9)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 10-12)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (ข้อ 13-14)
6 นาที
เซลล์กัลวานิก
16 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง เซลล์กัลวานิก (ข้อ 1-3)
7 นาที
เซลล์อิเล็กโตรไลซิส
13 นาที
อิเล็กโตรไลซิสสารละลาย
16 นาที
ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์
8 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (ข้อ 1-4)
10 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (ข้อ 5-7)
6 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (ข้อ 1-3)
14 นาที
แบบทดสอบ เรื่อง การผุกร่อนของโลหะ (ข้อ 1-3)
6 นาที
ทดลองเรียน ฟรี !!! เคมี ม.5 เทอม 2
Preview
ทดลองเรียน สรุปเนื้อหา ม.5 เทอม 2
45 นาที
Preview
ทดลองเรียน แบบทดสอบ เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส (ข้อ 1-8)
23 นาที
Preview
ทดลองเรียน แบบทดสอบ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 1-10)
33 นาที
Preview
ทดลองเรียน แบบทดสอบ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 1-10)
32 นาที
Preview
ทดลองเรียน แบบทดสอบ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-11)
41 นาที
Preview
ทดลองเรียน แบบทดสอบ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 1-10)
23 นาที
Preview

สร้างบัญชี
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน
คอร์ส
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading