สรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 และสูตรที่จำเป็นต้องใช้สอบวิชาสามัญและ PAT2 พร้อมเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์จากข้อสอบจริง เน้นทั้งจุดออกสอบบ่อยและจุดผิดบ่อย เทคนิคเพิ่มคะแนนในห้องสอบให้ได้มากที่สุด ใช้เวลาติวก่อนสอบน้อยที่สุด เพียง 24 ชั่วโมง โดยอาจารย์ระดับเทพ ช่วยให้สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในระดับประเทศและระดับภาค

☁☁☁

—HOT PROMOTION—

HotPromotion UpScore1

แจกอาวุธลับ ฝึกทำโจทย์ เรียนจบ พร้อมเข้าห้องสอบทันที

ฟิสิกส์ | เคมี | ภาษาไทย | สังคมศึกษา

HotPromotion UpScore2

แจกอาวุธลับ ฝึกทำโจทย์ เรียนจบ พร้อมเข้าห้องสอบทันที

ฟิสิกส์ + เคมี | ภาษาไทย + สังคมศึกษา

"สอบติดเหมือนกัน จ่ายแพงกว่าทำไม?"

☁☁☁

—PREVIEW VIDEO—

ฟิสิกส์ TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

จุดเด่นของคอร์ส

เรียนลัดจากข้อสอบวิชาสามัญ และ PAT 2 ย้อนหลัง 5 ปีล่าสุด
คัดเฉพาะเนื้อหาและสูตรที่จำเป็นต้องใช้สอบ
☑ อ่านไม่ทัน ไม่มีเวลา ต้องใช้เทคนิค “Scan & Select”
☑ แบ่งเวลาทำข้อสอบให้ถูก ข้อง่ายต้องไม่พลาด
อุดรอยรั่วเล็ก ๆ ที่มักจะพลาด
เก็บทุกเม็ด อัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศ
สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก และจบ ป.โท วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จาก Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เคมี TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)-

จุดเด่นของคอร์ส

เรียนลัดจากข้อสอบวิชาสามัญ และ PAT2 ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด
☑ สรุปเนื้อหา ทวนทุกเรื่องที่ออกสอบได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ
แก้ปัญหาการจำได้แต่ใช้ไม่เป็น ด้วยการอธิบายที่มาของสูตรที่ใช้ในแต่ละเรื่องและวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
☑ วิเคราะห์ประเภทและความยากของข้อสอบอย่างเป็นระบบ
☑ อ่านไม่ทัน ไม่มีเวลา ต้องใช้เทคนิคฝึกตีความโจทย์ หา keyword คำตอบ
☑ ฝึกวิธีการใช้ระบบดาวเพื่อประเมินเวลาสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคตัดตัวเลือกง่าย ๆ ให้เหลือแค่ 1-2 ตัวเลือก
เก็บทุกเม็ด ช่วยอัพคะแนนให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศแน่นอน
สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบ ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ภาษาไทย TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์ (อ.ชาร์ป)
-ที่ 1 สอบแข่งขันครูภาษาไทย, ผู้เขียนหนังสือ O-NET-

จุดเด่นของคอร์ส

☑ รู้หรือไม่ ภาษาไทยวิชาสามัญเป็นตัวอัพคะแนนรวมชั้นยอด
จัดระเบียบการสอนภาษาไทยรูปแบบใหม่ ปูเนื้อหาวิชาภาษาไทยแบบเจาะลึก ล้อตามแนวข้อสอบวิชาสามัญ
เปิดวาร์ปสถิติจำนวนข้อสอบภาษาไทยวิชาสามัญ
☑ วิเคราะห์โจทย์ หาแนวการตอบพร้อมเคล็ดลับ “วิธีการอ่านใจคนออกข้อสอบ” ทั้งวิชาสามัญและ O-NET
☑ เล่าเกร็ดความรู้วิชาภาษาไทยที่เคยออกข้อสอบวิชาสามัญ
☑ เก็บทุกเม็ด ช่วยอัพคะแนน ภาษาไทยวิชาสามัญ และ O-NET ให้ถึงระดับ Top 10% ของประเทศ

สังคม TCAS ติดอาวุธลับ UpScore

ธราดล รานรินทร์ (อ.นิว)
-ป.โท จุฬาฯ & สุดยอดแฟนพันธุ์แท้อาณาจักรโรมัน-

จุดเด่นของคอร์ส

☑ สังคมศึกษาจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เมื่อได้ฟังเรื่องเล่าสนุกๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ศาสนา หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ “เล่าเป็นเรื่อง” จะช่วยให้จำได้โดยไม่ต้องท่องจำ
เฉลยละเอียดทุกข้อ ทั้งวิชาสามัญ และ O-NET ครบทุกสาระการเรียนรู้
ช่วยอัพคะแนนสังคมศึกษาวิชาสามัญ และ O-NET ได้แน่นอน

☁☁☁

—อาจารย์ผู้สอน—

ฟิสิกส์

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค
(อ.แชร์)

 • ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
 • อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
 • เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
 • ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

เคมี

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์
(อ.นัท)

 • ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 • บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร. แถบ นีละนิธิ)
 • อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
 • วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
 • วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ  (เคมี)

ภาษาไทย

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์
(อ.ชาร์ป)

 • นิสิตทุนโปรแกรมเกียรตินิยม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านการสอนและการเรียนรู้ MSc Education (Distinction) University of Bristol ประเทศอังกฤษ
 • ลำดับที่ 1 สอบแข่งขันรับราชการครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย (ประจวบฯ) ประจำปี พ.ศ. 2560
 • ผู้เขียนหนังสือเรียนภาษาไทย O-NET ทรูปลูกปัญญา และภาษาไทย วิชาสามัญ veo-online
 • วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ
 • วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาไทย (การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning)

สังคมศึกษา

ธนาดล รานรินทร์
(อ.นิว)

 • อาจารย์ประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ “อาณาจักรโรมัน” และแฟนพันธุ์แท้ “เทพปกรณัมกรีก”

☁☁☁

—สิ่งที่จะได้รับ—

 1. บทเรียนออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

 2. เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดชั่วโมง

 3. เรียนได้ 12 เดือน (นับจากวันที่ชำระเงิน)

 4. ตอบไวสายฟ้าแลบ ยิ่งใกล้สอบยิ่งตอบไว การันตีตอบทุกคำถามภายใน 2 ชม.

 5. หนังสือสรุปเนื้อหาม.4-ม.6 และข้อสอบจริงย้อนหลังครบทั้ง วิชาสามัญและ PAT2 ส่งตรงถึงบ้าน ฟรี

☁☁☁

—ความประทับใจจากผู้เรียน—

ใช้เทคนิค หลายข้อในตอนสอบ เคมี TCAS เลยครับ ที่อ่านในหนังสือก็มีออกเกือบทุกบทเลยครับ ทีแรกนึกว่าจะเรียนอย่างเดียว สุดท้ายได้ใช้ในข้อสอบจริง ๆ ครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับพี่”

- Surapat Pat Sukbamrungsub -

“ฟิสิกส์ เคมี ทำได้บ้างค่ะ ใช้เทคนิคทำข้อง่ายก่อนเลย”

- Needa Boo -

เนื้อหา ฟิสิกส์ เคมี ที่เรียนได้ใช้สอบ TCAS อยู่ค่าา คือหนังสือสรุปเป็นพวกประเด็นสำคัญ ๆ ของแต่ละเรื่อง ก็เลยเอามาอ่านทวนง่ายดีค่ะ รวม ๆ ก็ดีเลยค่ะ สำหรับคนที่เวลาทวนน้อย ๆ นี่โอเคเลยค้าบบ”

- Kate Chantorn -

“ตอนสอบใช้เทคนิคในคอร์ส ฟิสิกส์ เคมี UpScore ค่ะ เลือกทำข้อง่ายๆ ก่อน ข้อยาก ๆ ก็ข้ามไปก่อน

- Pimporn Jeab -

พี่แอดมินน่ารัก ตอบเร็วมาก คอร์สน่าเรียน ราคาไม่แพงด้วย

- Kantima Poolsawad -

“เลือกเรียนที่ Panya เพราะตอนดูตัวอย่างวีดิโอสอนแล้วรู้สึกว่า อ.สอนเข้าใจง่ายดีค่ะ ตอนนี้เรียนคอร์สภาษาไทยมาได้สักระยะแล้วค่ะ อ.อธิบายเข้าใจง่ายมาก ๆ แถมแนวข้อสอบในหนังสือก็เยอะจุใจมาก ๆ ด้วย ชอบตรงจุดนี้มากค่ะ โดยรวมถือว่าดีมาก ๆ ค่ะ”

- Ravivan Khumhoikun -

“มีคนแนะนำมาค่ะว่าที่นี่สอนดี แล้วหนูเลยมาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ เลยตัดสินใจเลือกเรียนค่ะ เลือกเรียน ไทย สังคม เพราะดู preview แล้วดูลักษณะการพูดของพี่ ๆ เลยรู้สึกมั่นใจ แล้วเลือกเรียนเลยค่ะ”

- Praewa Siriarporn -

เรียนเข้าใจง่ายค่ะ พี่สอนดีมาก ๆ รู้จักจากทางอินเตอร์เน็ต เสิร์ชคอร์สเรียนเจอแล้วสนใจมาก ๆ เลยลองเรียน สรุปเข้าใจง่ายมากเลยค่า อธิบายโจทย์ดีมาก ๆ

- Sandwichyyy -

สอนดี เนื้อหาครอบคลุม มีเทคนิค สงสัยสามารถถามได้ อาจารย์ตอบค่อนข้างเร็วด้วย ทีเเรกคิดว่าไม่ถนัดภาษาไทย คงจะได้วิชาสามัญน้อย ตอนนี้เริ่มมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นค่ะ”

- Socialmedia Isnotgoodforme -

สังคม  UpScore สอนดีมาก ๆ ค่ะ เนื้อหาสำคัญๆ ครบ กระชับ อาจารย์เล่าเรื่องสนุกค่ะ ไม่ได้อ่านสังคมไปสอบเลย ดูแค่คลิปอาจารย์แค่ครึ่งเดียว คะแนนก็ถือว่าดีเกินคาดเลยค่ะ ถ้าดูจบคงจะได้คะแนนดีเลยค่ะ”

- Jinnapat Montasoon -

เรียนแล้วทำข้อสอบสังคมวิชาสามัญได้ครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ เทคนิคช่วยได้เยอะเลย บทเรียนเรื่องศาสนาก็ใช้ตีความ จำพวกหลักวันสำคัญกับคำสอนครับ เศรษฐศาสตร์ ปกติผมชอบจำสลับอุปสงค์ อุปทานกัน พอได้เรียนเเล้วก็จำได้ครับ มีข้อการคลังด้วยครับ”

- Natawat Patchana -

ตอนสอบ สังคม TCAS ทำได้เยอะกว่าที่คิดนะคะ ได้เรียนเเบบละเอียด ๆ คือพระพุทธ ก็มั่นใจเรื่องนี่เป็นพิเศษ ตอนไปสอบไม่ค่อยมีปัญหาพาร์ทนี้ พอพาร์ทหลัง ๆ เริ่มปั่นละ เเต่ว่าความรู้สึกก็รู้สึกว่าทำได้เยอะขึ้น เเบบมั่นใจเวลาทำข้อมากขึ้น เเต่พื้นฐานเลยไม่ค่อยเก่งสังคม ก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าคะเเนนจะเป็นยังไง”

- Warissara Kaewpitak -

"สอบติดเหมือนกัน จ่ายแพงกว่าทำไม?"

HotPromotion UpScore1

แจกอาวุธลับ ฝึกทำโจทย์ เรียนจบ พร้อมเข้าห้องสอบทันที

ฟิสิกส์ | เคมี | ภาษาไทย | สังคมศึกษา

HotPromotion UpScore2

แจกอาวุธลับ ฝึกทำโจทย์ เรียนจบ พร้อมเข้าห้องสอบทันที

ฟิสิกส์ + เคมี | ภาษาไทย + สังคมศึกษา