Term1Panya789

❤PANYA ลดค่าเทอม❤

ค่าไฟเพิ่ม ค่าน้ำมันแพง แต่คอร์ส PANYA ราคาดี๊ดี

ยามวิกฤติแบบนี้ หมู ไก่ น้ำมัน ค่าไฟแพง ทุกอย่างขึ้นราคาหมด
แต่คอร์ส PANYA ราคาดี เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือคุณภาพคอร์ส update ตลอดเวลา

คอร์สเทอม 1 เพียงคอร์สละ "

คณิต | ฟิสิกส์ |  เคมี

✨Promotion✨

คอร์สเทอม 1 ราคาดี๊ดี👍
จากคอร์สละ 4,000 บาท เหลือเพียง 789 บาท

 *จำกัดสิทธิ์น้อง ๆ ที่สมัคร 100 คนแรก เท่านั้น!*

ม.4 เทอม 1

Play Video

คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ (อ.ปิง)
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เนื้อหาประกอบด้วย

1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
3. จำนวนจริงและพหุนาม   

Play Video

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
2. การเคลื่อนที่แนวตรง
3. แรงและกฎการเคลื่อนที่ 

Play Video

วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอก จุฬาฯ-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
2. อะตอมและสมบัติของธาตุ
3. พันธะเคมี

ม.5 เทอม 1

Play Video

คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ (อ.ปิง)
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2. เมทริกซ์
3. เวกเตอร์ในสามมิติ    
.

Play Video

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
2. คลื่น
3. แสงเชิงคลื่น
4. แสงเชิงรังสี

Play Video

วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอก จุฬาฯ-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. แก๊ส
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. สมดุลเคมี    
.

ม.6 เทอม 1

Play Video

คิดคล่อง ไม่ท่องจำ ทำโจทย์ได้

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)
-ป.เอกด้าน AI จาก UCLA-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ลำดับและอนุกรม
2. แคลคูลัสเบื้องต้น 
.  

Play Video

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
-เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
2. ความร้อนและแก๊ส
3. ของแข็งและของไหล

Play Video

วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
-ป.ตรี-ป.เอก จุฬาฯ-

เนื้อหาประกอบด้วย

1. เคมีอินทรีย์
2. พอลิเมอร์
.

✨สิ่งที่จะได้รับ✨

รับหนังสือแบบ E-BOOK
อายุคอร์ส 6 เดือน ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน
พร้อมโค้ชที่ปรึกษาส่วนตัว ถามตอบตลอด 24 ชั่วโมง
Weekly Tutor สรุปความรู้ส่งทุกสัปดาห์

เอกสารประกอบการเรียน E-BOOK

*หมายเหตุ : สามารถสั่งซื้อหนังสือเพิ่มได้ เล่มละ 199 บาท ส่งถึงบ้านฟรี!
และคอร์สเรียนมีอายุ 6 เดือนนับจากวันลงทะเบียนเรียน, ไม่ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของสถาบัน

::คอร์สเทอม 1::

📚“รับ E-BOOK สมุดสรุปสูตร ทุกวิชาคอร์ส ม.ปลาย เทอม 1 ฟรี!”📚

สมุดสรุปสูตร
วิชาเคมี
(E-BOOK)

สมุดสรุปสูตร
วิชาคณิตศาสตร์
(E-BOOK)

สมุดสรุปสูตร
วิชาฟิสิกส์
(E-BOOK)

ติวเตอร์คนเก่ง

✨คอร์สเรียนแนะนำ✨

มาติวกันเลยกับ อาจารย์ระดับเทพ

MathSciences2022

❤Mix & Match❤

แพคคู่ตามใจ 2 วิชา 2022 บาท

"2 วิชา เพียง "

แพคคู่ตามใจ คอร์สรายเทอม
เคมี | ฟิสิกส์ | คณิต

✨Promotion✨

คอร์ส รายเทอม ราคาสุดว้าว👍
จากราคาเต็ม 8,000 บาทเหลือเพียง 2,022 บาท
***ซื้อข้ามเทอม หรือข้ามระดับชั้น จับคู่กันก็ราคา 2,022 บาท***

วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2565

คอร์สรายเทอม จับคู่สุดคุ้ม!

แพคคู่ตามใจ 2 วิชา 2022.-

เคมี รายเทอม โดยพี่นัท
ฟิสิกส์ รายเทอม โดยพี่แชร์
คณิตศาสตร์ รายเทอม โดยพี่ปิง พี่แชร์ และพี่นอต

**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนูคอร์สของฉันโดยอัตโนมัติ**

✨สิ่งที่จะได้รับ✨

รับหนังสือเรียนส่งถึงบ้าน ฟรี!
อายุคอร์ส 1 ปีเต็ม ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน
พร้อมโค้ชที่ปรึกษาส่วนตัว ถามตอบตลอด 24 ชั่วโมง
Weekly Tutor สรุปความรู้ส่งทุกสัปดาห์

แบบเรียน E-BOOK และรูปเล่ม

::คอร์สรายเทอม::

📚“รับ E-BOOK สมุดสรุปสูตร ทุกวิชาคอร์ส ม.ปลาย เทอม 1 ฟรี!”📚

สมุดสรุปสูตร
วิชาเคมี
(E-BOOK)

สมุดสรุปสูตร
วิชาคณิตศาสตร์
(E-BOOK)

สมุดสรุปสูตร
วิชาฟิสิกส์
(E-BOOK)

รายละเอียด คอร์สเรียน

✨คอร์สเรียน✨

Video ม. 4 เทอม 1

Video ม.5 เทอม 1

Video ม.6 เทอม 1

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

2 Videos

✨ติวเตอร์คนเก่ง

✨คอร์สเรียนแนะนำ✨

มาติวกันเลยกับ อาจารย์ระดับเทพ

MathSciencesM4

🎊ของขวัญวันเปิดเทอม เพียง 2,990.- 🎉

ปูพื้นฐานแน่น ก้าวแรกของชีวิต ม.ปลายที่ดีที่สุด กับ PANYA

"ยิ่งซื้อ ยิ่งลด "

เรียนจุใจ คอร์ส ม.ปลาย เทอม 1
PACK 3 วิชา
คณิต | ฟิสิกส์ | เคมี

🎁Promotion🎁

คอร์ส ม.ปลาย ราคาสุดว้าว
รายเทอมวิชาละ 4,000 บาท
3 วิชาลดจาก 12,000 บาท
เหลือ 2,990 บาท

วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจะหมด 200 สิทธิ์แรก

**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนูคอร์สของฉันโดยอัตโนมัติ**

คอร์ส ม.ปลาย เทอม 1

📚“รับ E-BOOK สมุดสรุปสูตร ทุกวิชาคอร์ส ม.ปลาย เทอม 1 ฟรี!”📚

สมุดสรุปสูตร
วิชาคณิตศาสตร์
(E-BOOK)

สมุดสรุปสูตร
วิชาฟิสิกส์
(E-BOOK)

สมุดสรุปสูตร
วิชาเคมี
(E-BOOK)

รายละเอียด คอร์สเรียน

🎁คอร์สเรียน🎁

Video ม. 4 เทอม 1

Video ม.5 เทอม 1

Video ม.6 เทอม 1

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

2 Videos

🎁สิ่งที่จะได้รับ🎁

🎁ติวเตอร์คนเก่ง

🎁คอร์สเรียนแนะนำ🎁

มาติวกันเลยกับ อาจารย์ระดับเทพ

No1MathSciences

🥇เทอม 1 มุ่งสู่ความเป็นที่ 1 สายวิทย์🦸‍♂️

"ยิ่งซื้อ ยิ่งลด "

เรียนจุใจ PACK 3 วิชา เทอม 1

คณิต | ฟิสิกส์ | เคมี

☁️Promotion☁️

คอร์ส ม.4 – ม.6 เทอม 1 ราคาสุดว้าว
รายเทอมวิชาละ 4,000 บาท
3 วิชาลดจาก 12,000 บาท
เหลือ 2,990 บาท

วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจะหมด 200 สิทธิ์แรก

**เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนูคอร์สของฉันโดยอัตโนมัติ**

คอร์ส ม.4 – ม.6 เทอม 1

📚”รับ E-BOOK สมุดสรุปสูตร ทุกวิชาคอร์สเทอม 1 ฟรี!”📚

สมุดสรุปสูตร
วิชาคณิตศาสตร์
(E-BOOK)

สมุดสรุปสูตร
วิชาฟิสิกส์
(E-BOOK)

สมุดสรุปสูตร
วิชาเคมี
(E-BOOK)

รายละเอียด คอร์สเรียน

☁️คอร์สเรียน☁️

✨ม.4 เทอม 1✨

Video ตัวอย่าง คณิตศาสตร์

Video ตัวอย่าง ฟิสิกส์

Video ตัวอย่าง เคมี

✨ม.5 เทอม 1✨

Video ตัวอย่าง คณิตศาสตร์

Video ตัวอย่าง ฟิสิกส์

Video ตัวอย่าง เคมี

✨ม.6 เทอม 1✨

Video ตัวอย่าง คณิตศาสตร์

Video ตัวอย่าง ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ เทอม 1

2 Videos

Video ตัวอย่าง เคมี

☁️สิ่งที่จะได้รับ☁️

☁️ติวเตอร์คนเก่ง☁️

☁️คอร์สเรียนแนะนำ☁️

มาติวกันเลยกับ อาจารย์ระดับเทพ

ChemPhyTCAS66

TCAS66 คุ้มสุดในจักรวาลลลลล

ฟิสิกส์ + เคมี 2 วิชา เพียง 3,990 บาท

... ...

      เตรียมตัวสอบ TCAS66 ฉบับสมบูรณ์แบบ Pack คู่ 2 วิชา ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนว สสวท. รูปแบบใหม่ รับ 2 คอร์สพร้อมกัน พร้อมหนังสือ รวม 10 เล่ม!!!  ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่จาก สสวท. ไม่ตกเทรนด์

Promotion

– หมดเขต 31 พฤษภาคมนี้!!! –

ซื้อคอร์สรับหนังสือ 10 เล่ม!!!

มีความพิเศษแบบจุใจ 3 อย่าง!!!

” สมัครเลยไม่ต้องกังวล Update ตาม TCAS66 Test Blueprint ล่าสุด ไม่ตกเทรนด์! “

TCAS66 ฟิสิกส์ + เคมี (คอร์สเนื้อหา)
ฟิสิกส์ TCAS 8,000 บาท + เคมี TCAS 6,500 บาท
จากราคาเต็ม 14,500 บาท ลดเหลือ 3,990 บาท

***เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนูคอร์สของฉันโดยอัตโนมัติ**

สิ่งที่จะได้รับ

✅  ส่งหนังสือแบบเรียนละเอียดรวม 10 เล่มถึงบ้าน + ฝึกทำข้อสอบจริง
✅  รับ E-BOOK สมุด TCAS PANYA SMARTBOOK วิชาฟิสิกส์และเคมี ฟรี!
✅  เฉลยละเอียดข้อสอบย้อนหลัง
✅  โค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ถาม-ตอบ 24 ชั่วโมง
✅  ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน อายุคอร์ส 1 ปีเต็ม
✅  รับโจทย์กว่า 2,500 ข้อ ฝีกทำทบทวนได้ พร้อมเฉลยละเอียดสุด
***ข้อสอบ และเฉลยปีล่าสุด จะ Update ใหม่ในคอร์ส

TCAS66 ฟิสิกส์ + เคมี (คอร์สเนื้อหา)

📚”รับ E-BOOK สมุด TCAS PANYA SMARTBOOK วิชาฟิสิกส์และเคมี ฟรี!”📚

สมุด TCAS PANYA SMARTBOOK
วิชาฟิสิกส์ (E-BOOK)

สมุด TCAS PANYA SMARTBOOK
วิชาเคมี (E-BOOK)

คอร์สเรียน

“ข้อสอบเปลี่ยนแค่ไหน…ก็ทำอะไรเราไม่ได้”
มั่นใจ สอบติดชัวร์ การันตี พร้อมสอบทุกสนาม

Video ตัวอย่าง

ฟิสิกส์ & เคมี TCAS66

37 Videos

ติวเตอร์คนเก่ง

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์

ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)

คอร์สเรียนแนะนำ

ติว TCAS66 กับ อาจารย์ระดับเทพ

PhysicsChem-TCAS66

**หมดเขตโปรโมชั่นแล้ว**

TCAS SUPER PACK

ฟิสิกส์ + เคมี 2 วิชา เพียง 3,990 บาท

... ...

      เตรียมตัวสอบ TCAS66 ฉบับสมบูรณ์แบบ Pack คู่ 2 วิชา ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนว สสวท. รูปแบบใหม่ รับ 2 คอร์สพร้อมกัน พร้อมหนังสือ รวม 10 เล่ม!!!  ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่จาก สสวท. ไม่ตกเทรนด์

Promotion

ซื้อคอร์สรับหนังสือ 10 เล่ม!!!

มีความพิเศษแบบจุใจ 3 อย่าง!!!

SUPER PACK 2 วิชา ฟิสิกส์ + เคมี
TCAS ฟิสิกส์ (คอร์สเนื้อหา) + TCAS เคมี (คอร์สเนื้อหา)
จากราคาเต็ม 4,480 บาท ลดเหลือ 3,990 บาท

” สมัครเลยไม่ต้องกังวล Update ตาม TCAS66 Test Blueprint ล่าสุด ไม่ตกเทรนด์! “

หมดเขต 30 เมษานี้ หรือจนกว่าจะหมด 300 สิทธิ์

***เมื่อสมัครเรียนแล้ว ทุกคอร์สใน Pack จะปรากฏที่เมนูคอร์สของฉันโดยอัตโนมัติ**

สิ่งที่จะได้รับ

✅  ส่งหนังสือแบบเรียนละเอียดรวม 10 เล่มถึงบ้าน + ฝึกทำข้อสอบจริง
✅  รับ E-BOOK สมุด TCAS PANYA SMARTBOOK วิชาฟิสิกส์และเคมี ฟรี!
✅  เฉลยละเอียดข้อสอบย้อนหลัง
✅  โค้ชผู้ช่วยส่วนตัว ถาม-ตอบ 24 ชั่วโมง
✅  ไม่จำกัดชั่วโมงเรียน อายุคอร์ส 1 ปีเต็ม
✅  รับโจทย์กว่า 2,500 ข้อ ฝีกทำทบทวนได้ พร้อมเฉลยละเอียดสุด
***ข้อสอบ และเฉลยปีล่าสุด จะ Update ใหม่ในคอร์ส

TCAS SUPER PACK 2 วิชา ฟิสิกส์ + เคมี

📚”รับ E-BOOK สมุด TCAS PANYA SMARTBOOK วิชาฟิสิกส์และเคมี ฟรี!”📚

สมุด TCAS PANYA SMARTBOOK
วิชาฟิสิกส์ (E-BOOK)

สมุด TCAS PANYA SMARTBOOK
วิชาเคมี (E-BOOK)

คอร์สเรียน

“ข้อสอบเปลี่ยนแค่ไหน…ก็ทำอะไรเราไม่ได้”
มั่นใจ สอบติดชัวร์ การันตี พร้อมสอบทุกสนาม

Video ตัวอย่าง

ฟิสิกส์ & เคมี TCAS66

32 Videos

ติวเตอร์คนเก่ง

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์

ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)

คอร์สเรียนแนะนำ

ติว TCAS66 กับ อาจารย์ระดับเทพ

TAG:
pat2ฟิสิกส์pat2เคมีTCASฟิสิกส์TCASเคมีกวดวิชาคอร์ส9สามัญคอร์สpat2คอร์สTCASคอร์สติวpat2คอร์สติวออนไลน์คอร์สฟิสิกส์คอร์สเคมีคอร์สเตรียมสอบแพทย์คอร์สเรียนพิเศษคอร์สเรียนพิเศษออนไลน์คอร์สเรียนฟิสิกส์คอร์สเรียนฟิสิกส์ออนไลน์คอร์สเรียนออนไลน์คอร์สเรียนเคมีคอร์สเรียนเคมีออนไลน์ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ตะลุยโจทย์เคมีติวpat2ติวpat2ออนไลน์,
ติวฟิสิกส์ออนไลน์ติวเคมีออนไลน์ติวเตอร์ออนไลน์ที่เรียนพิเศษฟิสิกส์ที่เรียนพิเศษออนไลน์ที่เรียนพิเศษเคมีฟิสิกส์สามัญสถาบันกวดวิชาเคมีสามัญเรียน9สามัญเรียนpat2, เรียนพิเศษฟิสิกส์, เรียนพิเศษเคมี, เรียนฟิสิกส์ออนไลน์เรียนออนไลน์มปลายเรียนออนไลน์มัธยมปลาย, เรียนเคมีออนไลน์, โรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนสอนพิเศษ

SHARE:

Share on facebook
Share on twitter