ลืมรหัสผ่าน

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"
ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม โดยอาจารย์แชร์
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 106 lectures เวลา 47 ชั่วโมง
ดูสารบัญ ดูวิดีโอตัวอย่าง
฿4,000
฿1,290
สมัครเรียน
ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม โดยอาจารย์แชร์
Last Updated 8 พฤษภาคม 2020, 10:53
47 hours • 106 lectures
สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)
เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
สมัครเรียน
฿4,000
฿1,290
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 106 lectures เวลา 47 ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 (หลักสูตรใหม่) เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง คะแนนเยี่ยม โดยอาจารย์แชร์

ฟิสิกส์ม.4 เทอม 1 หลักสูตรใหม่ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 บท คือ ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ และเรื่องเกี่ยวกับกลศาสตร์หรือการเคลื่อนที่อีก 2 บท คือ การเคลื่อนที่แนวตรง, แรงและกฎการเคลื่อนที่ ในบทเรียนจะประกอบไปด้วย เนื้อหา การทดลองสนุกๆ ที่จะทำให้น้องๆ ได้เข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นรูปธรรม และแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนการทำโจทย์ ซึ่งหลังจากเรียนแล้วน้องๆ จะทั้งเข้าใจเนื้อหา และทำโจทย์ได้

คอร์สนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อยู่ชั้น ม.4 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่อยากเข้าใจเนื้อหา และสนุกไปกับฟิสิกส์! หรืออยากจะเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่เนิ่นๆ

อาจารย์ผู้สอน

อ.แชร์ เป็นเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกประเทศไทย ผู้ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบปริญญาตรีและโทควบใน 4 ปีและได้รับเกียรตินิยมอันดับสูงสุดของมหาวิทยาลัย อ.แชร์มีชื่อเสียงด้านวิชาฟิสิกส์จากการสอนด้วยการทดลองง่าย ๆ ใกล้ ๆ ตัว ที่ทำให้นักเรียนเห็นภาพของหลักการทางฟิสิกส์ ไม่ว่าเนื้อหาจะดูยากแค่ไหนแต่ อ.แชร์จะทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจมันได้อย่างง่ายดาย

บทเรียนทั้งหมด
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
Preview
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
1 นาที
Preview
ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
Preview
บทเรียนเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
17 นาที
Preview
บทเรียนเรื่องการวัดและเลขนัยสำคัญ
23 นาที
บทเรียนเรื่องสัญกรณ์วิทยาศาสตร์และความคลาดเคลื่อน
34 นาที
บทเรียนเรื่องทักษะทางวิทยาศาสตร์
11 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ข้อ 1-7)
17 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 1 (ข้อ 8-11)
17 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 2 (ข้อ 12-17)
25 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการวัดและเลขนัยสำคัญ 1 (ข้อ 18-25)
25 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการวัดและเลขนัยสำคัญ 2 (ข้อ 26-31)
18 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องความคลาดเคลื่อน (ข้อ 32-36)
20 นาที
บทเรียนเรื่องปริมาณเชิงเวกเตอร์
16 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องปริมาณเชิงเวกเตอร์ 1 (ข้อ 37-40)
16 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องปริมาณเชิงเวกเตอร์ 2 (ข้อ 41-43)
11 นาที
บทเรียนเรื่องหน่วยของการวัด 1
23 นาที
บทเรียนเรื่องหน่วยของการวัด 2
19 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องหน่วยของการวัด 1 (ข้อ 44-48)
16 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องหน่วยของการวัด 2 (ข้อ 49-53)
12 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องหน่วยของการวัด 3 (ข้อ 54-60)
20 นาที
บทเรียนเรื่องการบันทึกผลการทดลอง
17 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการบันทึกผลการทดลอง 1 (ข้อ 61-62)
10 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการบันทึกผลการทดลอง 2 (ข้อ 63-64)
10 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการบันทึกผลการทดลอง 3 (ข้อ 65-67)
18 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการบันทึกผลการทดลอง 4 (ข้อ 68-70)
9 นาที
สรุปเนื้อหาธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ (บทนำ)
14 นาที
การเคลื่อนที่แนวตรง
บทเรียนเรื่องการกระจัด ความเร็ว และความเร่ง 1
29 นาที
บทเรียนเรื่องการกระจัด ความเร็ว และความเร่ง 2
8 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องระยะทางและการกระจัด (ข้อ 1-4)
39 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องอัตราเร็วและความเร็ว (ข้อ 5-6)
22 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องอัตราเร่งและความเร่ง (ข้อ 7-11)
23 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องอัตราเร็วและความเร็ว (ข้อ 12-16)
18 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องอัตราเร็วและความเร็ว (ข้อ 17-20)
20 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องอัตราเร่งและความเร่ง (ข้อ 21-23)
15 นาที
บทเรียนเรื่องกราฟของการเคลื่อนที่ 1
27 นาที
บทเรียนเรื่องกราฟของการเคลื่อนที่ 2
12 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกราฟของการเคลื่อนที่1 (ข้อ 24-26)
27 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกราฟของการเคลื่อนที่ 2 (ข้อ 27-29)
20 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกราฟของการเคลื่อนที่ 3 (ข้อ 30-32)
29 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกราฟของการเคลื่อนที่ 4 (ข้อ 33-35)
22 นาที
บทเรียนเรื่องเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1
12 นาที
บทเรียนเรื่องเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 2
18 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1 (ข้อ 36-37)
11 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 2 (ข้อ 38-39)
17 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 3 (ข้อ 40-41)
11 นาที
บทเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงที่มีความเร่งคงตัว
18 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องวัตถุก้อนเดียวเคลื่อนที่ในหนึ่งช่วง 1 (ข้อ 42-46)
52 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องวัตถุก้อนเดียวเคลื่อนที่ในหนึ่งช่วง 2 (ข้อ 47-49)
30 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องวัตถุก้อนเดียวเคลื่อนที่หลายช่วง (ข้อ 50-52)
47 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องวัตถุสองก้อนเคลื่อนที่สัมพันธ์กัน 1 (ข้อ 53)
22 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องวัตถุสองก้อนเคลื่อนที่สัมพันธ์กัน 2 (ข้อ 54-55)
39 นาที
บทเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง
17 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง 1 (ข้อ 56-58)
33 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง 2 (ข้อ 59-61)
38 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง 3 (ข้อ 62-63)
36 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง 4 (ข้อ 64-66)
45 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แนวดิ่ง 5 (ข้อ 67-70)
51 นาที
สรุปเนื้อหาการเคลื่อนที่แนวตรง
13 นาที
แรงและกฎการเคลื่อนที่
บทเรียนเรื่องแรง
25 นาที
บทเรียนเรื่องการแตกแรง 1
35 นาที
บทเรียนเรื่องการรวมแรง 2
31 นาที
บทเรียนเรื่องการแตกแรง
56 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงและการแตกแรง 1 (ข้อ 1-2)
37 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงและการแตกแรง 2 (ข้อ 3-4)
39 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงและการแตกแรง 3 (ข้อ 5-6)
40 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงและการแตกแรง 4 (ข้อ 7-8)
40 นาที
บทเรียนเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 และ 2 ของนิวตัน 1
42 นาที
บทเรียนเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 และ 2 ของนิวตัน 2
26 นาที
บทเรียนเรื่องผู้สังเกตและกรอบอ้างอิงเฉื่อย
39 นาที
บทเรียนเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน
33 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 และ 2 ของนิวตัน 1 (ข้อ 9-13)
46 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 และ 2 ของนิวตัน 2 (ข้อ 14-15)
39 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 และ 2 ของนิวตัน 3 (ข้อ 16-17)
30 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 และ 2 ของนิวตัน 4 (ข้อ 18-21)
52 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 และ 2 ของนิวตัน 5 (ข้อ 22-25)
53 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 และ 2 ของนิวตัน 6 (ข้อ 26-28)
43 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน 1 (ข้อ 29-30)
30 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน 2 (ข้อ 31-32)
53 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน 3 (ข้อ 33-34)
37 นาที
บทเรียนเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวล
18 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวล 1 (ข้อ 35-37)
33 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวล 2 (ข้อ 38-39)
27 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวล 3 (ข้อ 40-41)
27 นาที
บทเรียนเรื่องแรงตั้งฉาก
20 นาที
บทเรียนเรื่องแรงตึงเชือก
10 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงตั้งฉาก 1 (ข้อ 42-43)
36 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงตั้งฉาก 2 (ข้อ 44)
27 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงตั้งฉาก 3 (ข้อ 45-46)
37 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงตึงเชือก 1 (ข้อ 47-49)
37 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงตึงเชือก 2 (ข้อ 50-51)
30 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงตึงเชือก 3 (ข้อ 52-54)
41 นาที
บทเรียนเรื่องแรงเสียดทาน
31 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงเสียดทาน 1 (ข้อ 55-57)
33 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงเสียดทาน 2 (ข้อ 58-60)
42 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงเสียดทาน 3 (ข้อ 61-62)
41 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงเสียดทาน 4 (ข้อ 63)
23 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงเสียดทาน 5 (ข้อ 64-65)
32 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงเสียดทาน 6 (ข้อ 66-67)
33 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องแรงเสียดทาน 7 (ข้อ 68-70)
1 ชั่วโมง
สรุปเนื้อหาแรงและกฎการเคลื่อนที่
24 นาที
ใหม่ล่าสุด อัปเกรด วิชาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 ฟรี !!! (Course Preview)
Preview
บทนำ
3 นาที
Preview
บทเรียนเรื่องการวัดและเลขนัยสำคัญ
23 นาที
Preview
แบบฝึกหัดเรื่องการวัดและเลขนัยสำคัญ
4 นาที
Preview
บทเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงที่มีความเร่งคงตัว
18 นาที
Preview
แบบฝึกหัดเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงที่มีความเร่งคงตัว
8 นาที
Preview
บทเรียนเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวล
18 นาที
Preview
แบบฝึกหัดเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวล
17 นาที
Preview

สร้างบัญชี
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน
คอร์ส
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading