ลืมรหัสผ่าน

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"

Best Seller!!!
คอร์สเคมีรวมเนื้อหาและตะลุยโจทย์
พร้อมลุย

TCAS#65

ครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆ ทุกคนสนุกไปด้วยกันโดยครูจะสอนให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน โดยไม่เน้นการท่องจำ
"เตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย
กับสุดยอดคอร์สเคมีติวเข้ม เนื้อหาเน้นๆ
เจาะลึกตรงประเด็นกับหัวข้อที่มักออกสอบ
เสริมความเข้าใจ
ด้วยโจทย์ข้อสอบเก่าหลายร้อยข้อ
พร้อมเทคนิคเคล็ดลับการทำโจทย์
ที่หาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากอาจารย์เทพๆ
ที่นี่ที่เดียว"
รวมสรุปทุกเนื้อหาเคมีม.ปลาย เตรียมพร้อมสอบ TCAS#65 ทุกสนามสอบ อัดแน่นด้วยเทคนิคเข้าใจง่าย ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังถึง เคมี วิชาสามัญ ปี 63 ฉบับอัพเดทล่าสุด พร้อมแจกหนังสือ 5 เล่มฟรี ติวเข้ม 56 ชั่วโมง!!!


คอร์สวิชาเคมี สรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 ครอบคลุมทุกหัวข้อ เตรียมตัวสอบพิชิต TCAS ทุกสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็น PAT2, 9 วิชาสามัญ เน้นๆหัวข้อสำคัญที่มีแนวโน้มออกสอบบ่อย ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังพร้อมแนะเทคนิคเคล็ดลับในการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายจากอาจารย์ระดับเทพ สอนสด ถามคำถามอาจารย์ได้ทันที เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ


สิ่งที่จะได้รับ

สรุปเคมีม.ปลาย ครอบคลุมทุกบท ครบถ้วนทุกเนื้อหาแบบเข้มข้น ตรงประเด็น ด้วยเทคนิคการสอนจากอาจารย์ที่ทำให้เข้าใจง่าย
ตะลุยทำโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง PAT2, 9 วิชาสามัญ, ข้อสอบโควต้า เตรียมพร้อมทุกสนามสอบ พร้อมเคล็ดลับการทำโจทย์ที่ช่วยให้อัพคะแนนได้มากขึ้น
เตรียมพร้อมการทำข้อสอบจากการฝึกบริหารเวลาทำโจทย์ต่างๆ ทำให้น้องๆมีความคุ้นเคยกับบรรยากาศในสนามสอบจริง
หากน้องๆมีข้อสงสัย สามารถถามคำถามอาจารย์ได้ตลอด เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ
มีหนังสือประกอบการเรียน 5 เล่มให้น้องๆ ไปทบทวนต่อที่บ้านฟรี มูลค่ากว่า 1,500 บาท

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ?

น้องๆชั้น ม.ปลาย ที่ต้องการใช้คะแนนเคมีในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น PAT2 หรือ 9 วิชาสามัญ
น้องๆที่ต้องการเรียนสด กลุ่มเล็กๆ กับอาจารย์เทพ ต้องการที่จะถามคำถามอาจารย์ในจุดที่ยังไม่เข้าใจ
น้องๆที่ต้องการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังพร้อมแนะเทคนิคเคล็ดลับในการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว

ประวัติผู้สอน

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษณ์ (อ.นัท)

  1. ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
  2. บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร. แถบ นีละนิธิ)
  3. อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
  4. วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
  5. วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ  (เคมี)

บทเรียนทั้งหมด

บทเรียนทั้งหมด
ใหม่ล่าสุด! เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ 64 เคมี
Preview
เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ'64 เคมี by ครูพี่นัท #1
31 นาที
Preview
เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ'64 เคมี by ครูพี่นัท #2
29 นาที
Preview
ใหม่ล่าสุด! เฉลย ONET'64 (เคมี)
Preview
เฉลย ONET'64 (เคมี)
32 นาที
Preview
เตรียมตัวดี มีปัญญา สอบติด
Preview
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขอะตอมและเลขมวล
10 นาที
Preview
ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์
8 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (ข้อ 1-2)
5 นาที
Preview
มุมพันธะของโมเลกุลโคเวเลนต์
5 นาที
Preview
สภาพขั้วของโมเลกุล
12 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (ข้อ 1-4)
10 นาที
Preview
ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาตรของแก๊ส
17 นาที
Preview
การคำนวณเกี่ยวกับโมล
13 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ (ข้อ 1-3)
12 นาที
Preview
สมการเคมี
21 นาที
Preview
สารกำหนดปริมาณ
19 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-4)
19 นาที
Preview
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
9 นาที
Preview
กลไลของปฏิกิริยา
16 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-4)
10 นาที
Preview
ค่าคงที่สมดุล
7 นาที
Preview
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
13 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 1-4)
11 นาที
Preview
การไทเทรตกรด - เบส
11 นาที
Preview
ตัวอย่างการไทเทรตกรด - เบส
9 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-4)
17 นาที
Preview
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
7 นาที
Preview
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์
9 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 1-4)
12 นาที
Preview
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
Preview
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
1 ชั่วโมง
Preview
บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
10 นาที
ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติการเคมี
14 นาที
การวัดสารและอุปกรณ์ในการวัด
9 นาที
เลขนัยสำคัญ ตอนที่1
14 นาที
เลขนัยสำคัญ ตอนที่2
11 นาที
หน่วยวัด
12 นาที
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
18 นาที
แบบฝึกหัด
16 นาที
บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
บทนำแบบจำลองอะตอม
20 นาที
การทดลองของออยเกน โกลด์สไตน์และแบบจำลองอะตอมของทอมสัน
7 นาที
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
6 นาที
อนุภาคในอะตอม
7 นาที
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขอะตอมและเลขมวล
11 นาที
ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์
8 นาที
แบบทดสอบ ชุด 1 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 1 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-10)
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (ข้อ 1-2)
5 นาที
ลักษณะความเป็นคลี่นของแสง
11 นาที
แบบจำลองอะตอมของโบร์
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 2 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
18 นาที
แบบทดสอบ ชุด 2 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-10)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ สเปกตรัม (ข้อ 1-3)
9 นาที
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
16 นาที
การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย ตอนที่ 1
20 นาที
การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย ตอนที่ 2
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ การจัดเรียงอิเล็กตรอน (ข้อ 1-5)
14 นาที
แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
6 นาที
แบบทดสอบ ชุด 3 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
9 นาที
แบบทดสอบ ชุด 3 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-9)
8 นาที
ตารางธาตุ และขนาดอะตอม
11 นาที
ขนาดไอออน
6 นาที
แบบทดสอบ ชุด 4 (ข้อ 1-4)
7 นาที
พลังงานไอออไนเซชัน
11 นาที
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
10 นาที
เลขออกซิเดชัน
14 นาที
แบบทดสอบ ชุด 5 (ข้อ 1-8)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ข้อ 5-7)
9 นาที
สมบัติของธาตุหมู่หลัก
24 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมบัติของธาตุหมู่หลัก (ข้อ 1-3)
10 นาที
ธาตุแทรนซิชัน
18 นาที
สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน
5 นาที
แบบทดสอบ ชุด 6 (ข้อ 1-7)
19 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุแทรนซิชัน (ข้อ 1-4)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุแทรนซิชัน (ข้อ 5-7)
8 นาที
ธาตุกัมมันตรังสี
14 นาที
ครึ่งชีวิต
6 นาที
ปฏิกิริยานิวเคลียร์
7 นาที
แบบทดสอบ ชุด 7 (ข้อ 1-8)
18 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี (ข้อ 5-8)
11 นาที
สารประกอบ
9 นาที
แบบทดสอบ ชุด 8 (ข้อ 1-7)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบ (ข้อ 1-4)
11 นาที
บทที 3 พันธะเคมี
พันธะเคมี
7 นาที
พันธะไอออนิก
14 นาที
การอ่านสูตรสารประกอบไอออนิก
15 นาที
การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก
11 นาที
สมบัติของสารประกอบไอออนิก
9 นาที
การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก
8 นาที
แบบทดสอบ ชุด 9 (ข้อ 1-7)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะไอออนิก (ข้อ 1-4)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะไอออนิก (ข้อ 5-8)
14 นาที
การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
16 นาที
การเขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต์
14 นาที
กฎออกเตต
12 นาที
พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์และเรโซแนนต์
11 นาที
พลังงานพันธะและความยาวพันธะ
10 นาที
แบบทดสอบ ชุด 10 (ข้อ 1-4)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พลังงานพันธะ (ข้อ 1-2)
8 นาที
รูปร่างโมเลกุล ตามทฤษฎี VSEPR
19 นาที
แบบฝึกหัด เรื่องรูปร่างโมเลกุล ตามทฤษฎี VSEPR
22 นาที
มุมพันธะของโมเลกุลโคเวเลนต์
6 นาที
สภาพขั้วของโมเลกุล
12 นาที
แบบฝึกหัดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
20 นาที
แบบทดสอบ ชุด 11 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 11 ตอนที่ 1 (ข้อ 6-10)
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (ข้อ 1-4)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (ข้อ 5-8)
11 นาที
บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
มวลอะตอม
16 นาที
มวลโมเลกุล
5 นาที
โมลโมเลกุล
9 นาที
ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาตรของแก๊ส
18 นาที
การคำนวนเกี่ยวกับโมล
13 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ (ข้อ 1-3)
12 นาที
บทที 5 สารละลาย
สารละลาย
14 นาที
ส่วนในล้านส่วน
3 นาที
โมลาริตีและโมเเลลิตี
11 นาที
การคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลาย
12 นาที
การเจือจางสารละลาย
11 นาที
การเปลี่ยนหน่วยจากเปอร์เซ็นต์เป็นโมลาริตี
10 นาที
สมบัติคอลลิเกทีฟ
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 5-8)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 9-12)
17 นาที
บทที่ 6 การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
16 นาที
มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี (ข้อ 1-4)
15 นาที
สมการเคมี
22 นาที
สารกำหนดปริมาณ
19 นาที
การคำนวนสมการเคมีที่มีมากกว่า 1 สมการ
6 นาที
ร้อยละผลได้
7 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-4)
19 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 5-8)
15 นาที
การคำนวณหาสูตรโมเลกุลของเเก๊ส
5 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-3)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 4-6)
15 นาที
บทที่ 7 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
สมบัติของแก๊ส
3 นาที
กฎของบอยส์
9 นาที
กฎของชาร์ล
16 นาที
กฎของเกย์ลุสแซก
8 นาที
กฎรวมแก๊ส
10 นาที
กฎของแก๊สสมบูรณ์
6 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ1-4)
16 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ5-8)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง กฎของแก๊ส (ข้อ 1-4)
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง กฎของแก๊ส (ข้อ 5-7)
12 นาที
ทฤษฎีจลน์อธิบายกฏของแก๊ส
5 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเเพร่ผ่านของเเก๊ส
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เเพร่ผ่านของเเก๊ส (ข้อ 1-4)
12 นาที
บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
17 นาที
การคำนวณเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
16 นาที
ตัวอย่างที่ 1 การหาอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
13 นาที
ตัวอย่างที่ 2 และประเภทของการเกิดปฎิกิริยาเคมี
12 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 2 (ข้อ1-4)
10 นาที
แบบทดสอบชุดที่2 (ข้อ5-8)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-4)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 5-8)
13 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 9-12)
13 นาที
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
13 นาที
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
9 นาที
กลไลของปฏิกิริยา
16 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 3 (ข้อ1-5)
5 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 3 (ข้อ6-10)
6 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-4)
10 นาที
กฏอัตราและค่าคงที่ของอัตรา
12 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 4 (ข้อ1-4)
4 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง กฎอัตรา (ข้อ 1-2)
7 นาที
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-6)
13 นาที
บทที่ 9 สมดุลเคมี
ภาวะสมดุล
6 นาที
ค่าคงที่สมดุล
7 นาที
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
13 นาที
แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ1-4)
11 นาที
แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 5-8)
11 นาที
แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 9-12)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 5-8)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 9-13)
21 นาที
การรบกวนภาวะสมดุล
13 นาที
การใช้หลักของเลอ ชา เตอลิเยร์ในอุตสาหกรรม
5 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การรบกวนสมดุล (ข้อ 1-5)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การรบกวนสมดุล (ข้อ 6-10)
12 นาที
บทที 10 กรดเบส
Preview
กรด-เบส
8 นาที
ทฤษฎีของเบรินสเตดเเละลาวรี
8 นาที
เฉลยแบบฝึกหัด
8 นาที
ความเเรงของกรด-เบส
15 นาที
ทฤษฎีลิวอีส
7 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส (ข้อ 1-4)
8 นาที
การแตกตัวของกรดและเบส
14 นาที
การแตกตัวของกรดอ่อน
13 นาที
ชนิดของกรดอ่อน
5 นาที
การแตกตัวของเบส
11 นาที
การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 5-7)
11 นาที
pH และ pOH
20 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 1-3)
15 นาที
อินดิเคเตอร์
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อินดิเคเตอร์ (ข้อ 1-3)
8 นาที
ปฏิกิริยาสะเทิน
24 นาที
ปฏิกิริยาไฮโดรโลซิส
5 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เกลือ (ข้อ 1-3)
7 นาที
การไทเทรตกรด - เบส
11 นาที
ตัวอย่างการไทเทรตกรด - เบส
9 นาที
การไทเทรตเกินจุดยุติ
11 นาที
แบบฝึกหัด ข้อ 1-3
16 นาที
แบบฝึกหัด ข้อ 4-6
24 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-4)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 5-8)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 9-11)
13 นาที
บัฟเฟอร์
15 นาที
การคำนวณ pH บัฟเฟอร์
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 1-5)
13 นาที
สรุปกรด-เบส
15 นาที
บทที่ 11 ไฟฟ้าเคมี
ไฟฟ้าเคมี
16 นาที
การดุลสมการรีดอกซ์
18 นาที
กรดุลสมการแบบครึ่งปฏิกิริยา
25 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการรีดอกซ์ (ข้อ 1-5)
14 นาที
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
7 นาที
การเขียนเเผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี
6 นาที
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์
10 นาที
เซลล์กัลวานิก
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 1-4)
13 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 5-9)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 10-12)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 13-14)
6 นาที
เซลล์อิเล็กโตรไลซิส
13 นาที
อิเล็กโตรไลซิสสารละลาย
17 นาที
ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (ข้อ 1-3)
15 นาที
บทที่ 12 เคมีอินทรีย์
การเขียนสูตรโครงสร้างสารอินทรีย์
16 นาที
การจำแนกสารอินทรีย์
12 นาที
ไอโซเมอร์
16 นาที
แอลเคน
14 นาที
แบบฝึกหัดแอลเคน
12 นาที
สมบัติของแอลเคน
7 นาที
แอลคีน
17 นาที
ปฎิกิริยาแอนคีน
11 นาที
แอลไคน์
7 นาที
อะโรมาติก
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ข้อ 1-4)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ข้อ 5-8)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ข้อ 9-13)
15 นาที
แอลกอฮอล์
17 นาที
อีเทอร์
5 นาที
แอลดีไฮล์กับคีโตน
18 นาที
กรดคาร์บอกซิลิก
11 นาที
เอสเทอร์
12 นาที
เอมินกับเอไมด์
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ข้อ 5-8)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ข้อ 9-12)
10 นาที
บทที่ 13 พอลิเมอร์
บทนำพอลิเมอร์
6 นาที
พอลิเมอร์ควบเเน่น
5 นาที
พอลิเมอร์แบบเติม
6 นาที
เส้นใยและยาง
10 นาที
ข้อสอบ วิชาสามัญ เรื่องพอลิเมอร์
16 นาที
เทคนิคการทำข้อสอบจริง ปี 61- 63
เทคนิคการทำข้อสอบ
4 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ1-10)
26 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ11-20)
19 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ21-30)
21 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ31-40)
22 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ41-50)
22 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ1-10)
22 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ11-20)
25 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ21-30)
23 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ31-40)
19 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ41-50)
16 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ1-10)
27 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ11-20)
18 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ21-30)
20 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ31-40)
16 นาที
update ล่าสุดเฉลยวิชาสามัญเคมี 64
ดาวน์โหลด E-BOOK
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 1-7
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 8-14
22 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 15-22
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 23-30
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 31-40
11 นาที
ข้อสอบ เคมี 1,000 ข้อ
บทที่ 1 อะตอมและสมบัติของธาตุ
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 3 ปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่่ 4 สารละลาย
บทที่ 5 สมการเคมี
บทที่ 6 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
บทที่ 7 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
บทที่ 8 สมดุลเคมี
บทที่ 9 กรด - เบส
บทที่ 10 ไฟฟ้า
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
บทที่ 12 พอลิเมอร์
ดีมากเลยค่ะ สอนเข้าใจง่ายค่ะได้ทบทวนเนื้อหาเก่าๆตอนเรียน ม.5 มีประโยชน์ในการทำข้อสอบ o-net มากเลยค่ะ – น้องบีม
เรียนครั้งแรกรู้สึกเข้าใจเนื้อหามากๆเลยค่ะ ปกติที่เรียนในห้องยังไม่ค่อยเข้าใจและทำแบบฝึกหัดไม่ค่อยได้ แต่พอได้เรียนคอร์สเคมีของพี่ๆ panya society แล้วทำให้หนูทำแบบฝึกหัดคล่องขึ้นค่ะตอนแรกคิดว่าคอร์สอัดแน่นแบบนี้จะเรียนไม่รู้เรื่อง ที่ไหนได้ เนื้อหาเน้นๆ ทำโจทย์เน้นๆ เอาไปใช้สอบได้จริงสบายมาก - น้องการ์ฟีลด์
เรียนกับครูนัทสอนรู้สึกเข้าใจกว่าที่โรงเรียนค่ะ จากที่เคยสอบกลางภาคได้ตอนม.4 8/10 กลางภาคม.5 เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาได้ 13/20 คะแนนไม่มากแต่ก็ดีใจที่ตัวเองพัฒนา – น้องณิชพัฒน์
สอนดีมากคอร์สเก็บครบทุกจุดสอนละเอียดมากเลยครับ - น้องธนพัฒน์
สมัครเรียนวันนี้
จากราคาปกติ
คอร์สละ 6,500 บาท
สำหรับนักเรียนที่แชร์วีดีโอของเพจ
Panya Society บน Facebook
จะได้รับส่วนลดเหลือเพียง


คอร์สเคมี พิชิต TCAS#65 1,990 บาท

Best Seller!!! คอร์สเคมี
รวมเนื้อหาและตะลุยโจทย์
พร้อมลุย

TCAS#65

ครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆ ทุกคนสนุกไปด้วยกัน
โดยครูจะสอนให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์
ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน โดยไม่เน้นการท่องจำ


"เตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยกับสุดยอดคอร์สเคมีติวเข้ม เนื้อหาเน้นๆ
เจาะลึกตรงประเด็นกับหัวข้อที่มักออกสอบ เสริมความเข้าใจด้วยโจทย์ข้อสอบเก่าหลายร้อยข้อ
พร้อมเทคนิคเคล็ดลับการทำโจทย์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากอาจารย์เทพๆที่นี่ที่เดียว"
รวมสรุปทุกเนื้อหาเคมีม.ปลาย เตรียมพร้อมสอบ TCAS#65 ทุกสนามสอบ อัดแน่นด้วยเทคนิคเข้าใจง่าย
ฝึกทำโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังถึง เคมี วิชาสามัญ ปี 63 ฉบับอัพเดทล่าสุด พร้อมแจกหนังสือ 5 เล่มฟรี ติวเข้ม 56 ชั่วโมง!!!


คอร์สวิชาเคมี สรุปเนื้อหา ม.4-ม.6 ครอบคลุมทุกหัวข้อ
เตรียมตัวสอบพิชิต TCAS ทุกสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็น PAT2, 9 วิชาสามัญ
เน้นๆหัวข้อสำคัญที่มีแนวโน้มออกสอบบ่อย
ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังพร้อมแนะเทคนิคเคล็ดลับในการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว
ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายจากอาจารย์ระดับเทพ
สอนสด ถามคำถามอาจารย์ได้ทันที เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ


สิ่งที่จะได้รับ

สรุปเคมีม.ปลาย ครอบคลุมทุกบท ครบถ้วนทุกเนื้อหาแบบเข้มข้น ตรงประเด็น ด้วยเทคนิคการสอนจากอาจารย์ที่ทำให้เข้าใจง่าย
ตะลุยทำโจทย์ข้อสอบเก่าทั้ง PAT2, 9 วิชาสามัญ, ข้อสอบโควต้า เตรียมพร้อมทุกสนามสอบ พร้อมเคล็ดลับการทำโจทย์ที่ช่วยให้อัพคะแนนได้มากขึ้น
เตรียมพร้อมการทำข้อสอบจากการฝึกบริหารเวลาทำโจทย์ต่างๆ ทำให้น้องๆมีความคุ้นเคยกับบรรยากาศในสนามสอบจริง
หากน้องๆมีข้อสงสัย สามารถถามคำถามอาจารย์ได้ตลอด เหมือนเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ
มีหนังสือประกอบการเรียน 5 เล่มให้น้องๆ ไปทบทวนต่อที่บ้านฟรี
มูลค่ากว่า 1,500 บาท

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

น้องๆชั้น ม.ปลาย ที่ต้องการใช้คะแนนเคมีในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น PAT2 หรือ 9 วิชาสามัญ
น้องๆที่ต้องการเรียนสด กลุ่มเล็กๆ กับอาจารย์เทพ ต้องการที่จะถามคำถามอาจารย์ในจุดที่ยังไม่เข้าใจ
น้องๆที่ต้องการตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าย้อนหลังพร้อมแนะเทคนิคเคล็ดลับในการทำโจทย์ให้ได้ถูกต้องและรวดเร็ว

ประวัติผู้สอน

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษณ์ (อ.นัท)

ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร. แถบ นีละนิธิ)
อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ  (เคมี)

บทเรียนของคอร์สนี้

บทเรียนทั้งหมด
ใหม่ล่าสุด! เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ 64 เคมี
Preview
เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ'64 เคมี by ครูพี่นัท #1
31 นาที
Preview
เฉลยข้อสอบวิชาสามัญ'64 เคมี by ครูพี่นัท #2
29 นาที
Preview
ใหม่ล่าสุด! เฉลย ONET'64 (เคมี)
Preview
เฉลย ONET'64 (เคมี)
32 นาที
Preview
เตรียมตัวดี มีปัญญา สอบติด
Preview
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขอะตอมและเลขมวล
10 นาที
Preview
ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์
8 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (ข้อ 1-2)
5 นาที
Preview
มุมพันธะของโมเลกุลโคเวเลนต์
5 นาที
Preview
สภาพขั้วของโมเลกุล
12 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (ข้อ 1-4)
10 นาที
Preview
ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาตรของแก๊ส
17 นาที
Preview
การคำนวณเกี่ยวกับโมล
13 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ (ข้อ 1-3)
12 นาที
Preview
สมการเคมี
21 นาที
Preview
สารกำหนดปริมาณ
19 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-4)
19 นาที
Preview
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
9 นาที
Preview
กลไลของปฏิกิริยา
16 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-4)
10 นาที
Preview
ค่าคงที่สมดุล
7 นาที
Preview
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
13 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 1-4)
11 นาที
Preview
การไทเทรตกรด - เบส
11 นาที
Preview
ตัวอย่างการไทเทรตกรด - เบส
9 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-4)
17 นาที
Preview
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
7 นาที
Preview
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์
9 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 1-4)
12 นาที
Preview
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
Preview
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
1 ชั่วโมง
Preview
บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
10 นาที
ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติการเคมี
14 นาที
การวัดสารและอุปกรณ์ในการวัด
9 นาที
เลขนัยสำคัญ ตอนที่1
14 นาที
เลขนัยสำคัญ ตอนที่2
11 นาที
หน่วยวัด
12 นาที
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
18 นาที
แบบฝึกหัด
16 นาที
บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
บทนำแบบจำลองอะตอม
20 นาที
การทดลองของออยเกน โกลด์สไตน์และแบบจำลองอะตอมของทอมสัน
7 นาที
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
6 นาที
อนุภาคในอะตอม
7 นาที
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เลขอะตอมและเลขมวล
11 นาที
ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์
8 นาที
แบบทดสอบ ชุด 1 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 1 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-10)
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (ข้อ 1-2)
5 นาที
ลักษณะความเป็นคลี่นของแสง
11 นาที
แบบจำลองอะตอมของโบร์
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 2 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
18 นาที
แบบทดสอบ ชุด 2 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-10)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ สเปกตรัม (ข้อ 1-3)
9 นาที
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
16 นาที
การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย ตอนที่ 1
20 นาที
การจัดอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย ตอนที่ 2
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ การจัดเรียงอิเล็กตรอน (ข้อ 1-5)
14 นาที
แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
6 นาที
แบบทดสอบ ชุด 3 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
9 นาที
แบบทดสอบ ชุด 3 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-9)
8 นาที
ตารางธาตุ และขนาดอะตอม
11 นาที
ขนาดไอออน
6 นาที
แบบทดสอบ ชุด 4 (ข้อ 1-4)
7 นาที
พลังงานไอออไนเซชัน
11 นาที
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
10 นาที
เลขออกซิเดชัน
14 นาที
แบบทดสอบ ชุด 5 (ข้อ 1-8)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ (ข้อ 5-7)
9 นาที
สมบัติของธาตุหมู่หลัก
24 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมบัติของธาตุหมู่หลัก (ข้อ 1-3)
10 นาที
ธาตุแทรนซิชัน
18 นาที
สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน
5 นาที
แบบทดสอบ ชุด 6 (ข้อ 1-7)
19 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุแทรนซิชัน (ข้อ 1-4)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุแทรนซิชัน (ข้อ 5-7)
8 นาที
ธาตุกัมมันตรังสี
14 นาที
ครึ่งชีวิต
6 นาที
ปฏิกิริยานิวเคลียร์
7 นาที
แบบทดสอบ ชุด 7 (ข้อ 1-8)
18 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี (ข้อ 5-8)
11 นาที
สารประกอบ
9 นาที
แบบทดสอบ ชุด 8 (ข้อ 1-7)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบ (ข้อ 1-4)
11 นาที
บทที 3 พันธะเคมี
พันธะเคมี
7 นาที
พันธะไอออนิก
14 นาที
การอ่านสูตรสารประกอบไอออนิก
15 นาที
การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก
11 นาที
สมบัติของสารประกอบไอออนิก
9 นาที
การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิก
8 นาที
แบบทดสอบ ชุด 9 (ข้อ 1-7)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะไอออนิก (ข้อ 1-4)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะไอออนิก (ข้อ 5-8)
14 นาที
การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
16 นาที
การเขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต์
14 นาที
กฎออกเตต
12 นาที
พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์และเรโซแนนต์
11 นาที
พลังงานพันธะและความยาวพันธะ
10 นาที
แบบทดสอบ ชุด 10 (ข้อ 1-4)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พลังงานพันธะ (ข้อ 1-2)
8 นาที
รูปร่างโมเลกุล ตามทฤษฎี VSEPR
19 นาที
แบบฝึกหัด เรื่องรูปร่างโมเลกุล ตามทฤษฎี VSEPR
22 นาที
มุมพันธะของโมเลกุลโคเวเลนต์
6 นาที
สภาพขั้วของโมเลกุล
12 นาที
แบบฝึกหัดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
20 นาที
แบบทดสอบ ชุด 11 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
11 นาที
แบบทดสอบ ชุด 11 ตอนที่ 1 (ข้อ 6-10)
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (ข้อ 1-4)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ (ข้อ 5-8)
11 นาที
บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
มวลอะตอม
16 นาที
มวลโมเลกุล
5 นาที
โมลโมเลกุล
9 นาที
ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาตรของแก๊ส
18 นาที
การคำนวนเกี่ยวกับโมล
13 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ (ข้อ 1-3)
12 นาที
บทที 5 สารละลาย
สารละลาย
14 นาที
ส่วนในล้านส่วน
3 นาที
โมลาริตีและโมเเลลิตี
11 นาที
การคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลาย
12 นาที
การเจือจางสารละลาย
11 นาที
การเปลี่ยนหน่วยจากเปอร์เซ็นต์เป็นโมลาริตี
10 นาที
สมบัติคอลลิเกทีฟ
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 5-8)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารละลาย (ข้อ 9-12)
17 นาที
บทที่ 6 การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี
16 นาที
มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี (ข้อ 1-4)
15 นาที
สมการเคมี
22 นาที
สารกำหนดปริมาณ
19 นาที
การคำนวนสมการเคมีที่มีมากกว่า 1 สมการ
6 นาที
ร้อยละผลได้
7 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-4)
19 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 5-8)
15 นาที
การคำนวณหาสูตรโมเลกุลของเเก๊ส
5 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 1-3)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการเคมี (ข้อ 4-6)
15 นาที
บทที่ 7 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
สมบัติของแก๊ส
3 นาที
กฎของบอยส์
9 นาที
กฎของชาร์ล
16 นาที
กฎของเกย์ลุสแซก
8 นาที
กฎรวมแก๊ส
10 นาที
กฎของแก๊สสมบูรณ์
6 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ1-4)
16 นาที
แบบฝึกหัด (ข้อ5-8)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง กฎของแก๊ส (ข้อ 1-4)
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง กฎของแก๊ส (ข้อ 5-7)
12 นาที
ทฤษฎีจลน์อธิบายกฏของแก๊ส
5 นาที
แบบฝึกหัดเรื่องการเเพร่ผ่านของเเก๊ส
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เเพร่ผ่านของเเก๊ส (ข้อ 1-4)
12 นาที
บทที่ 8 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
17 นาที
การคำนวณเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
16 นาที
ตัวอย่างที่ 1 การหาอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
13 นาที
ตัวอย่างที่ 2 และประเภทของการเกิดปฎิกิริยาเคมี
12 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 2 (ข้อ1-4)
10 นาที
แบบทดสอบชุดที่2 (ข้อ5-8)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-4)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 5-8)
13 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 9-12)
13 นาที
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
13 นาที
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
9 นาที
กลไลของปฏิกิริยา
16 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 3 (ข้อ1-5)
5 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 3 (ข้อ6-10)
6 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-4)
10 นาที
กฏอัตราและค่าคงที่ของอัตรา
12 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 4 (ข้อ1-4)
4 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง กฎอัตรา (ข้อ 1-2)
7 นาที
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (ข้อ 1-6)
13 นาที
บทที่ 9 สมดุลเคมี
ภาวะสมดุล
6 นาที
ค่าคงที่สมดุล
7 นาที
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล
13 นาที
แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ1-4)
11 นาที
แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 5-8)
11 นาที
แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 9-12)
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 1-4)
12 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 5-8)
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เรื่อง ค่าคงที่สมดุล (ข้อ 9-13)
21 นาที
การรบกวนภาวะสมดุล
13 นาที
การใช้หลักของเลอ ชา เตอลิเยร์ในอุตสาหกรรม
5 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การรบกวนสมดุล (ข้อ 1-5)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การรบกวนสมดุล (ข้อ 6-10)
12 นาที
บทที 10 กรดเบส
Preview
กรด-เบส
8 นาที
ทฤษฎีของเบรินสเตดเเละลาวรี
8 นาที
เฉลยแบบฝึกหัด
8 นาที
ความเเรงของกรด-เบส
15 นาที
ทฤษฎีลิวอีส
7 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส (ข้อ 1-4)
8 นาที
การแตกตัวของกรดและเบส
14 นาที
การแตกตัวของกรดอ่อน
13 นาที
ชนิดของกรดอ่อน
5 นาที
การแตกตัวของเบส
11 นาที
การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส (ข้อ 5-7)
11 นาที
pH และ pOH
20 นาที
Preview
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง pH และ pOH (ข้อ 1-3)
15 นาที
อินดิเคเตอร์
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง อินดิเคเตอร์ (ข้อ 1-3)
8 นาที
ปฏิกิริยาสะเทิน
24 นาที
ปฏิกิริยาไฮโดรโลซิส
5 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เกลือ (ข้อ 1-3)
7 นาที
การไทเทรตกรด - เบส
11 นาที
ตัวอย่างการไทเทรตกรด - เบส
9 นาที
การไทเทรตเกินจุดยุติ
11 นาที
แบบฝึกหัด ข้อ 1-3
16 นาที
แบบฝึกหัด ข้อ 4-6
24 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 1-4)
17 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 5-8)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง การไทเทรต (ข้อ 9-11)
13 นาที
บัฟเฟอร์
15 นาที
การคำนวณ pH บัฟเฟอร์
11 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง บัฟเฟอร์ (ข้อ 1-5)
13 นาที
สรุปกรด-เบส
15 นาที
บทที่ 11 ไฟฟ้าเคมี
ไฟฟ้าเคมี
16 นาที
การดุลสมการรีดอกซ์
18 นาที
กรดุลสมการแบบครึ่งปฏิกิริยา
25 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สมการรีดอกซ์ (ข้อ 1-5)
14 นาที
เซลล์ไฟฟ้าเคมี
7 นาที
การเขียนเเผนภาพเซลล์ไฟฟ้าเคมี
6 นาที
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์
10 นาที
เซลล์กัลวานิก
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 1-4)
13 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 5-9)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 10-12)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ (ข้อ 13-14)
6 นาที
เซลล์อิเล็กโตรไลซิส
13 นาที
อิเล็กโตรไลซิสสารละลาย
17 นาที
ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (ข้อ 1-3)
15 นาที
บทที่ 12 เคมีอินทรีย์
การเขียนสูตรโครงสร้างสารอินทรีย์
16 นาที
การจำแนกสารอินทรีย์
12 นาที
ไอโซเมอร์
16 นาที
แอลเคน
14 นาที
แบบฝึกหัดแอลเคน
12 นาที
สมบัติของแอลเคน
7 นาที
แอลคีน
17 นาที
ปฎิกิริยาแอนคีน
11 นาที
แอลไคน์
7 นาที
อะโรมาติก
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ข้อ 1-4)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ข้อ 5-8)
10 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ข้อ 9-13)
15 นาที
แอลกอฮอล์
17 นาที
อีเทอร์
5 นาที
แอลดีไฮล์กับคีโตน
18 นาที
กรดคาร์บอกซิลิก
11 นาที
เอสเทอร์
12 นาที
เอมินกับเอไมด์
8 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ข้อ 1-4)
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ข้อ 5-8)
9 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ เรื่อง หมู่ฟังก์ชัน (ข้อ 9-12)
10 นาที
บทที่ 13 พอลิเมอร์
บทนำพอลิเมอร์
6 นาที
พอลิเมอร์ควบเเน่น
5 นาที
พอลิเมอร์แบบเติม
6 นาที
เส้นใยและยาง
10 นาที
ข้อสอบ วิชาสามัญ เรื่องพอลิเมอร์
16 นาที
เทคนิคการทำข้อสอบจริง ปี 61- 63
เทคนิคการทำข้อสอบ
4 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ1-10)
26 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ11-20)
19 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ21-30)
21 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ31-40)
22 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2561 (ข้อ41-50)
22 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ1-10)
22 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ11-20)
25 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ21-30)
23 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ31-40)
19 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2562 (ข้อ41-50)
16 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ1-10)
27 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ11-20)
18 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ21-30)
20 นาที
ตะลุยโจทย์ สามัญ ปี 2563 (ข้อ31-40)
16 นาที
update ล่าสุดเฉลยวิชาสามัญเคมี 64
ดาวน์โหลด E-BOOK
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 1-7
14 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 8-14
22 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 15-22
16 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 23-30
15 นาที
ข้อสอบวิชาสามัญ ปี 64 ข้อ 31-40
11 นาที
ข้อสอบ เคมี 1,000 ข้อ
บทที่ 1 อะตอมและสมบัติของธาตุ
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 3 ปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่่ 4 สารละลาย
บทที่ 5 สมการเคมี
บทที่ 6 แก๊สและสมบัติของแก๊ส
บทที่ 7 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
บทที่ 8 สมดุลเคมี
บทที่ 9 กรด - เบส
บทที่ 10 ไฟฟ้า
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
บทที่ 12 พอลิเมอร์
ดีมากเลยค่ะ สอนเข้าใจง่ายค่ะได้ทบทวนเนื้อหาเก่าๆตอนเรียน ม.5 มีประโยชน์ในการทำข้อสอบ o-net มากเลยค่ะ – น้องบีม
เรียนครั้งแรกรู้สึกเข้าใจเนื้อหามากๆเลยค่ะ ปกติที่เรียนในห้องยังไม่ค่อยเข้าใจและทำแบบฝึกหัดไม่ค่อยได้ แต่พอได้เรียนคอร์สเคมีของพี่ๆ panya society แล้วทำให้หนูทำแบบฝึกหัดคล่องขึ้นค่ะตอนแรกคิดว่าคอร์สอัดแน่นแบบนี้จะเรียนไม่รู้เรื่อง ที่ไหนได้ เนื้อหาเน้นๆ ทำโจทย์เน้นๆ เอาไปใช้สอบได้จริงสบายมาก - น้องการ์ฟีลด์
เรียนกับครูนัทสอนรู้สึกเข้าใจกว่าที่โรงเรียนค่ะ จากที่เคยสอบกลางภาคได้ตอนม.4 8/10 กลางภาคม.5 เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาได้ 13/20 คะแนนไม่มากแต่ก็ดีใจที่ตัวเองพัฒนา – น้องณิชพัฒน์
สอนดีมากคอร์สเก็บครบทุกจุดสอนละเอียดมากเลยครับ - น้องธนพัฒน์
สมัครเรียนวันนี้
จากราคาปกติคอร์สละ 6,500 บาท
สำหรับนักเรียนที่แชร์วีดีโอของเพจ Panya Society
บน Facebook จะได้รับส่วนลดเหลือเพียง


คอร์สเคมี พิชิต TCAS#65 1,990 บาท

สร้างบัญชี
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน
คอร์ส
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading