ลืมรหัสผ่าน

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ของพี่ตวง จะช่วยนำทางให้น้องใช้เทคนิค GET GAT ในคอร์ส
เพิ่มคะแนน GAT ได้ 100+ และทำให้น้องๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์
ของพี่ตวง จะช่วยนำทางให้น้องใช้
เทคนิค GET GAT ในคอร์ส
เพิ่มคะแนน GAT ได้ 100+
และทำให้น้องๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน
เข้าใจสถานการณ์
ศึกษาสำนวนภาษา
ใส่ประจุบทสนทนา
ประโยคคำถาม
ศึกษาที่มาที่ไป
รู้มิตร รู้ศัตรู
ดูเพื่อนสนิท
อ่านคำถามก่อน
แยกน้ำออกจากเนื้อ
เลือกตัวตั้ง
อ่านลึก/ภาพรวม
เรียงลำดับ
ดู Verb ก่อน
Parts of Speech
สอบติดเหมือนกัน จ่ายแพงกว่าทำไม!
สอบติดเหมือนกัน
จ่ายแพงกว่าทำไม!
บทเรียนออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (นับจากวันที่ชำระเงิน)
ตอบไวสายฟ้าแลบ ยิ่งใกล้สอบยิ่งตอบไวการันตีตอบทุกคำถามภายใน 24 ชม.
หนังสือสรุปเนื้อหา GAT ภาษาอังกฤษ และข้อสอบจริงย้อนหลัง ส่งตรงถึงบ้าน ฟรี
น้องๆ ม. 6 dek66
ที่ต้องการเตรียม
ตัวสอบ GAT
ภาษาอังกฤษ, O-NET
และ 9 วิชาสามัญ
น้องๆ ม. 6 dek66 ที่
ต้องการเตรียมตัวสอบ
GAT ภาษาอังกฤษ, O-NET
และ 9 วิชาสามัญ
น้องๆ ที่ต้องการ
ประหยัดเวลาเดินทาง
ไม่ต้องเสียเวลาไปกับ
รถติดหรือเดินทางไกล
ไปเรียนตามสถาบันต่างๆ
สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
น้องๆ ที่ต้องการประหยัดเวลา
เดินทาง ไม่ต้องเสียเวลาไปกับ
รถติดหรือเดินทางไกลไปเรียน
ตามสถาบันต่างๆ สามารถ
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
น้องๆ ที่ต้องการจัดสรร
เวลาเรียนด้วยตัวเอง
สามารถจัดตารางเรียน
ได้อย่างยืดหยุ่น
ตามเวลาที่สะดวก
น้องๆ ที่ต้องการจัดสรรเวลา
เรียนด้วยตัวเอง สามารถจัด
ตารางเรียนได้อย่างยืดหยุ่น
ตามเวลาที่สะดวก
ตวงรัตน์ แสงโชติ  (พี่ตวง)
ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปี
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
กำลังศึกษา ปริญญาโท: ศิลปศาสตร์
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตวงรัตน์ แสงโชติ  (พี่ตวง)
ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปี
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
กำลังศึกษา ปริญญาโท: ศิลปศาสตร์
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Preview
บทเรียนทั้งหมด
Update !!! ใหม่ล่าสุด ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ วิชา TGAT English
Introduction
9 นาที
Part 1 Expression 1/3
30 นาที
Part 1 Expression 2/3
44 นาที
Part 1 Expression 3/3
32 นาที
Part 2 Vocabulary_IM
18 นาที
Part 2 Vocabulary_CEIVE/CEPT
25 นาที
Part 2 Vocabulary_CUR
22 นาที
Part 2 Vocabulary_HOMO/IDEN/EQUI
15 นาที
Part 2 Vocabulary_เพิ่มขึ้น/ลดลง
26 นาที
Part 2 Vocabulary_ทำนาย,คาดการณ์/สะสม
27 นาที
Part 2 Vocabulary_Extra Exercises
11 นาที
Part 3 Reading_Reading Techniques 1
29 นาที
Part 3 Reading_Reading Techniques 2
40 นาที
Part 3 Reading_Extra Exercises 1
15 นาที
Part 3 Reading_Extra Exercises 2
25 นาที
Part 4 Writing_Pronoun
42 นาที
Part 4 Writing_Verb Analysis
32 นาที
Part 4 Writing_Participle
45 นาที
Part 4 Writing_Parallel Structure
17 นาที
Part 4 Writing_Cloze test
31 นาที
Part 4 Writing_Paragraph Structure
54 นาที
ทดลองเรียน คอร์ส TGAT English
Preview
เทคนิคเตรียมสอบ GAT English 100+
5 นาที
Preview
เทคนิคเตรียมสอบ GAT English 100+ Part 1 : Expression
6 นาที
Preview
เทคนิคเตรียมสอบ GAT English 100+ Part 2 : Vocabulary
8 นาที
Preview
เทคนิคเตรียมสอบ GAT English 100+ Part 3 : Reading
8 นาที
Preview
เทคนิคเตรียมสอบ GAT English 100+ Part 4 : Writing
11 นาที
Preview
Part 1 : Expression - Offering Help
10 นาที
Preview
Part 1 : Expression - At a hospital
23 นาที
Preview
Part 2 : Vocabulary - Root word " tain "
21 นาที
Preview
Part 2 : Vocabulary - Crime & Punishment
1 ชั่วโมง
Preview
Part 2 : Vocabulary synnonym - สำคัญจำเป็น
23 นาที
Preview
Part 3 : Reading - Sentence Types
29 นาที
Preview
Part 3 : Reading - Connecting Ideas
29 นาที
Preview
Part 4 : Writing - Popular Conjunctions
23 นาที
Preview
Part 4 : Writing - Tense Overview
29 นาที
Preview
Part 4 : Writing - Participle Overview
19 นาที
Preview
Speaking/Expression
1-1-1 Greeting/Introducing yourself
21 นาที
1-1-2 Asking for a favor
13 นาที
1-1-3 Asking for an opinion
15 นาที
1-1-4 Offering Help
10 นาที
1-1-5 Suggesting
9 นาที
1-1-6 Making Invitation
16 นาที
1-1-7 Showing concern
20 นาที
1-1-8 Congratulationg
11 นาที
1-1-9 Thanking/Saying sorry
11 นาที
1-1-10 Idioms
24 นาที
1-2-1 At a hospital
23 นาที
1-2-2 At a restaurant
44 นาที
1-2-3 At a library
22 นาที
1-2-4 At a shop
36 นาที
1-2-5 Making a phone call
27 นาที
1-2-6 School assignment
11 นาที
1-2-7 Job Interview
31 นาที
1-2-8 At a hotel
24 นาที
Vocabulary
2.2.1 vis + แบบฝึกหัด
20 นาที
2.2.2 tain + แบบฝึกหัด
21 นาที
2.2.3 mal/bene + แบบฝึกหัด
25 นาที
2.2.4 inter + แบบฝึกหัด
25 นาที
2.2.5 scribe + แบบฝึกหัด
21 นาที
2.2.6 cide + แบบฝึกหัด
15 นาที
2.2.7 serve +แบบฝึกหัด
28 นาที
2.2.8 veent +แบบฝึกหัด
24 นาที
2.2.9 pose + แบบฝึกหัด
30 นาที
2.2.10 spect + แบบฝึกหัด
24 นาที
2.2.11 cede + แบบฝึกหัด
26 นาที
2.2.12 mit + แบบฝึกหัด
26 นาที
2.2.13 dict + แบบฝึกหัด
26 นาที
2.2.14 press + แบบฝึกหัด
23 นาที
2.2.15 Vocab - Health
1 ชั่วโมง 7 นาที
2.2.16 Vocab - Environment
54 นาที
2.2.17 Vocab - Crime & Punishment
1 ชั่วโมง
2.2.18 สำคัญจำเป็น
23 นาที
2.2.19 สบับสนุน / ขัดขวาง
29 นาที
2.2.20 เพิ่มขึ้น / ลดลง
31 นาที
2.2.21 พัฒนา / ทำลาย
34 นาที
2.2.22 ใหญ่โต / เล็ก
27 นาที
2.2.23 ยืนยัน / เลื่อน
28 นาที
2.2.24 บังคับใช้ / ปฎฺิบัติตาม
16 นาที
2.2.25 พยายามอย่างหนัก
16 นาที
2.2.26 อันตราย / ที่มีพิษ
20 นาที
2.2.27 เปิดตัว / ปล่อยออก
22 นาที
2.2.28 Meaning Recognition
1 ชั่วโมง 23 นาที
Reading
3.1.1. Basic Sentence Structures
34 นาที
3.1.2. Basic Sentence Structures Exercise
8 นาที
3.2.1. Sentence Types
29 นาที
3.2.2. Sentence Types Exercise
23 นาที
3.3.1 Full stops
22 นาที
3.3.2 Full stops Exercise
18 นาที
3.3.3 Modifiers
1 ชั่วโมง
3.4.1. Connecting Ideas #1-3
30 นาที
3.4.2. Connecting Ideas #4-6
36 นาที
3.5.1. Questions to predict stories
6 นาที
3.5.2. Paragraph Structures
10 นาที
3.5.3. Skim VS Scan Reading
26 นาที
3.5.4. Paraphrasing
12 นาที
3.5.5. Exaggerating Choices
8 นาที
3.6.1. Best/Title & Main Idea & Purpose Questions
19 นาที
3.6.2. Fact Questions
23 นาที
3.6.3. Inference Questions
27 นาที
3.6.4. Reference Questions
20 นาที
3.6.5. Vocabulary Questions
11 นาที
3.6.6. Author’s Tone Questions
5 นาที
3.7.1. Passage 1
22 นาที
3.7.2. Passage 2
31 นาที
Writing
4-1-1 Overview
9 นาที
4-1-2 Noun
41 นาที
4-1-3 Pronoun
12 นาที
4-1-4 Verb
34 นาที
4-1-5 Adjective
23 นาที
4-1-6 Adverb
16 นาที
4-1-7 Preposition
9 นาที
4-1-8 Conjunction & Interjection
16 นาที
4-1-9 Part of Speech Exercise
22 นาที
4-2-1 Overview
17 นาที
4-2-2 Countable/Uncountable
16 นาที
4-2-3 Singular/Plural
20 นาที
4-2-4 Quantifier
15 นาที
4-2-5 Noun Exercise
16 นาที
4-3-1 Personal Pronoun
16 นาที
4-3-2 Demonstrative Pronoun
5 นาที
4-3-3 Indefinite Pronoun
16 นาที
4-3-4 One/Another/Other
30 นาที
4-3-5 Pronoun Exercise
18 นาที
4-4-1 Intro to Verb
16 นาที
4-4-2 Verb Analysis
21 นาที
4-4-3 Verb Exercise
6 นาที
4-5-1 Adjectives
21 นาที
4-5-2 Emotional Adjectives
19 นาที
4-5-3 Adverbs
36 นาที
4-5-4 Comparison
30 นาที
4-5-5 Adjective/Adverb Exercise
15 นาที
4-6-1 Overview
9 นาที
4-6-2 Prepositions in Expression
30 นาที
4-6-3 Preposition of Time
24 นาที
4-6-4 Preposition of Place
28 นาที
4-6-5 Preposition of Direction
9 นาที
4-6-6 Preposition Exercise
21 นาที
4-7-1 Overview
9 นาที
4-7-2 Popular Conjunctions Group 1
23 นาที
4-7-3 Popular Conjunctions Group 2
17 นาที
4-7-4 Popular Conjunctions Group 3
24 นาที
4-7-5 Conjunction Exercise
13 นาที
4-8-1 Tense Overview 1
30 นาที
4-8-2 Tense Overview 2
17 นาที
4-8-3 Present Tense
32 นาที
4-8-4 Past Tense
36 นาที
4-8-5 Future Tense
32 นาที
4-8-6 Time Marker
33 นาที
4-8-7 Tense Exercise
7 นาที
4-9-1 Passive Voice Form
12 นาที
4-9-2 Intransitive verb
16 นาที
4-9-3 Test Tips
24 นาที
4-9-4 Voice Exercise
8 นาที
4-10-1 Common Rules
20 นาที
4-10-2 Subject with Modifier
19 นาที
4-10-3 Subject & Verb Agreement Exercise
31 นาที
4-11-1 Gerund
1 ชั่วโมง 6 นาที
4-11-2 Gerund VS Noun
17 นาที
4-11-3 Gerund Exercise
9 นาที
4-12-1 To Vinf
1 ชั่วโมง
4-12-2 To Vinf VS Gerund
14 นาที
4-12-3 To Vinf Exercise
17 นาที
4-13-1 Vinf without to
26 นาที
4-13-2 Vinf without to Exercise
6 นาที
4-14-1 Overview
19 นาที
4-14-2 Function
41 นาที
4-14-3 Form
15 นาที
4-14-4 Particple Exercise
1 ชั่วโมง
4-15-1 Adjective Clause
1 ชั่วโมง 4 นาที
4-15-2 Noun Clauses
36 นาที
4-15-3 Clause Exercise
34 นาที
4-16-1 Transition Words
1 ชั่วโมง 8 นาที
4-16-2 Parallel Structure
12 นาที
4-16-3 Transition Words Exercise
40 นาที
4-17-1 Confusing Words Set 1
16 นาที
4-17-2 Confusing Words Set 2
18 นาที
4-17-3 Confusing Words Exercise
23 นาที
mock up test
Preview

สร้างบัญชี
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน
คอร์ส
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading