คลังข้อสอบภาษาไทย

○ ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง (สามัญ 58)

1. หัวหน้าเพิ่งออกจากโรงพยาบาล เมื่อเช้าเกิดผีซ้ำด้ำพลอยเดินสะดุดแผ่นหินหน้าสำนักงาน หกล้มเข่าแตก
2. พนักงานแผนกนี้ชำนาญงานทุกคน คุณไม่ต้องให้เขามาเข้าอบรมหรอก เขาจะหาว่าคุณสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ
3. เมื่อไหร่งานจะเสร็จ มัวแต่พายเรือคนละทีอยู่นั่นแหละ สามัคคีกันหน่อยนะ
4. บ้านหลังนี้ดูดีเพราะฉันค่อย ๆ สร้างค่อย ๆ แต่งมาหลายปีแบบช้า ๆ ได้พร้างามสองเล่ม
5. ช่วงนี้ดาราสาวคนนั้นเป็นที่นิยม ทั้งงานละคร งานถ่ายโฆษณาสินค้าก็รับหมด เรียกว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก

เฉลย: 1. หัวหน้าเพิ่งออกจากโรงพยาบาล เมื่อเช้าเกิดผีซ้ำด้ำพลอยเดินสะดุดแผ่นหินหน้าสำนักงาน หกล้ม
เข่าแตก
ผีซ้ำด้ำพลอย หมายถึง เกิดปัญหาหนึ่งอยู่เเล้ว เเล้วมีปัญหาเพิ่มเข้ามา ในกรณีนี้จะใช้สำนวนว่า เคราะห์ซ้ำกรรมซัด มีความสอดคล้องกันมากกว่า

○ ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง (สามัญ 59)

1. ผมสงสารแม่ค้าเลยซื้อเหมามะม่วงสุกงอมพระรามมาหลายกิโลจนกินไม่หมด
2. เวลาเข้าไปในห้องสมุด ฉันงงเป็นไก่ตาแตกทุกที เพราะไม่รู้ว่าจะหาหนังสือได้อย่างไร
3. ทีมวอลเล่ย์บอลชายของโรงเรียนตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ แต่ก็ต้องคว้าน้ำเหลวอีกครั้ง
4. ลูกศิษย์ฉันคนหนึ่งเก่งวิชาภาษาไทยมากทั้งด้านภาษาและวรรณคดี หาตัวจับยากจริง ๆ
5. เจ้าของร้านค้าที่ถูกปล้นสงสัยว่าเกลือเป็นหนอน เพราะคนร้ายรู้ที่ซ่อนเงินเป็นอย่างดี

เฉลย: 1. ผมสงสารแม่ค้าเลยซื้อเหมามะม่วงสุกงอมพระรามมาหลายกิโลจนกินไม่หมด
สุกงอมพระราม หมายถึง มีความทุกข์ลำบากยากเย็นเต็มที่ ซึ่งเป็นสำนวนที่ไม่มีความสอดคล้องเกี่ยวกับมะม่วงสุก 

○ สำนวนในข้อใดถูกต้อง (O-NET 59)

1. กงกำกงเกวียน
2. กวนน้ำขุ่น ๆ
3. ก่อกรรมทำเวร
4. กาคาบพริกแดง
5. เกลียดตัวกินไข่

เฉลย: 5. เกลียดตัวกินไข่ ถือว่าเป็นสำนวนที่ถูกต้องที่สุด สามารถใช้เป็นสำนวนคู่ได้ดังนี้ เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแดง มีความหมายว่า เกลียดตัวเขาเเต่ก็อยากได้ผลประโยชน์ตัวเขา

1. กงกำกงเกวียน สำนวนที่ถูกต้อง กงเกวียนกำเกวียน
2. กวนน้ำขุ่น ๆ สำนวนที่ถูกต้อง กวนน้ำให้ขุ่น
3. ก่อกรรมทำเวร สำนวนที่ถูกต้อง ก่อกรรมทำเข็น
4. กาคาบพริกแดง สำนวนที่ถูกต้อง กาคาบพริก

○ ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้ (O-NET 59)

“รวบรวมทีละเล็กละน้อย ทำอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อยจนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา”

1. ก่อร่างสร้างตัว
2. เกี่ยวแฝกมุงป่า
3. ผัวหาบเมียคอน
4. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
5. งมเข็มในมหาสมุทร

เฉลย: 4. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน มีความหมาย เก็บเล็กผสมน้อยถึงจะมีมูลค่าต่ำ ทำอะไรก็ตามทำทีละเล็กๆ เเต่สามารถทำจนเป็นรูปเป็นร่างได้ขึ้นมา

○ ข้อใดใช้ระดับภาษาต่างกับข้ออื่น (สามัญ 59)

1. โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างเมืองคุนหมิงในมณฑลยูนนานกับเมืองเวียงจันทน์
2. เดิมทีเราเข้าใจกันว่าจีนจะใช้เส้นทางที่ผ่านเรียงของในจังหวัดเชียงราย แต่ล่าสุดจีนกลับเลือกเส้นที่
ผ่านแขวงอุดมไชย
3. เส้นทางรถไฟความเร็วสูงดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2555 และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 45 ปี
4. ประเทศจีนจะใช้ประโยชน์ทั้งด้านการขนส่งสินค้าลงมาและการนําทรัพยากรกลับไปยังประเทศจีน
5. โครงการนี้จะส่งผลให้การค้าชายแดนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

เฉลย: 2. เดิมทีเราเข้าใจกันว่าจีนจะใช้เส้นทางที่ผ่านเรียงของในจังหวัดเชียงราย แต่ล่าสุดจีนกลับเลือกเส้นที่
ผ่านแขวงอุดมไชย
เรา = จะเจอในหนังสือเรียนไม่ได้
เข้าใจกันว่า = ภาษาความคิดเห็น
ล่าสุด = นิยมพูดในภาษาข่าว เป็นการใช้คำสำนวนต่างประเทศ

○ ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใด (สามัญ 59)

คุณทราบไหมคะ เคล็ดลับในการเลือกมะเขือนั้นไม่ยากเลย เพียงแค่เลือกลูกที่มีขั้วติดแน่น ผิวดึงเป็นมัน ถ้าลูกไหนผิวด้านกระด้างแสดงว่าไม่ค่อยจะสด แก่เกินไป ไม่อร่อย ถ้าคุณยังไม่กินก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อน แต่อย่าให้เย็นจัด จะอยู่ได้หลายวันทีเดียวค่ะ

1. ระดับพิธีการ
2. ระดับทางการ
3. ระดับกึ่งทางการ
4. ระดับไม่เป็นทางการ
5. ระดับกันเอง

เฉลย: 4. ระดับไม่เป็นทางการ ในประโยคข้างต้น มีการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ภาษาปาก เเละภาษาแสดงความคิดเห็น ดังนั้นประโยคข้างต้นจึงเป็น ระดับไม่เป็นทางการ

○ ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง (สามัญ 55)

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลง ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช
2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์วินิจฉัยโรคแก่ราษฎร แล้วทรงรับเข้าเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก เพื่อทรงบรรยายวิชาประวัติศาสตร์
4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จไปพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ

เฉลย: 5. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จไปพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ต้องเปลี่ยนจากพระราชทาน เป็นประทานจึงจะถูกต้อง 

○ จงเลือกคำจากกลุ่ม ก. และ จากกลุ่ม ข. ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง (ก) และ (ข) ตามลำดับ (O-NET 59)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.....(ก).....ในพิธีเปิด “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ” หลังจากประธานจัดงานกราบบังคมทูลรายงานแล้ว.......(ข)........เปิดงาน

ก.
1. เสด็จเป็นองค์ประธาน
2. เสด็จไปเป็นองค์ประธาน
3. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน
4. ทรงพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน
5. เสด็จทรงพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน

ข.
1. ทรงตรัส
2. ทรงดำรัส
3. มีพระราชดำรัส
4. ทรงมีพระราชดำรัส
5. มีกระแสพระราชดำรัส

เฉลย:
ก. 3. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน
ทรงเป็น เป็นคำราชาศัพท์อยู่เเล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาต้องเป็นคำสามัญเท่านั้น

ข. 3. มีพระราชดำรัส
พระราชดำรัส เป็นคำราชาศัพท์ เมื่อเป็นคำราชาศัพท์อยู่เเล้ว คำที่ตามข้างหน้ามาต้องเป็นคำสามัญ

○ คําภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คําไทยแทนได้ (สามัญ 59)

ก. ร่างกายที่ฟิตจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากความเหนื่อยล้า
ข. การบริหารข้อมืออาจใช้วิธีบีบลูกเทนนิสในท่ากระดกข้อมือขึ้นลง
ค. นักกอล์ฟควรออกกําลังและบริหารร่างกายให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง
ง. กล้ามเนื้อที่มีความยืดหยุ่นดีจะทนทานพอที่จะเล่นให้จบเกม
จ. การบริหารข้อไหล่ เริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพ โดยหมุนเเขนเป็นวงกลมช้า ๆ

1. ข้อ ก และข้อ ข
2. ข้อ ข และข้อ ค
3. ข้อ ค และข้อ ง
4. ข้อ ค และข้อ จ
5. ข้อ จ และข้อ ก

เฉลย: 2. ข้อ ข และข้อ ค
คำที่เป็นศัพท์กีฬามักจะใช้คำทับศัพท์ไปเลย จำเป็นต้องใช้คำต่างประเทศ ไม่มีคำไทยใช้เเทนได้

ข. การบริหารข้อมืออาจใช้วิธีบีบลูกเทนนิสในท่ากระดกข้อมือขึ้นลง
ค. นักกอล์ฟควรออกกําลังและบริหารร่างกายให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง

○ ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำภาษาอังกฤษ (O-NET 58)

1. โทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีภาพคมชัดกว่าระบบเดิม
2. การประชุมพนักงานครั้งนี้มีการจัดเวิร์กช็อปด้วย
3. เขาสร้างอิมเมจว่าตัวเองเป็นนักแสดงที่มีจิตสาธารณะ
4. คนเจเนอเรชันใหม่กลับมานิยมนุ่งกระโปรงสั้นกันอีกแล้ว
5. หัวหน้าพยายามอธิบายแต่ไม่มีใครเข้าใจคอนเซ็ปต์ของเขา

เฉลย: 2. โทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีภาพคมชัดกว่าระบบเดิม
ดิจิทัล เป็นคำที่ไม่มีในภาษาไทย

○ ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดมีเจตนาตรงกับข้อใด (O-NET 59)

“คุณสมพงษ์ยังไม่รีบกลับบ้านใช่ไหม พอดีผมมีธุระด่วนจะให้คุณช่วยหน่อย”

1. ทักทาย
2. บอกกล่าว
3. ไต่ถาม
4. ขอร้อง
5. แนะนำ

เฉลย: 4. ขอร้อง จากประโยคข้างต้น “คุณสมพงษ์ยังไม่รีบกลับบ้านใช่ไหม พอดีผมมีธุระด่วนจะให้คุณช่วยหน่อย” เจตนาของผู้พูดมีจุดประสงค์ขอร้อง ต้องการให้ช่วยให้ช่วยทำอะไรบางอย่าง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ประโยคนี้เป็นประโยคข้อร้อง

SHARE: