ปฏิทินการสอบ TCAS 65

ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มสอบวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 – วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศผล: 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

เริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนในระบบ TCAS65 ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์ ในวันที่ 21-28 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
TCAS65: ประกาศเลื่อนวันสอบวิชา GAT/PAT

 

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565

ปฎิทินการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565 เริ่มสอบตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 –
วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศผล: 18 เมษายน 2565

ปฏิทินการสมัครสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

ปฎิทินการสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 เริ่มสอบตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 – วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประกาศผล: 20 เมษายน 2565

SHARE: