ภาษาไทย - เหตุผลกับภาษา

ประโยคในข้อใดแสดงความคิดอย่างสมเหตุสมผล

พิจารณาคำว่า “เหตุผล” เป็นหนึ่งคำ
เหตุผล คือ หลักทั่วไป ฏกเกณฑ์ ข้อเท็จจริจ ซึ่งทำหน้าที่รองรับข้อสรุป
ข้อสรุป คือ ข้อตัดสินใจ ข้อยุติที่มีเหตุผลมารองรับ

เช่น ส่วนใดคือเหตุผล/ข้อสรุป

      แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นหลายระลอกในภาคกลางของประเทศ ทำให้ประชาชนพากันตื่นมาก เพราะแผ่นดินไหวไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนักในภูมิภาคนี้

เหตุผล แผ่นดินไหวไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนักในภูมิภาคนี้
ข้อสรุป ประชาชนพากันตื่นมาก

     ธรรมชาติบนยอดภูกระดึงนั้นงดงามตรึงใจยิ่งนัก เราจึงตัดสินใจว่าปิดภาคฤดูร้อนนี้น่าจะไปเที่ยวภูกระดึงกัน คงจะไม่ผิดหวังเป็นแน่

เหตุผล ธรรมชาติบนยอดภูกระดึงนั้นงดงามตรึงใจยิ่งนัก
ข้อสรุป เราจึงตัดสินใจว่าปิดภาคฤดูร้อนนี้น่าจะไปเที่ยว