สังคม - หลักฐานทางประวัติศาสตร์

โจทย์ ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเมินได้จากข้อใด

ยกตัวอย่างเช่น มีหลักฐานศิลาจารึก ที่บรรยายถึงการมีผังเป็นดาวห้าเเฉกติดกับเมืองที่มีผังเป็นดาวหกเเฉก และบรรยายต่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาก เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าเคยมีเมืองแบบนี้

1. อายุของหลักฐาน

2. ปริมาณของหลักฐานที่พบ

3. ความสมบูรณ์ของหลักฐาน

4. ข้อสนเทศที่ปรากฏใน (สิ่งที่นำเสนอออกมา)

ตอบ 4. ข้อสนเทศที่ปรากฏใน (สิ่งที่นำเสนอออกมา)

1. อายุของหลักฐาน    

อายุ ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ามีหรือไม่มี อายุมากไม่ได้บ่งบอกว่ามีจริง

2. ปริมาณของหลักฐานที่พบ

ปริมาณ ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ายิ่งมีมากยิ่งจริง อาจจะเป็นคำโกหกที่สร้างหลักฐานต่อกันมา

3. ความสมบูรณ์ของหลักฐาน

ความสมบูรณ์  ไม่สามารถบ่งบอกได้

4. ข้อสนเทศที่ปรากฏใน  (สิ่งที่นำเสนอออกมา)

สิ่งที่นำเสนอออกมา ตรงกับสิ่งที่ปรากฏทางประวัติศาสตร์จริงไหม เจอซากไหม เจอในสถานที่จริงไหม ข้อความบนศิลาจารึกเคยไปปรากฏกับอีกหลักฐานนึงไหม

ถ้าสิ่งที่นำเสนอออกมาสามารถตรวจสอบได้จริงๆ มีหลักฐานฝ่ายต่างๆ ที่สอดคล้องกัน จึงจะสามารถเชื่อได้