เคมี - กฎรวมแก๊ส

โดยการรวมกฎของบอยส์ และชาร์ลเข้าด้วยกัน

จากกฎของบอยส์

(เมื่อมวลและอุณหภูมิคงที่)

จากกฎของชาร์ล

(เมื่อมวลและความดันคงที่)

ถ้ารวมกฎของบอยส์ และกฎของชาร์ล จะได้ความสัมพันธ์ ดังนี้