เคมี - ทำไม #แอมโมเนียมไนเตรต ถึงระเบิด

          เหตุการณ์ระเบิดช็อกโลกกลางกรุงเบรุต ประเทศเลบานอนมาจากสารแอมโมเนียมไนเตรท น้ำหนัก 2,750 ตันที่ถูกเก็บไว้ในท่าเรือแห่งหนึ่ง จากตรวจยึดจากเรือสัญชาติมอลโดวาเมื่อปี 2558
          อานุภาพของแอมโมเนียมไนเตรท ทำให้พื้นดินเกิดการสั่นไหว เปรียบเทียบได้กับแผ่นดินไหวขนาด 3.3 และมีรายงานผู้เสียชีวิต78 คน บาดเจ็บ 4,000 คน (ข้อมูล 5 ส.ค.63)

แอมโมเนียมไนเตรต เป็นผลึกแข็งสีขาว ละลายในน้ำได้ง่าย มีธาตุไนโตรเจรเป็นองค์ประกอบ สูงถึง 35% และใช้เป็นปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงพันธุ์พืช

– การระเบิดเริ่มจากการระเบิดเอง “เชื้อประทุ” (วัสดุที่มีวัตถุระเบิดเพียงเล็กน้อย)

– การระเบิดปลดปล่อยคลื่นระเบิดที่มีความเร็ว 3.2 – 4.8 km/s

– ทำให้แอมโมเนียมไนเตรดระเหิด และสลายตัวปลดปล่อยอะตอมของออกซิเจนออกมา

– เร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดคลื่นความดันซึ่งมีอัตราเร็วเท่ากับความเร็วเสียง 330 m/s

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์

ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)