สรุปสูตร - ฟิสิกส์

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

แตกแรงเป็น 2 Vector ตั้งฉากกัน

ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

ข้อที่ 3

แรงโน้มถ่วง :

น้ำหนัก  W  =  mg

แรงตึงเชือก : FT

แรงตั้งฉากกับพื้นผิว : FN

แรงสปริง : 

แรงเสียดทานสถิต : 

ถึงสูงสุด (μsFN)

แรงเสียดทานจลน์ :

เสมอ