PANYA SOCIETY

อาชีพมาแรงในอีก 5 ปี TCAS เลือกเรียนอะไรดี

รู้จักตนเอง TCAS เลือกคณะอะไรดี

สวัสดีครับน้อง ๆ ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS นะครับ โดยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักตนเองกันว่า TCAS เราจะเลือกเรียนคณะอะไรดี วันนี้พี่ Panya Society จะมาแนะนำอาชีพมาแรงในอีก 5 ปี เพื่อช่วยน้อง ๆ  ในการตัดสินใจว่าจะเรียนอะไร เพื่อให้จบมาแล้วมีงานทำสุดปัง ขอบอกเลยว่าน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคน จำเป็นต้องรู้จักตนเอง เพื่อให้เตรียมตัวอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นในอีก 1 ปี และจะได้เลือกคณะที่อยากเรียนให้ตรงกับอาชีพที่อยากเป็น ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

1. สายแพทย์

มาถึงอาชีพที่ยังคงเป็นที่นิยม และยังคงขาดแคลนเป็นอย่างมาก ด้วยสถานการปัจจุบันที่มีโรคระบาด รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะสูง พี่เชื่อว่าน้องหลาย ๆ คน ก็กำลังสนใจในอาชีพสายแพทย์นี้อยู่

สาเหตุที่ทำให้มาแรง : เนื่องจากมีโรคระบาด และสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะสูง จึงมีผู้ที่ล้มป่วยมาก ทำให้อาชีพสายแพทย์ยังคงขาดแคลน 

ลักษณะงาน / อาชีพ : เป็นอาชีพที่ต้องคอยตรวจและรักษาผู้ป่วย สั่งยา และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตัวอย่างอาชีพสายแพทย์ได้แก่

 • แพทย์
 • ทันตแพทย์
 • เภสัชกร

เงินเดือนโดยประมาณ : 40,000 – 350,000 บาท

คณะที่ควรเลือกเรียน : 

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์

คะแนนที่อาจต้องใช้ในการเข้าเรียน : 

2. สายวิศกรคอมพิวเตอร์

โลกของเรากำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ น้องคนไหนที่กำลังสนใจทางด้านเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรม การเรียนทางสายนี้ถือได้ว่าน่าสนใจมาก ๆ มีงานรองรับหลากหลายด้าน เช่น การพัฒนา AI การเขียน Application การเขียนเว็ปไซต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

สาเหตุที่ทำให้มาแรง : โลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้อาชีพสายวิศวกรคอมพิวเตอร์เป็นที่ต้องการมาก

ลักษณะงาน / อาชีพ : เป็นอาชีพที่เน้นในการเขียนโค้ด programming ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ตัวอย่างอาชีพสายวิศวกรคอมพิวเตอร์ ได้แก่

 • นักพัฒนาเว็ปไซต์
 • นักพัฒนา AI
 • นักพัฒนาแอปพลิเคชัน

เงินเดือนโดยประมาณ : 25,000 – 300,000 บาท

คณะที่ควรเลือกเรียน : 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนนที่อาจต้องใช้ในการเข้าเรียน : 

3. นักสถิติ

ในยุคสมัยปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ มากมาย น้อง ๆ คนไหนที่กำลังสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ การเลือกเรียนเกี่ยวกับสถิติก็น่าสนใจมาก ๆ  เช่นกัน และกำลังเป็นที่ต้องการมาก ๆ อีกด้วย

สาเหตุที่ทำให้มาแรง : ในปัจจุบันมีการเก็บข้อมมูลต่าง ๆ ไว้มากมาย เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาแนวทางในการตัดสินใจต่าง ๆ มากมาย เช่น การตลาด การทำผลิตภัณฑ์ หรือการตัดสินใจอื่น ๆ อีกมากมาย นักสถิติจึงเป็นที่ต้องการมาก

ลักษณะงาน / อาชีพ : เป็นอาชีพที่เน้นในการนำข้อมูลที่มีอยู่ มาทำการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกระทำการต่าง ๆ ต่อไป ตัวอย่างอาชีพนักสถิติ ได้แก่

 • นักวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

เงินเดือนโดยประมาณ : 25,000 – 150,000 บาท

คณะที่ควรเลือกเรียน : 

 • คณะสหเวชศาสตร์ / บัญชี สาขา สถิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์สถิติ
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์ประกันภัย

คะแนนที่อาจต้องใช้ในการเข้าเรียน : 

4. นักการตลาดดิจิทัล

ในปัจจุบันผู้คนนิยมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการเข้าถึงสื่อ social media เป็นจำนวนมาก น้อง ๆ คนไหนที่กำลังสนใจเกี่ยวกับการตลาด ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่กำลังมาแรงเช่นกัน

สาเหตุที่ทำให้มาแรง : ในการทำธุรกิจต่าง ๆ นักการตลาดถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่สำคัญมาก และในยุคดิจิทัลนี้ นักการตลาดที่มาแรงก็ต้องเป็นนักการตลาดดิจิทัลอย่างแน่นอน

ลักษณะงาน / อาชีพ : เป็นอาชีพที่เน้นการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในการเข้าถึง และสื่อสารกับลูกค้า ให้มาเลือกใช้บริการ หรือซื้อสินค้าต่าง ๆ ตัวอย่างอาชีพนักการตลาดดิจิทัลได้แก่

 • นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • นักการตลาดดิจิทัล
 • ผู้เชี่ยวชาญการทำ seo

เงินเดือนโดยประมาณ : 20,000 – 100,000 บาท

คณะที่ควรเลือกเรียน : 

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา การตลาด
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขา การตลาด
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขา สื่อสารการตลาด

คะแนนที่อาจต้องใช้ในการเข้าเรียน : 

5. นักโลจิสติกส์

ในปัจจุบันการค้าขายออนไลน์กำลังเป็นที่นิยม การจัดการกับระบบขนส่งจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก น้อง ๆ คนไหนที่กำลังสนใจเกี่ยวกับการขนส่ง ก็ขอแนะนำอาชีพเกี่ยวกับโลจิสติกส์ได้เลย

สาเหตุที่ทำให้มาแรง : เนื่องจากผู้คนหันมาสนใจการค้าขายออนไลน์มากขึ้น จึงต้องมีการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก จึงมีบริษัทขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ทำให้อาชีพนักโลจิสติกส์เป็นที่ต้องการมากไปด้วย

ลักษณะงาน / อาชีพ : เป็นอาชีพที่เน้นการบริหารจัดการระบบขนส่งต่าง ๆ ตั้งแต่คลังสินค้าไปจนถึงการขนส่งให้ถึงปลายทาง เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ และใช้ต้นทุนนน้อยที่สุด ตัวอย่างอาชีพนักโลจิสติกส์ได้แก่

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติก
 • ผู้จัดการคลังสินค้า
 • นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เงินเดือนโดยประมาณ : 20,000 – 100,000 บาท

คณะที่ควรเลือกเรียน : 

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา โลจิสติกส์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์
 • คณะวิทยาการจัดการ สาขา การจัดการโลจิสติกส์
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คะแนนที่อาจต้องใช้ในการเข้าเรียน : 

6. วิศวกรพลังงาน

โลกในปัจจุบันกำลังเข้าสู่วิกฤตด้านพลังงาน ทำให้ต้องการผู้ที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานเป็นจำนวนมาก น้อง ๆ คนไหนที่อยากเป็นวิศวกร ก็ลองพิจารณาวิศวกรพลังงานกันได้เลย

สาเหตุที่ทำให้มาแรง : เนื่องจากแหล่งพลังงานจากธรรมชาติกำลังจะหมดไป จึงจำเป็นต้องหาพลังงานทดแทน และต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้วิศวกรพลังงานเป็นที่ต้องการมาก

ลักษณะงาน / อาชีพ : เป็นอาชีพที่เน้นการจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ค้นหาพลังงานทดแทน และอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ตัวอย่างอาชีพวิศวกรพลังงานได้แก่

 • ผู้จัดการการใช้พลังงานในโรงงาน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 • ผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านพลังงาน

เงินเดือนโดยประมาณ : 20,000 – 80,000 บาท

คณะที่ควรเลือกเรียน : 

 • คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขา วิศวกรรมพลังงาน

คะแนนที่อาจต้องใช้ในการเข้าเรียน : 

7. สถาปนิก

ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมากมายมาใช้พัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน ให้กลายเป็นบ้านอัจฉริยะ คนไหนที่อยากเป็นสถาปนิก ก็ควรจะต้องศึกษาวิธีออกแบบบ้านอัจฉริยะไว้ เพื่อรองรับตัวเลือกในการสร้างบ้านในอนาคต

สาเหตุที่ทำให้มาแรง : เนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านเริ่มมีความล้ำสมัยมากขึ้น จึงต้องการนักออกแบบบ้านให้มีความเข้ากันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และยังต้องประหยัดพลังงานอีกด้วย

ลักษณะงาน / อาชีพ : เป็นอาชีพที่เน้นการออกแบบอาคารหรือบ้าน ให้มีความสวยงาม เข้ากับสภาพแวดล้อม และเหมาะกับการใช้งาน ตัวอย่างอาชีพสถาปนิกได้แก่

 • นักออกแบบบ้านอัจฉริยะ
 • ผู้ออกแบบการใช้พลังงานในอาคาร
 • ผู้ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาคาร

เงินเดือนโดยประมาณ : 15,000 – 80,000 บาท

คณะที่ควรเลือกเรียน : 

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คะแนนที่อาจต้องใช้ในการเข้าเรียน : 

8. นักกฎหมาย

ในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำต่าง ๆ ในโลกออนไลน์มากขึ้น เช่น พรบ. คอมพิวเตอร์ เป็นต้น คนไหนที่อยากเป็นนักกฎหมาย ก็ควรจะต้องศึกษา พรบ. คอมพิวเตอร์ไว้ด้วย

สาเหตุที่ทำให้มาแรง : เนื่องจากในปัจจุบันเพียงแค่พิมพ์ โพส หรืออัดคลิปลง social media ก็เกิดการฟ้องร้องกันได้ง่าย ๆ แล้ว นักกฎหมายจึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความสำคัญในปัจจุบันเช่นกัน 

ลักษณะงาน / อาชีพ : เป็นอาชีพที่ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ทั้งกับบุคคลทั่วไป รวมไปถึงองค์กรณ์ต่าง ๆ และยังสามารถทำงานในศาลได้อีกด้วย ตัวอย่างอาชีพนักกฎหมายได้แก่

 • ทนายความ
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 • อัยการ
 • ผู้พิพากษา

เงินเดือนโดยประมาณ : 15,000 – 80,000 บาท

คณะที่ควรเลือกเรียน : 

 • คณะนิติศาสตร์

คะแนนที่อาจต้องใช้ในการเข้าเรียน : 

9. นักกายภาพบำบัด

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้นักกายภาพบำบัดเป็นที่ต้องการมากขึ้น คนไหนที่อยากดูแลผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ก็เลือกเรียนได้เลย

สาเหตุที่ทำให้มาแรง : เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้นักกายภาพบำบัดเป็นที่ต้องการมาก

ลักษณะงาน / อาชีพ : เป็นอาชีพที่เน้นในการช่วยเหลือผู้ที่ดูและตัวเองไม่ค่อยได้ ให้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น รวมไปถึงการช่วยให้อาการเจ็บปวดร่างกายต่าง ๆ ลดลงอีกด้วย ตัวอย่างอาชีพนักกายภาพบำบัดได้แก่

 • ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 • นักกายภาพบำบบัดด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • นักกายภาพบำบบัดด้านระบบประสาท

เงินเดือนโดยประมาณ : 15,000 – 60,000 บาท

คณะที่ควรเลือกเรียน : 

 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขา กายภาพบำบัด
 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขา กายภาพบำบัด
 • คณะกายภาพบำบัด

คะแนนที่อาจต้องใช้ในการเข้าเรียน : 

10. สัตวแพทย์

ในปัจจุบันคนไทยอยากมีลูกกันน้อยลง ทำให้คนหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้น อาชีพสัตวแพทย์จึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจ คนไหนที่มีความรักสัตว์ก็สามารถเลือกเรียนได้

สาเหตุที่ทำให้มาแรง : เนื่องจากคนไทยอยากมีลูกกันน้อยลง ทำให้หันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น สัตวแพทย์จึงมีโอกาสที่จะเป็นอาชีพที่มาแรงได้

ลักษณะงาน / อาชีพ : เป็นอาชีพที่เน้นในการดูแลรักษาสัตว์ต่าง ๆ ตั้งแต่สัตว์เลี้ยงไปจนถึงสัตว์ใหญ่ ตัวอย่างอาชีพสัตวแพทย์ได้แก่

 • สัตวแพทย์ประจำคลินิก
 • สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์
 • สัตวแพทย์ประจำกรมปศุสัตว์

เงินเดือนโดยประมาณ : 15,000 – 40,000 บาท

คณะที่ควรเลือกเรียน : 

 • คณะสัตวแแพทย์ศาสตร์

คะแนนที่อาจต้องใช้ในการเข้าเรียน : 

พูดคุยหลังอ่าน

เป็นยังไงกันบ้างครับ #Dek68 ทุกคน หวังว่าพี่ ๆ Panya Society จะช่วยให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับหลาย ๆ อาชีพกันพอสมควรแล้วนะครับ แต่พี่ ๆ ต้องของบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลข้างต้นที่นำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลที่เป็นค่าประมาณ และเป็นเพียงการคาดการจากข้อมูลที่รวมรวมมาเท่านั้น น้อง ๆ ต้องพิจารณาให้ดี ๆ กันอีกครั้งด้วยนะครับ

หลังจากน้อง ๆ ทุกคนได้รู้จักกับ 10 อาชีพมาแงในอีก 5 ปีข้างหน้าแล้ว TCAS68 นี้หวังว่าจะช่วยให้น้อง ๆ ตัดสินใจเลือกเรียนได้ง่ายขึ้น และจะเห็นว่าแต่ละอาชีพ จะต้องใช้คะแนนสอบกลางในการคัดเลือกเข้าเรียนในคณะที่ตรงสาย น้อง ๆ ทุกคนควรจะรีบเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ดังนั้น พี่ PANYA ขอแนะนำคอร์ส “TCAS68 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS68 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS68 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Test Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

💬 ปรึกษาแผนการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟรี! คลิกเลย!

VDO ตัวอย่างการสอน

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

เกณฑ์การคิดคะแนน

ถนัดวิชาไหน?

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

SHARE: