PANYA SOCIETY

สรุปเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1

สรุปเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

     ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเข้าสู่บทความสรุปเนื้อหาวิชาเคมี มัธยมปลาย จากพี่นัท แห่ง Panya Society นะครับ วันนี้พี่นัทจะขอเสนอเนื้อหาของวิชาเคมี ม.4 เทอม 1 โดยเป็นเทอมแรกที่น้อง ๆ ทุกคนที่เรียนเคมี มัธยมปลายจะได้เรียนกันนะครับ หลังจากผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมต้นกันมาแล้ว เนื้อหาของเคมี มัธยมปลายนั้นจะมีเนื้อหาที่เข้มข้น และซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับ และเนื้อหาของวิชาเคมี ม.4 เทอม 1 นั้นถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดไปยังเนื้อหาวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมปลายไปอีก 3 ปี หลังจากนี้รวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยบางคณะอีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วพี่นัท จึงอยากให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจและเก็บรายละเอียดให้ดีเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนะครับ

      คราวนี้มาดูเนื้อหาพอสังเขปของเคมี ม.4 เทอม 1 ดีกว่าว่าน้อง ๆ จะพบกับบทเรียนอะไรกันบ้าง?

บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

 • ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
 • อุบัติเหตุจากสารเคมี
 • การวัดปริมาณสาร
 • หน่วยวัด
 • วิธีการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ

 • แบบจำลองอะตอม 
 • อนุภาคในอะตอม
 • สัญลักษณ์นิวเคลียร์
 • ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์ 
 • ลักษณะความเป็นคลื่นของแสง
 • แบบจำลองอะตอมของโบร์
 • การจัดเรียงอิเล็กตรอน
 • การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย
 • แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
 • ตารางธาตุ
 • สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
 • พลังงานไอออไนเซชัน
 • สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
 • Electronegativity
 • จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
 • เลขออกซิเดชัน
 • สมบัติของธาตุหมู่หลัก
 • ธาตุแทรนซิชัน
 • ธาตุกัมมันตรังสี
 • สมบัติของสารประกอบ

บทที่ 3 พันธะเคมี

 • พันธะโลหะ
 • พันธะไอออนิก
 • พันธะโคเวเลนต์

     จากภาพรวมของเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดมาจากความรู้ในระดับชั้นมัธยมต้น แต่มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม เน้นในเรื่องความเข้าใจและตรรกะความคิด ยังไม่ค่อยมีการคำนวนที่ซับซ้อนมากนัก คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาของเคมี ม.4 เทอม 1 นี้ถูกนำไปออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาก-น้อย และบ่อยแค่ไหนกันครับ

สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ ปี 2564-2565 เฉพาะ 3 บทของเคมี ม.4 เทอม 1
สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ ปี 2564-2565 เฉพาะ 3 บทของเคมี ม.4 เทอม 1

     จากสถิติข้างต้นเนื้อหาของเคมี ม.4 เทอม 1 เนื้อหาของเรื่องความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี อะตอมและสมบัติของธาตุ และพันธะเคมีของวิชาเคมี ม.ปลาย จะออกประมาณบทละ 1 – 4 ข้อ และเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนเคมี ม.ปลาย รวมไปถึงระดับมหาวิทยาลัยในบางคณะ เช่น เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ค่อยมีการคำนวน ทำให้เป็นข้อที่น้อง ๆ สามารถเก็บคะแนนได้ฟรี ๆ โดยอาศัยความเข้าใจเพียงเท่านั้น อย่าลืมว่าคะแนนทุกคะแนนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นน้อง ๆ ควรจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าใจพื้นฐานของเนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 1 เพื่อเก็บคะแนนจากส่วนนี้ไปให้ได้

     ดังนั้นพี่นัท ขอแนะนำคอร์สเคมี ม.4 เทอม 1 จากทาง Panya Society ที่ภายในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น มีการปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายไปจนถึงระดับยาก เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นการท่องจำ พร้อมทั้งแบบฝึกหัด รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบจากข้อสอบจริงในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น 9 วิชาสามัญ เคมี และ PAT2 ทำให้คอร์สนี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่อยู่ชั้น ม.4 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนเคมีแบบท่องจำ แต่ดันทำโจทย์ไม่ได้ หรือไปเรียนพิเศษเคมีจากที่อื่นมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ให้เพื่อนติวเคมีให้แล้วก็ยังปวดหัว คอร์สนี้ พี่นัท จะมาช่วยทำให้น้องเข้าใจเนื้อหา ด้วยการเรียนเคมีอย่างบูรณาการ ทำให้น้อง ๆ สนุกไปกับการเรียนเคมี หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน

     สุดท้ายนี้พี่หวังว่า น้อง ๆ จะสนุกกับการเรียนเคมี ม.4 เทอม 1 และขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนเทอมนี้ครับ แล้วพบกันในบทความถัดไปนะครับ 🙂

กลับหน้าบทความหลัก

ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

ตัวอย่างการสอน โดยพี่นัท

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

SHARE: