PANYA SOCIETY

สรุปเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1

สรุปเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

     ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเข้าสู่บทความสรุปเนื้อหาวิชาเคมี มัธยมปลาย จากพี่นัท แห่ง Panya Society นะครับ วันนี้พี่นัทจะขอเสนอเนื้อหาของวิชาเคมี ม.5 เทอม 1 โดยเป็นเทอมที่ 3 ของน้อง ๆ ทุกคนที่เรียนเคมี มัธยมปลายจะได้เรียนกันนะครับ ซึ่งเนื้อหาของเคมี ม.5 เทอม 1 นั้นจะมีเนื้อหาที่เข้มข้น และซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับ และถือเป็นเนื้อหาที่สำคัญในการต่อยอดไปยังเนื้อหาวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมปลายหลังจากนี้รวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยบางคณะอีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วพี่นัท จึงอยากให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจและเก็บรายละเอียดให้ดีเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนะครับ

      คราวนี้มาดูเนื้อหาพอสังเขปของเคมี ม.5 เทอม 1 ดีกว่าว่าน้อง ๆ จะพบกับบทเรียนอะไรกันบ้าง?

บทที่ 1 แก๊สและสมบัติของแก๊ส

 • ความดันของแก๊ส
 • สมบัติของแก๊ส
 • กฎของบอยส์
 • กฎของชาร์ล
 • กฏของเกย์ลุสแซก
 • กฏรวมแก๊ส
 • กฎของแก๊สสมบูรณ์
 • การแพร่ของแก๊ส

บทที่ 2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

 • ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา
 • กลไกของปฏิกิริยา
 • กฏอัตราและค่าคงที่ของอัตรา
 • ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

บทที่ 3 สมดุลเคมี

 • ภาวะสมดุล
 • ค่าคงที่สมดุล
 • การรบกวนภาวะสมดุล
 • การใช้หลักของเลอ ชา เตอลิเยร์ในอุตสาหกรรม

     จากภาพรวมของเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดมาจากความรู้ในบทก่อนหน้า แต่มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม เน้นในเรื่องความเข้าใจและตรรกะความคิด และมีการคำนวนอยู่บ้างแต่ไม่ซับซ้อนมากนัก คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาของเคมี ม.5 เทอม 1 นี้ถูกนำไปออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาก-น้อย และบ่อยแค่ไหนกันครับ

สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ ปี 2564-2565 เฉพาะ 3 บทของเคมี ม.5 เทอม 1
สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ ปี 2564-2565 เฉพาะ 3 บทของเคมี ม.5 เทอม 1

     จากสถิติข้างต้นเนื้อหาของเคมี ม.5 เทอม 1 เนื้อหาของเรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊ส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมดุลของวิชาเคมี ม.ปลาย จะออกประมาณบทละ 3 – 4 ข้อ และเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1 เป็นเนื้อหาที่สำคัญในการเรียนเคมี ม.ปลาย รวมไปถึงระดับมหาวิทยาลัยในบางคณะ เช่น เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีการคำนวนแต่ไม่ยากมาก ทำให้เป็นข้อที่น้อง ๆ สามารถเก็บคะแนนได้ฟรี ๆ โดยอาศัยความเข้าใจเพียงเท่านั้น อย่าลืมว่าคะแนนทุกคะแนนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นน้อง ๆ ควรจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าใจพื้นฐานของเนื้อหาเคมี ม.5 เทอม 1 เพื่อเก็บคะแนนจากส่วนนี้ไปให้ได้

     ดังนั้นพี่นัท ขอแนะนำคอร์สเคมี ม.5 เทอม 1 จากทาง Panya Society ที่ภายในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น มีการปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายไปจนถึงระดับยาก เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นการท่องจำ พร้อมทั้งแบบฝึกหัด รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบจากข้อสอบจริงในการสอบเข้าระดัมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น 9 วิชาสามัญ เคมี และ PAT2 ทำให้คอร์สนี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่อยู่ชั้น ม.5 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนเคมีแบบท่องจำ แต่ดันทำโจทย์ไม่ได้ หรือไปเรียนพิเศษเคมีจากที่อื่นมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ให้เพื่อนติวเคมีให้แล้วก็ยังปวดหัว คอร์สนี้ พี่นัท จะมาช่วยทำให้น้องเข้าใจเนื้อหา ด้วยการเรียนเคมีอย่างบูรณาการ ทำให้น้อง ๆ สนุกไปกับการเรียนเคมี หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน

     สุดท้ายนี้พี่หวังว่า น้อง ๆ จะสนุกกับการเรียนเคมี ม.5 เทอม 1 และขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนเทอมนี้ครับ แล้วพบกันในบทความถัดไปนะครับ 🙂

กลับหน้าบทความหลัก

แก๊สและสมบัติของแก๊ส

ตัวอย่างการสอน โดยพี่นัท

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

SHARE: