PANYA SOCIETY

สรุปเนื้อหาเคมี ม.6

สรุปเนื้อหาเคมี ม.6

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

     ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเข้าสู่บทความสรุปเนื้อหาวิชาเคมี มัธยมปลาย จากพี่นัท แห่ง Panya Society นะครับ วันนี้พี่นัทจะขอเสนอเนื้อหาของวิชาเคมี ม.6 โดยเป็นปีที่ 3 ของน้อง ๆ ทุกคนที่เรียนเคมี มัธยมปลายจะได้เรียนกันนะครับ ซึ่งเนื้อหาของเคมี ม.6 นั้นจะมีเนื้อหาที่เข้มข้น และซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับ และถือเป็นเนื้อหาที่สำคัญในการต่อยอดไปยังเนื้อหาวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมปลายหลังจากนี้รวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยบางคณะอีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วพี่นัท จึงอยากให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจและเก็บรายละเอียดให้ดีเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนะครับ

      คราวนี้มาดูเนื้อหาพอสังเขปของเคมี ม.6ดีกว่าว่าน้อง ๆ จะพบกับบทเรียนอะไรกันบ้าง?

บทที่ 1 เคมีอินทรีย์

 • การเขียนสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์
 • การจำแนกสารอินทรีย์
 • ไอโซเมอริซึม (isomerism)
 • หมู่ฟังก์ชัน (functional group)
 • แอลเคน (alkane)
 • แอลคีน (alkene)
 • แอลไคน์ (alkyne)
 • อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (aromatic hydrocarbon)
 • แอลกอฮอล์ (alcohol)
 • อีเทอร์ (ether)
 • แอลดีไฮด์และคีโทน (aldehyde and ketone)
 • กรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid)
 • เอสเทอร์ (ester)
 • เอมีน (amine)
 • เอไมด์ (amide)

บทที่ 2 พอลิเมอร์

 • พอลิเมอร์ (polymer)
 • พอลิเมอร์แบบควบแน่น (condensation polymer)
 • พอลิเมอร์แบบเติม (addition polymer)
 • พลาสติก (plastic)
 • ยาง (rubber)

     จากภาพรวมของเนื้อหาเคมี ม.6 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดมาจากความรู้ในบทก่อนหน้า แต่มีเนื้อหาเชิงบรรยายมากขึ้นกว่าเดิม เน้นในเรื่องความเข้าใจและตรรกะความคิด และมีการคำนวนอยู่บ้างแต่ไม่ซับซ้อนมากนัก คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาของเคมี ม.6 นี้ถูกนำไปออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาก-น้อย และบ่อยแค่ไหนกันครับ

สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ ปี 2564-2565 เฉพาะ 2 บทของเคมี ม.6
สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ ปี 2564-2565 เฉพาะ 2 บทของเคมี ม.6

     จากสถิติข้างต้นเนื้อหาของเคมี ม.6 เนื้อหาของเรื่องเคมีอินทรีย์ และพอลิเมอร์ของวิชาเคมี ม.ปลาย จะออกประมาณบทละ 3 – 6 ข้อ และเนื้อหาเคมี ม.6 เป็นเนื้อหาที่สำคัญในการเรียนเคมี ม.ปลาย รวมไปถึงระดับมหาวิทยาลัยในบางคณะ เช่น เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีการคำนวนแต่ไม่ยากมาก ทำให้เป็นข้อที่น้อง ๆ สามารถเก็บคะแนนได้ฟรี ๆ โดยอาศัยความเข้าใจเพียงเท่านั้น อย่าลืมว่าคะแนนทุกคะแนนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นน้อง ๆ ควรจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าใจพื้นฐานของเนื้อหาเคมี ม.6 เพื่อเก็บคะแนนจากส่วนนี้ไปให้ได้

     ดังนั้นพี่นัท ขอแนะนำคอร์สเคมี ม.6 จากทาง Panya Society ที่ภายในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น มีการปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายไปจนถึงระดับยาก เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นการท่องจำ พร้อมทั้งแบบฝึกหัด รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบจากข้อสอบจริงในการสอบเข้าระดัมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น 9 วิชาสามัญ เคมี และ PAT2 ทำให้คอร์สนี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่อยู่ชั้น ม.6 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนเคมีแบบท่องจำ แต่ดันทำโจทย์ไม่ได้ หรือไปเรียนพิเศษเคมีจากที่อื่นมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ให้เพื่อนติวเคมีให้แล้วก็ยังปวดหัว คอร์สนี้ พี่นัท จะมาช่วยทำให้น้องเข้าใจเนื้อหา ด้วยการเรียนเคมีอย่างบูรณาการ ทำให้น้อง ๆ สนุกไปกับการเรียนเคมี หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน

     สุดท้ายนี้พี่หวังว่า น้อง ๆ จะสนุกกับการเรียนเคมี ม.6 และขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนเทอมนี้ครับ แล้วพบกันในบทความถัดไปนะครับ 🙂

กลับหน้าบทความหลัก

เคมีอินทรีย์

ตัวอย่างการสอน โดยพี่นัท

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

SHARE: