PANYA SOCIETY

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

สรุปเนื้อหา ม.4 เทอม 1

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

     ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเข้าสู่บทความสรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ มัธยมปลาย จากพี่แชร์ แห่ง Panya Society นะครับ วันนี้พี่แชร์จะขอเสนอเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 โดยเป็นเทอมแรกที่น้อง ๆ ทุกคนที่เรียนฟิสิกส์ มัธยมปลายจะได้เรียนกันนะครับ หลังจากผ่านวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมต้นกันมาแล้ว เนื้อหาของฟิสิกส์ มัธยมปลายนั้นจะมีเนื้อหาที่เข้มข้น และซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับ และเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 นั้นถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการต่อยอดไปยังเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมปลายไปอีก 3 ปี หลังจากนี้รวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยบางคณะอีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วพี่แชร์ จึงอยากให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจและเก็บรายละเอียดให้ดีเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนะครับ

      คราวนี้มาดูเนื้อหาพอสังเขปของเทอม 1 ดีกว่าว่าน้อง ๆ จะพบกับบทเรียนอะไรกันบ้าง?

 • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 • การวัดเชิงฟิสิกส์ 
 • การวัดและเลขนัยสำคัญ 
 • ค่าความคลาดเคลื่อน 
 • ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
 • ปริมาณเวกเตอร์ 
 • หน่วยของการวัด 
 • การบันทึกผลการทดลอง 
 • การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง 
 • กราฟของการเคลื่อนที่ 
 • เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 
 • การเคลื่อนที่แนวตรงที่มีความเร่งคงตัว 
 • การเคลื่อนที่แนวดิ่ง
 • แรงและการแตกแรง 
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
 • แรงดึงดูดระหว่างมวล 
 • แรงในแนวตั้งฉาก 
 • แรงตึงเชือก 
 • แรงเสียดทาน

     จากภาพรวมของเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดมาจากความรู้ในระดับชั้นมัธยมต้น แต่มีเนื้อหาที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม เน้นในเรื่องความเข้าใจและตรรกะความคิด ยังไม่ค่อยมีการคำนวนที่ซับซ้อนมากนัก คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาของฟิสกส์ ม.4 เทอม 1 นี้ถูกนำไปออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาก-น้อย และบ่อยแค่ไหนกันครับ

สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ ปี 2560-2565 เฉพาะ 3 บทของฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1
สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ ปี 2560-2565 เฉพาะ 3 บทของฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

     จากสถิติข้างต้นเนื้อหาของฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 เนื้อหาของเรื่องธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย จะออกประมาณบทละ 1 ข้อ และเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนฟิสิกส์ ม.ปลาย รวมไปถึงระดับมหาวิทยาลัยในบางคณะ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ค่อยมีการคำนวน ทำให้เป็นข้อที่น้อง ๆ สามารถเก็บคะแนนได้ฟรี ๆ โดยอาศัยความเข้าใจเพียงเท่านั้น อย่าลืมว่าคะแนนทุกคะแนนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นน้อง ๆ ควรจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าใจพื้นฐานของเนื้อหาฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 เพื่อเก็บคะแนนจากส่วนนี้ไปให้ได้

     ดังนั้นพี่แชร์ ขอแนะนำคอร์สฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 จากทาง Panya Society ที่ภายในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น มีการปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายไปจนถึงระดับยาก เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นการท่องจำ พร้อมทั้งแบบฝึกหัด รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบจากข้อสอบจริงในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ และ PAT2 ทำให้คอร์สนี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่อยู่ชั้น ม.4 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนฟิสิกส์แบบท่องจำ แต่ดันทำโจทย์ไม่ได้ หรือไปเรียนพิเศษฟิสิกส์จากที่อื่นมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ให้เพื่อนติวฟิสิกส์ให้แล้วก็ยังปวดหัว คอร์สนี้ พี่แชร์ จะมาช่วยทำให้น้องเข้าใจเนื้อหา ด้วยการเรียนฟิสิกส์อย่างบูรณาการ ทำให้น้อง ๆ สนุกไปกับการเรียนฟิสิกส์ หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน

     สุดท้ายนี้พี่หวังว่า น้อง ๆ จะสนุกกับการเรียนฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 และขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนเทอมนี้ครับ แล้วพบกันในบทความถัดไปนะครับ 🙂

กลับหน้าบทความหลัก

บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์

ตัวอย่างการสอน โดยพี่แชร์

SHARE: