PANYA SOCIETY

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

     ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเข้าสู่บทความสรุปเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ มัธยมปลาย จากพี่แชร์ แห่ง Panya Society นะครับ วันนี้พี่แชร์จะขอเสนอเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 โดยเป็นปีที่ 3 ในฟิสิกส์ มัธยมปลายที่จะได้เรียนกันนะครับ หลังจากผ่านวิชาฟิสิกส์ในชั้นมัธยมปลายกันมาแล้ว 2 ปี เนื้อหาของฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 นั้นจะมีเนื้อหาที่เข้มข้น และซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับ และเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 นั้นถือเป็นเนื้อหาที่สำคัญในการต่อยอดไปยังเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมปลายหลังจากนี้รวมไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยบางคณะอีกด้วย เพราะฉะนั้นแล้วพี่แชร์ จึงอยากให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจและเก็บรายละเอียดให้ดีเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนะครับ

      คราวนี้มาดูเนื้อหาพอสังเขปของ ม. 6 เทอม 1 ดีกว่าว่าน้อง ๆ จะพบกับบทเรียนอะไรกันบ้าง?

บทที่ 1 แม่เหล็กและไฟฟ้า

 • สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก 
 • แรงแม่เหล็ก 
 • โมเมนต์ของแรงคู่ควบ 
 • กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 
 • หม้อแปลงไฟฟ้า 
 • วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

บทที่ 2 ความร้อนและแก๊ส

 • ความร้อน
 • ความจุความร้อน 
 • แก๊สอุดมคติ 
 • ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
 • กฎของอุณหพลศาสตร์

บทที่ 3 ของแข็งและของไหล

 • สภาพยืดหยุ่น
 • ความตึงผิวและความหนืด 
 • ความดัน 
 • กฎของพาสคัล 
 • แรงพยุง 
 • พลศาสตร์ของของไหล

     จากภาพรวมของเนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาใหม่ที่อาจยังไม่คุ้นเคย และมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม เน้นในเรื่องความเข้าใจและตรรกะความคิด ยังไม่ค่อยมีการคำนวนที่ซับซ้อนมากนัก คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาของฟิสกส์ ม.6 เทอม 1 นี้ถูกนำไปออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาก-น้อย และบ่อยแค่ไหนกันครับ

สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ ปี 2560-2565 เฉพาะ 3 บทของฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1
สถิติข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสามัญ ปี 2560-2565 เฉพาะ 3 บทของฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

     จากสถิติข้างต้นเนื้อหาของฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 เนื้อหาของเรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้า ความร้อนและแก๊ส ของแข็งและของไหล ของวิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย จะออกประมาณบทละ 2 – 4 ข้อ และเนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 เป็นเนื้อหาที่สำคัญในการเรียนฟิสิกส์ ม.ปลาย รวมไปถึงระดับมหาวิทยาลัยในบางคณะ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งเนื้อหาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ค่อยมีการคำนวน ทำให้เป็นข้อที่น้อง ๆ สามารถเก็บคะแนนได้ฟรี ๆ โดยอาศัยความเข้าใจเพียงเท่านั้น อย่าลืมว่าคะแนนทุกคะแนนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นน้อง ๆ ควรจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้าใจพื้นฐานของเนื้อหาฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 เพื่อเก็บคะแนนจากส่วนนี้ไปให้ได้

     ดังนั้นพี่แชร์ ขอแนะนำคอร์สฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 จากทาง Panya Society ที่ภายในบทเรียนจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น มีการปูพื้นฐานตั้งแต่ง่ายไปจนถึงระดับยาก เน้นความเข้าใจ ไม่เน้นการท่องจำ พร้อมทั้งแบบฝึกหัด รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบจากข้อสอบจริงในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์ และ PAT2 ทำให้คอร์สนี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่อยู่ชั้น ม.6 ที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ (2560) ที่เบื่อกับการเรียนฟิสิกส์แบบท่องจำ แต่ดันทำโจทย์ไม่ได้ หรือไปเรียนพิเศษฟิสิกส์จากที่อื่นมาแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ให้เพื่อนติวฟิสิกส์ให้แล้วก็ยังปวดหัว คอร์สนี้ พี่แชร์ จะมาช่วยทำให้น้องเข้าใจเนื้อหา ด้วยการเรียนฟิสิกส์อย่างบูรณาการ ทำให้น้อง ๆ สนุกไปกับการเรียนฟิสิกส์ หรือแม้แต่การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนคอร์สนี้ได้เช่นกัน

     สุดท้ายนี้พี่หวังว่า น้อง ๆ จะสนุกกับการเรียนฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 และขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในการเรียนเทอมนี้ครับ แล้วพบกันในบทความถัดไปนะครับ 🙂

กลับหน้าบทความหลัก

แม่เหล็กและไฟฟ้า

ตัวอย่างการสอน โดยพี่แชร์

SHARE: