PANYA SOCIETY

เมื่อข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเปลี่ยนไป
จาก GAT English สู่ TGAT English

ข้อสอบ TGAT คืออะไร?

จากการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบ TCAS66 ในปีนี้ หนึ่งในข้อสอบที่ถูกปรับเปลี่ยนมากที่สุดหนึ่งอันเลยก็คือ TGAT นั้นเอง ซึ่งถูกเปลี่ยนมากจากข้อสอบเก่านั่นก็คือ GAT เดิมนั้นเอง (อ่านบทความเรื่องการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบ TCAS66 ได้ที่นี่) ทำให้น้องๆ #Dek66 หลายคนกังวลกันว่าข้อสอบ TGAT ปีนี้จะออกมาในรูปแบบใด โดยเฉพาะส่วนของภาษาอังกฤษ ซึ่งแทบจะเป็นตัวชี้วัดกันเลยว่าใครจะได้คะแนนมาก หรือได้คะแนนน้อยแค่ไหน วันนี้พี่ Panya Society มาพร้อมกับ พี่ตวง คุณครูประจำคอร์ส TGAT English ของ Panya Society จะพาน้องๆ #Dek66 วิเคราะห์ข้อสอบ TGAT รหัส TGAT1 91 การสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือต่อไปนี้จะเรียกสั้นๆว่า TGAT English กันครับ ถ้าพร้อมแล้วตามมาเลย…

ซึ่งจากข้อสอบ GAT ส่วนของภาษาอังกฤษ เดิมใน TCAS65 จะมีจำนวน 60 ข้อ 5 ตัวเลือก ให้เวลาสอบ 90 นาที และแบ่งเป็น 4 Part ได้แก่

 • Expression 15 ข้อ
 • Vocabulary 15 ข้อ
 • Reading Comprehension 15 ข้อ
 • Structure and Writing 15 ข้อ

มาในปี TCAS66 นี้ ข้อสอบ TGAT English ยังมีจำนวนข้อเหมือนเดิม แต่รูปแบบตัวเลือกเปลี่ยนไปคือ 60 ข้อ 4 ตัวเลือก และ!!! เวลาสอบเหลือเพียง 60 นาที และข้อสอบถูกแบ่งเหลือเพียงแค่ 2 Part ได้แก่

คราวนี้เราลองมาดูหน้าตาของข้อสอบกันว่าแต่ละส่วนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบกันครับ…

Part 1 : ทักษะการพูด (Speaking Skill)

ส่วนของทักษะการพูด (Speaking Skill) ถูกแบ่งย่อยออกมาเป็นหัวข้อดังนี้

 • ทักษะการพูด (Speaking Skill) 30 ข้อ
  • การถาม–ตอบ (Question-Response) 10 ข้อ
  • เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) จำนวน 3 บทสนทนา 10 ข้อ
  • เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) จำนวน 2 บทสนทนา 10 ข้อ

ข้อสอบ TGAT Englishl ส่วนนี้จะเน้นไปในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ (Vocabulary) หรือสำนวนต่างๆ (Idiom) ดังนั้นน้องๆ ควรมีการฝึกทำโจทย์ที่เกี่ยวกับ Conversation ให้มากๆ รวมไปถึงการเรียนรู้จากชีวิตประจำวัน เช่น การดูภาพยนต์ภาษาอังกฤษแล้วเปิด Subtitle เพื่อดูรูปแบบการสนทนา หรือการอ่านบทสัมภาษณ์ที่มีการถาม-ตอบ วิธีนี้นอกจากจะช่วยให้คุ้นชินกับการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ยังเป็นเหมือนการผ่อนคลายตัวเองไปในอีกรูปแบบหนึ่ง

ส่วนเทคนิคที่ใช้ในการทำข้อสอบ TGAT English Part นี้ คือการดูบริบทของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ และลองไล่ลำดับเหตุการณ์ของคำถาม-คำตอบที่น่าจะเป็น ซึ่งจะทำให้น้องๆ สามารถตัดคำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้จำนวนหนึ่ง หลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องๆ แล้วว่าจะงัดคำศัพท์รวมไปถึงสำนวนต่างๆ ออกมาใช้ได้มาก-น้อยแค่ไหน โดยคำถามส่วนใหญ่ที่พบได้ในข้อสอบลักษณะนี้มักจะเป็น การสอบถามเส้นทาง การคุยกับพนักงานขาย การพูดคุยกับเพื่อน เป็นต้น

คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบจาก Exam Blueprint ของทาง ทปอ. ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกันครับ

 • Question-Response
  • Q: How many hours do you study every day?
  • R: ___________________________________
  1. Eight.
  2. Sometimes.
  3. Until six o’clock.
  4. Yes, every day.
  5. No, except weekends.
เฉลย

ตอบข้อ 1.

 • Short conversation
  • A:_______(1)_______
  • B: Let’s have Chinese food.
  • A: Do you want to try the new restaurant on the main road?
  • B: Okay._______(2)______
   1. Do you like Chinese food?
   2. What kind of food is available here?
   3. What do you usually eat for lunch?
   4. Is there a seafood restaurant near here?
   5. Would you rather have seafood or Chinese food?
เฉลย

ตอบข้อ 5.

   1. Don’t worry.
   2. That’s a good idea.
   3. We won’t get lost.
   4. Do you have the time?
   5. How should we order the meal?
เฉลย

ตอบข้อ 2.

Part 2 : ทักษะการอ่าน (Reading Skill)

ส่วนของทักษะการอ่าน (Reading Skill) ถูกแบ่งย่อยออกมาเป็นหัวข้อดังนี้

 • ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 30 ข้อ
  • เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 3 บทความ 15 ข้อ
  • อ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) จำนวน 5 บทความ 15 ข้อ

มาถึง Part ที่น้องๆ หลายคนอาจจะทำไม่ทันกันอย่างแน่นอน โดยเฉพาะปีนี้ที่ข้อสอบ TGAT English เหลือเวลาทำข้อสอบเพียง 60 นาทีเท่านั้น (เฉลี่ย 1 ข้อต่อ 1 นาที) ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำข้อสอบส่วนนี้ก็คือ “การบริหารจัดการเวลา” โดย Part นี้จะมีการเน้นไปที่ Grammar และการอ่านเพื่อจับใจความ ดังนั้นใครที่ยังอ่อนเรื่อง Grammar พี่ Panya Society และพี่ตวง อยากให้น้องๆ ได้ลองทบทวนเรื่อง Grammar กันให้ดี ทั้งการใช้งาน เเละข้อยกเว้นต่างๆ

และเทคนิคต่อมาที่จะช่วยน้องๆ ประหยัดเวลาในการรับมือกับบทความที่ยาวของสอบส่วนนี้ ก็คือการอ่านแบบ Skimming เเละ Scanning เพื่อหา Main Idea ของเรื่องหรือบทความให้เจอก่อน และทำความเข้าใจโจทย์เบื้องต้น เพราะหนึ่งในคำถามที่มักจะพบได้ในโจทย์ลักษณะนี้คือ “Main Idea ของบทความนี้คืออะไร?” หรือ “บทความนี้ควรใช้ชื่อเรื่องว่าอะไร?” ดังนั้น จับประเด็นให้เจอ ผ่านการอ่านคร่าวๆ กวาดตาไปก่อน 1 รอบ แล้วไปดูโจทย์ ค่อยกลับมาอ่านรายละเอียดในแต่ละ Passage ที่เหลืออีกที เพื่อหาคำตอบในข้ออื่นๆ เทคนิคนี้จะทำให้น้องๆ มีโอกาสทำโจทย์ Reading ได้คะแนนเยอะกว่าการพยายามอ่านและทำความเข้าในรอบเดียว (พี่ตวงย้ำมาว่า “อย่าเสียเวลากับการอ่านจนทำข้อสอบไม่ทัน”)

คราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบจาก Exam Blueprint ของทาง ทปอ. ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรกันครับ

 • Text completion
  • Moving to a new place is difficult. If your new neighborhood is a multicultural, close-knit ____(1)____ , you will be able to settle in more easily.

   In Navapat Thani, we can help you quickly ____(2)____at home – the faster you settle right in, the faster you can get out and explore exciting Thailand!

   1. facility
   2. resource
   3. relationship
   4. community
   5. accommodation
เฉลย

ตอบข้อ 4.

   1. feel
   2. felt
   3. feeling
   4. and feel
   5. have felt
เฉลย

ตอบข้อ 1.

 • Reading comprehension

The Centre Pompidou in Paris will close for three years from the end of 2023 for essential maintenance work, the museum announced today in a statement. The plan is for France’s national museum for Modern and Contemporary art, designed by Richard Rogers and Renzo Piano and inaugurated in 1977, to reopen in time for its 50th anniversary in 2027.

“There were two options on the table: one consisting of restoring the Centre whilst keeping it open, the other was closing it completely,” France’s Culture Minister, Roselyne Bachelot told the French daily Le Figaro. “I chose the second because it turned out to be less time-consuming and a bit less expensive.”

  1. What is the main purpose of the passage?
   1. To promote Modern and Contemporary art
   2. To persuade tourists to visit a new museum
   3. To explain how France celebrated its anniversary
   4. To describe the Centre Pompidou as a national museum
   5. To inform readers that a museum will temporarily close
เฉลย

ตอบข้อ 5.

  1. Which of the following is TRUE about the year 2027?
   1. The national museum will reopen.
   2. The national museum will be 50 years old.
   3. The national museum will be moved to a new place.
   4. Modern and contemporary art will be displayed in the museum.
   5. Modern and contemporary art will not be included in the museum.
เฉลย

ตอบข้อ 2.

บทสรุป

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการวิเคราะห์แนวข้อสอบ เทคนิค และตัวอย่างข้อสอบของวิชา TGAT English จากพี่ Panya Society และพี่ตวง คุณครูประจำคอร์ส TGAT English ของ Panya Society วันนี้พี่ๆ ทั้งสองคนหวังว่าน้องๆ #Dek66 ทุกคนที่ได้อ่านบทความนี้ไป คงจะได้แนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับข้อสอบ TGAT English ของ TCAS66 ไปไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ น้องๆ คนไหนที่ยังคิดว่าตัวเองไม่แน่นในเนื้อหาส่วนไหน พี่ๆ อยากให้น้องๆ ทุกคนเริ่มเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ อย่าลืมว่าวันสอบ TGAT คือวันที่ 10 ธันวาคม 2565 นี้แล้วนะครับ เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว!!!

สุดท้ายนี้พี่ตวงฝากย้ำมาบอกว่า คะแนนของข้อสอบส่วน TGAT English มีผลเป็นอย่างมากในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นการหมั่นทบทวนเนื้อหา และการฝึกทำข้อสอบเก่าอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราสามารถได้คะเเนนอย่างที่ต้องการเเน่นอน ขอให้น้องๆ ทุกคน โชคดีในการสอบเข้าคณะที่มุ่งหวัง และถ้าเกิดใครที่ยังไม่มั่นใจในการเตรียมสอบ TGAT English พี่ตวงแห่ง Panya Society มีคอร์สTGAT English” มาเป็นตัวช่วยเพื่อให้น้องๆ เพิ่มคะแนนให้ได้ถึง “70-80 คะแนน” ช่วยให้ติดคณะที่ใฝ่ฝัน รวมไปถึงสามารถนำไปใช้สอบกับการสอบภาษาอังกฤษในระดับอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น A-Level English – TOEIC – TOEFL หรือจะเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างสบาย พร้อมเทคนิคช่วยทำข้อสอบเพียบ กับข้อสอบทุกสไตล์ ครบทุกพาร์ทในTGAT English” มีรวบรวมไว้แล้วในคอร์สนี้ ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด!!!

เรียนภาษาอังกฤษ เตรียมสอบ TGAT English ฝึกทำข้อสอบ พร้อมเทคนิคทำโจทย์ และเคล็ดลับพิชิตคะแนนพุ่ง เรามีผู้ช่วยส่วนตัว เป็นโค้ชถาม-ตอบตลอด 24 ชั่วโมง ไปพร้อมกับหนังสือเนื้อหาครบครัน ดีไซน์น่าอ่าน มาทำคะแนนภาษาอังกฤษให้ปังกับครูพี่ตวง ได้ที่ Panya Society 🙂

ทำความรู้จักพี่ตวง

ตวงรัตน์ แสงโชติ

 • ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
 • กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี

: คอร์สแนะนำ :

SHARE: