จากบทความที่ผ่านมาเรื่อง “Update ล่าสุดจาก ทปอ. เกี่ยวกับ TCAS66” น้อง ๆ ทุกคนคงเห็นแล้วว่ารูปแบบการสอบ TCAS66 จะมีกำหนดการ และการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด จนมาถึงวันที่ 28 เมษายน 2565 ก็ได้มีความเคลื่อนไหวจากทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ Mytcas.com ซึ่งเป็นการ Update เกี่ยวกับ Exam Blueprint ของข้อสอบ TGAT TPAT และ A-Level ซึ่งพี่ Panya Society จะมาสรุป วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกับปีก่อน ๆ ให้น้อง ๆ ฟังกันครับ จะเป็นยังไงลองมาดูกันเลย…

สวัสดีครับน้องๆ #Dek66 ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS66 อีกแล้วนะครับ โดยวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของข้อสอบฟิสิกส์ A-Level กันนะครับ หลังจากบทความที่ผ่านมา เราได้ดูหน้าตาของโครงสร้างข้อสอบ (Exam Blueprint) กันไปแล้ว มาคราวนี้พี่ Panya Society ขอบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกลงไปกว่าเดิมว่า ข้อสอบปีนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร จะยากขึ้นหรือง่ายขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา รวมไปถึงเทคนิคการเตรียมตัวทำข้อสอบฟิสิกส์ A-Level กันครับ ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

– ปฎิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
– ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565
– ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565
– ปฏิทินการสมัครสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

Panya Society

 พี่แชร์ ฟิสิกส์ ตั้งข้อสังเกตข้อสอบแนวใหม่จาก สสวท. พบประเด็นสำคัญ 10 อย่างของข้อสอบ TCAS65 วิชาฟิสิกส์ แนวใหม่ ที่ DEK65 ไม่รู้ ไม่ได้จริง ๆ

Panya Society

GAT English มีคะเเนนเต็ม 150 คะเเนน เเบ่งเป็น 4 พาร์ทด้วยกัน ได้เเก่
GAT English Part 1 : Conversation 15 ข้อ
GAT English Part 2 : Vocabulary 10 ข้อ
GAT English Part 3 : Reading 15 ข้อ
GAT English Part 4 : Writing 15 ข้อ

 
 

Panya Society

รูปแบบและจำนวนข้อสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

Panya Society

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) วิชาสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2564

Panya Society

รายงานค่าสถิติพื้นฐานการสอบวิชาสามัญ ประจำปี 2564 

Panya Society

รายงาน Score Distribution การสอบ วิชาสามัญ ประจำปี 2564

Panya Society

ลักษณะของข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์
แนวข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ม.4 – ม.6
เทคนิคการทำข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์

Panya Society

สถิติข้อสอบวิชาสามัญ เคมี
เทคนิคการทำข้อสอบวิชาสามัญ เคมี

Panya Society

GAT คือ การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test)
PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test)

Panya Society

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564

Panya Society

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) GAT/PAT
ประจำปีการศึกษา 2564

Panya Society

รายงานค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ประจำปี 2564 (มีนาคม 2564)

Panya Society

รายงาน Score Distribution การสอบ GAT/PAT ประจำปี 2564

Panya Society

เรื่องที่ออกสอบมากที่สุดของ PAT 2 วิชาฟิสิกส์

Panya Society

เรื่องที่ออกสอบมากที่สุดของ PAT 2 วิชาเคมี

Panya Society

เฉลยข้อสอบ ONET’64 วิชาเคมี โดย พี่นัท

Panya Society

รวมคลังข้อสอบฟิสิกส์

Panya Society

รวมคลังข้อสอบวิชาภาษาไทย
(วิชาสามัญ, ONET)

Panya Society

รวมคลังข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
(วิชาสามัญ, ONET)

Panya Society

สถิติข้อสอบ BMAT section 2 รวบรวมจากข้อสอบปี 2009-2020
ทั้งนี้ หากในอนาคตโรงเรียนได้รับข้อมูลเพิ่มเติม สถิติอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้

Panya Society

รวมคลังข้อสอบ BMAT (Past papers) ในปี 2020 ทั้ง 3 sections
1. Thinking skills (ทักษะการคิด)
2. Scientific Knowledge and  Applications (ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้)
3. Writing Task (การสอบข้อเขียน)

Panya Society

รวมคลังข้อสอบ BMAT (Past papers) ในปี 2019 ทั้ง 3 sections
1. Thinking skills (ทักษะการคิด)
2. Scientific Knowledge and  Applications (ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้)
3. Writing Task (การสอบข้อเขียน)

Panya Society

SHARE: