ฟิสิกส์ - กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

 คือ ถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำต่อระบบแล้ว โมเมนตัมของระบบจะคงที่

เมื่อวัตถุชนกัน วัตถุทั้งสองจะออกแรงกระทำกัน ซึ่งคือแรง Action – Reaction

ขณะวัตถุชนกัน

จาก

จะได้

ในกรณีที่วัตถุชนกัน โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะใช้งานได้เสมอ

Ex. วัตถุ A มวล 2 kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 m/s เข้าชนวัตถุมวล B มวล 1 kg ซึ่งเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเร็ว 10 m/s หลังจากชนกัน วัตถุ A ยังคงเคลื่อนที่ในทิศเดิมด้วยความเร็ว 5 m/s จงหาความเร็วของวัตถุ B หลังชน

ก่อนชน

หลังชน

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม