ฟิสิกส์ - กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม

 คือ ถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำต่อระบบแล้ว โมเมนตัมของระบบจะคงที่

เมื่อวัตถุชนกัน วัตถุทั้งสองจะออกแรงกระทำกัน ซึ่งคือแรง Action – Reaction

ขณะวัตถุชนกัน

จาก

จะได้

ในกรณีที่วัตถุชนกัน โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะใช้งานได้เสมอ

Ex. วัตถุ A มวล 2 kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 m/s เข้าชนวัตถุมวล B มวล 1 kg ซึ่งเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเร็ว 10 m/s หลังจากชนกัน วัตถุ A ยังคงเคลื่อนที่ในทิศเดิมด้วยความเร็ว 5 m/s จงหาความเร็วของวัตถุ B หลังชน

ก่อนชน

หลังชน