ฟิสิกส์ - กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

1. วัตถุจะคงสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นเส้นตรง เว้นแต่ถูกกระทำด้วยแรงทำให้เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่

เขียนสมการได้ว่า

2. ความเร่งของวัตถุแปรผันตรงกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ แต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ

เขียนสมการได้ว่า

3. แรงที่วัตถุที่ 1 กระทำต่อวัตถุที่ 2 มีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุที่ 2 กระทำต่อวัตถุที่ 1 แต่มีทิศตรงข้าม

จะได้

Ex. หากเราเอานิ้วไปดันผนังแรง ๆ เราจะรู้สึกเจ็บ เนื่องจากผนังดันเรากลับด้วยแรงที่เท่ากัน