ฟิสิกส์ - กฎของคูลอมบ์

แรงที่ประจุทำกัน (ทั้งกรณีผลักและดูด) จะแปรผันตรงกับผลคูณของประจุทั้งสอง และแปรผกผันกับความห่างของสองประจุนั้นยกกำลังสอง

จะได้สูตรว่า

โดยที่ k เป็นค่าคงที่

ε0 คือ สภาพยอมของสุญญากาศ
R คือ ระยะห่างระหว่างประจุ

แรงที่ประจุทั้งสองกระทำกันเป็น Action – Reaction กัน