ฟิสิกส์ - กรณีพิเศษการกลิ้งโดยไม่ไถล

การกลิ้งโดยไม่ไถลจะเป็นการเคลื่อนที่โดยกลิ้งแล้วผิวสัมผัสของวัตถุไม่ได้ครูดไปกับพื้นเลย การเคลื่อนไปจะเกิดจากการกลิ้งเพียงอย่างเดียว ทำให้ระยะทางที่เคลื่อนไปของจุดศูนย์กลางมวลเท่ากับระยะทางที่อนุภาคตรงขอบของวัตถุเคลื่อนที่ เมื่อเทียบกับจุดศูนย์กลางมวลทำให้ความเร็วและความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลเท่ากับที่ขอบของวัตถุด้วย

สรุปคือ