ฟิสิกส์ - กรณีพิเศษการกลิ้งโดยไม่ไถล

การกลิ้งโดยไม่ไถลจะเป็นการเคลื่อนที่โดยกลิ้งแล้วผิวสัมผัสของวัตถุไม่ได้ครูดไปกับพื้นเลย การเคลื่อนไปจะเกิดจากการกลิ้งเพียงอย่างเดียว ทำให้ระยะทางที่เคลื่อนไปของจุดศูนย์กลางมวลเท่ากับระยะทางที่อนุภาคตรงขอบของวัตถุเคลื่อนที่ เมื่อเทียบกับจุดศูนย์กลางมวลทำให้ความเร็วและความเร่งของจุดศูนย์กลางมวลเท่ากับที่ขอบของวัตถุด้วย

สรุปคือ 

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม