ฟิสิกส์ - การเลี้ยวเบนของคลื่น

เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวาง ถ้าหน้าคลื่นมีขนาดยาวกว่าสิ่งกีดขวาง คลื่นจะสะท้อนกลับบางส่วน และส่วนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปได้จะกระจายออกไปอยู่ด้านหลังของสิ่งกีดขวาง เป็นเหมือนการเคลื่อนที่อ้อมสิ่งกีดขวาง

การเลี้ยวเบนจะเป็นไปตาม Huygen’s principle คือ

1. แต่ละจุดบนหน้าคลื่นเป็นแหล่งกำเนิดแบบจุด
2. ทำให้เกิดคลื่นรูปวงกลมใหม่
3. คลื่นลูกใหม่มี v และ f เท่าเดิม
4. หน้าคลื่นใหม่เกิดจากการลากเส้นสัมผัสเชื่อมของคลื่นวงกลม

  PANYA SOCIETY ได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ mybest ให้เป็น 1 ใน 10 สถาบัน “เรียนฟิสิกส์” ที่ไหนดี? ปี 2022 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม