ฟิสิกส์ - ความหมายของเสียง

          เสียงเป็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นของวัตถุ และพลังงานจากการสั่นนั้นจะถ่ายโอนให้แก่โมเลกุลของตัวกลาง เมื่อโมเลกุลได้รับพลังงาน โมเลกุลก็จะสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง

          ดังนั้น เสียงจึงเป็นคลื่นตามยาว และเนื่องจากเสียงต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่จึงเป็นคลื่นกล

         เมื่อคลื่นเสียงผ่านอากาศ ในอากาศจะมีโมเลกุลอากาศที่มีความห่างเท่า ๆ กันอยู่ แต่เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลอากาศจะมีความห่างกันไม่เหมือนเดิม

คลื่นเสียง มี 2 ส่วน คือ ส่วนอัดและส่วนขยาย

ส่วนอัด คือ ส่วนที่โมเลกุลอากาศอยู่ชิดกันกว่าปกติ
ส่วนขยาย คือ ส่วนที่โมเลกุลอากาศอยู่ห่างกันกว่าปกติ

          และเมื่อการสั่นสะเทือนนั้นมาถึงหู มันจะถูกแปลงเป็นพัลส์ประสาทซึ่งจะถูกส่งไปยังสมอง ทำให้เรารับรู้และจำแนกเสียงต่าง ๆ ได้

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

SHARE: