ฟิสิกส์ - ค่าความคลาดเคลื่อน

          ผลต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าที่แท้จริง ซึ่งโดยปกติค่าที่แท้จริงสามารถวัดได้ยาก จึงหาค่าที่ใกล้เคียงค่าที่แท้จริง คือ วัดหลายครั้ง และหาค่าเฉลี่ย ± ค่าความคลาดเคลื่อน

การหาค่าเฉลี่ย

ค่าความคลาดเคลื่อน

การดำเนินการของค่า a ± ∆a กับ b ± ∆b

+ : (a ± ∆a) + (b ± ∆b)

ก็จะเท่ากับ

– : (a ± ∆a) – (b ± ∆b)

ก็จะเท่ากับ

x : (a ± ∆a) x (b ± ∆b)

ก็จะเท่ากับ

หรือเท่ากับ

÷ : (a ± ∆a) ÷ (b ± ∆b)

ก็จะเท่ากับ

หรือเท่ากับ

ค่าความคลาดเคลื่อนจะบวกกันเสมอ จะลบกันไม่ได้

  PANYA SOCIETY ได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ mybest ให้เป็น 1 ใน 10 สถาบัน “เรียนฟิสิกส์” ที่ไหนดี? ปี 2022 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

SHARE: