ฟิสิกส์ - พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

เมื่อมีสปริงปลายข้างหนึ่งติดกับผนัง แล้วดึงให้สปริงยืดออกจากตำแหน่งสมดุลแล้วปล่อยมือออก สปริงจะเคลื่อนเข้าหาตำแหน่งสมดุลอีกครั้งเอง

ดังนั้น การที่เราดึงสปริงออกจากตำแหน่งสมดุลตอนแรก เป็นการทำให้เกิดพลังงานศักย์ที่เราเรียกว่า พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

และเมื่อเรายิ่งใช้แรงดึงสปริงมาก จะทำให้สปริงยืดออกเยอะ

∴ F α S

จาก F α S จะได้ F = kS
และ งานที่ใช้ในการดึงสปริง = แรงดึงเฉลี่ย x ระยะยืดของสปริง

พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

กำหนดให้

F คือ แรงในสปริง
S คือ ระยะยืดจากตำแหน่งสมดุล
k คือ ค่านิจของสปริง