ฟิสิกส์ - สภาพยืดหยุ่น

          เป็นสมบัติของวัตถุที่เมื่อวัตถุโดนแรงมากระทำจะทำให้วัตถุยืดหรือหด แต่เมื่อเอาแรงนั้นออกวัตถุจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม แต่ถ้ากระทำด้วยแรงที่มากเกินค่าที่วัตถุจะคงสภาพยืดหยุ่นไว้ได้ วัตถุก็จะไม่กลับเป็นเหมือนเดิม

วัตถุที่มีสภาพยืดหยุ่นสูง

เช่น

– หนังยาง
– สปริง

วัตถุที่มีสภาพยืดหยุ่นต่ำ

เช่น

– ดินน้ำมัน
– ถุงพลาสติก

ความเค้นตามยาว (σ) คือ อัตราส่วนระหว่างแรงที่กระทำต่อวัตถุ (F) ต่อพื้นที่หน้าตัด (A) ที่ตั้งฉากกัน

สูตรคือ

ความเครียด (ε) คือ อัตราส่วนระหว่างความยาวที่เปลี่ยนไป (ΔL) กับความยาวเดิม (L0)

สูตรคือ

คือ ค่าคงที่ค่าหนึ่ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติของวัสดุที่จะคงที่เสมอในช่วงที่ยังอยู่ในสภาพยืดหยุ่น โดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด

สูตรคือ

Ex. ลวดทองแดงยาว 1 m มีพื้นที่หน้าตัด 10-4 cm2 ถ้าออกแรง 1 N ดึงลวด ทำให้ลวดยืดออก 1 mm จงหาค่าโมดูลัสของยัง

  PANYA SOCIETY ได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ mybest ให้เป็น 1 ใน 10 สถาบัน “เรียนฟิสิกส์” ที่ไหนดี? ปี 2022 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

SHARE: