ฟิสิกส์ - สมดุลกล

สมดุลกล คือ สภาพที่ระบบไม่เปลี่ยนแปลงสภาพเคลื่อนที่

สมดุลกลแบ่งเป็น 2 อย่างใหญ่ๆ

1. สมดุลสถิต คือ ระบบอยู่นิ่ง (v = 0) และ (ω = 0)
2. สมดุลจลน์ คือ ระบบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่

ทั้งสองอย่างที่กล่าวมานี้ จะเกิดขึ้นเมื่อระบบไม่มีแรงภายรอกมากระทำให้วัตถุเปลี่ยน สภาพการเคลื่อนที่ หรือ ΣF = 0 ถ้าเป็นการหมุน คือไม่มีทอร์กภายนอกมากระทำต่อระบบ หรือ Στ = 0

ตัวอย่าง

การที่ F = mg คือ วัตถุกำลังจะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นแต่ยังสมดุลอยู่
ถ้า F > mg วัตถุจะเคลื่อนที่ขึ้นโดยมีความเร่ง ทำให้ไม่อยู่ในสภาพสมดุล

*ถ้าโจทย์ถามว่าจากรูป แรง F จะต้องเท่าไรจึงจะทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ ต้องตอบว่า F = mg เพราะในตัวอย่างนี้ การที่ F = mg คือรอยต่อระหว่างการสมดุลกับไม่สมดุล เรียกว่าการกำลังจะเคลื่อนที่หรือเริ่มเคลื่อนที่*

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม