ฟิสิกส์ - หน้าหนาวทีไรทำไมผมเราถึงฟู

เคยสังเกตมั้ย ? เด็กวิทย์คณิต น่าจะเข้าใจกันนะ หน้าหนาวทีไรทำไมผมเราถึงฟู !!! 

คำตอบก็คือ เพราะไฟฟ้าสถิต ในช่วงฤดูหนาว อากาศจะมีความชื้นต่ำ ก่อให้เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าได้ง่ายและถ่ายเท ประจุไฟฟ้าได้มากกว่าอากาศในช่วงฤดูร้อน นั่นเป็นเพราะปัจจัยในเรื่องของความชื้นในอากาศ เมื่อประจุเคลื่อนเข้าไปยังร่างกาย โดยเฉพาะปลายผมมากที่สุดจึงเกิดการผลักกันและทำให้เส้นผมฟู ไม่ใช่เพียงเเค่เส้นผมเท่านั่นที่สามารถเกิดไฟฟ้าสถิต เมื่อประจุไฟฟ้าเกิดการสะสมบนผิวหนัง และมีการสัมผัสกับวัสดุประเภทตัวนำ จะทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าไปยังตัวนำอย่างรวดเร็วเป็นผลเกิดการช็อตเบา ๆ ได้อีกด้วย