ฟิสิกส์ - เลขนัยสำคัญ

หลักในการนับจำนวนเลขนัยสำคัญ

1. ตัวเลข 1-9 นับเป็นนัยสำคัญหมด
2. เลข 0 อยู่หน้าเลขอื่นไม่นับ
3. เลข 0 ที่อยู่ระหว่างเลขอื่น และอยู่หลังเลขอื่นนับด้วย
4. เลข 0 ที่อยู่หลังเลขอื่น และไม่มีจุดทศนิยมจะกำกวมให้แปลงไปใช้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ช่วยให้ชัดเจน

เช่น 120

ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตัว = 1.20 x 102
ต้องการเลขนัยสำคัญ 2 ตัว = 1.2 x 102

การดำเนินการของนัยสำคัญ (+, -)

หลักการ:

1. บวก, ลบ กันธรรมดา
2. คำตอบจะมีทศนิยมเท่ากับทศนิยมของเลขที่มีทศนิยมน้อยที่สุด ที่นำมาบวกลบกัน
3. การปัดเลข 5 ขึ้นไป ปัดขึ้น น้อยกว่า 5 ปัดทิ้ง

Ex.

51.43 + 2.0 = ?
51.43 + 2.0 = 53.43
ตัวที่มีทศนิยมน้อยสุดคือ 2.0 มี 1 ตำแหน่ง
ดังนั้น คำตอบต้องมี 1 ตำแหน่งเช่นกัน นั่นคือ 53.4 เลข 3 โดนปัดทิ้ง

การดำเนินการของนัยสำคัญ (x, ÷)

หลักการ:

1. คูณ, หาร กันธรรมดา
2. คำตอบจะมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับตัวเลขที่มีนัยสำคัญน้อยสุดของตัวเลขที่นำมาคูณหาร
3. การปัดเลข 5 ขึ้นไป ปัดขึ้น น้อยกว่า 5 ปัดทิ้ง

Ex.

27.5 x 2.0 = ?
27.5 x 2.0 = 55.00
27.5 มีนัยสำคัญ 3 ตัว
2.0 มีนัยสำคัญ 2 ตัว (น้อยสุด)
ดังนั้น คำตอบต้องมีนัยสำคัญ 2 ตัว จึงตอบ 55

  PANYA SOCIETY ได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ mybest ให้เป็น 1 ใน 10 สถาบัน “เรียนฟิสิกส์” ที่ไหนดี? ปี 2022 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

SHARE: