ฟิสิกส์ - แรงนิวเคลียร์

          ในนิวเคลียสประกอบไปด้วย นิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้า และโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวก และการที่ประจุบวกอยู่ใกล้กันโดยไม่ผลักกัน จะต้องมีแรงมาหักล้างกับแรงผลักนั้น เราเรียกแรงนั้นว่า แรงนิวเคลียร์ และแรงนิวเคลียร์นั้นเกิดจากพลังงานที่มาจากการรวมกันของโปรตรอนและนิวตรอน  ถ้าเรามีดิวทิเรียมและให้รังสีแกมมาเข้าไป จะได้เป็นโปรตรอนและนิวตรอนออกมา

เมื่อเราวัดมวลของทั้งสองฝั่งของสมการ จะพบว่ามีมวลบางส่วนเพิ่มขึ้นมา หรือถ้ากลับสมการก็จะหมายความว่า ถ้าโปรตรอนและนิวตรอนรวมตัวกัน จะมีมวลบางส่วนหายไป

ซึ่งจากสมการ E = mc2 แปลว่า มวลสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ เราเรียกพลังงานที่เปลี่ยนแปลงมาจากมวลที่หายไปนี้ว่า Binding Energy (BE) ซึ่งสามารถคำนวณหาลังงานนี้ได้จากสูตร

โดยที่

BE = Binding Energy
Δm = มวลที่หายไป

  PANYA SOCIETY ได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ mybest ให้เป็น 1 ใน 10 สถาบัน “เรียนฟิสิกส์” ที่ไหนดี? ปี 2022 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม