ฟิสิกส์ - แรงเสียดทาน

แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยเกิดขึ้นบนผิวสัมผัสระหว่างวัตถุ

แรงเสียดทาน มี 2 ชนิด

1. แรงเสียดทานสถิต (fs)

แรงเสียดทานที่เกิดขึ้น ซึ่งต้านไม่ให้วัตถุเคลื่อนที่ เมื่อมีแรงมากระทำกับวัตถุ ค่าของแรงเสียดทานสถิตจะเท่ากับแรงที่มากระทำกับวัตถุโดยไม่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ และจะมีค่ามากที่สุดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ ซึ่งคือ แรงเสียดทานสถิตมากที่สุด (fsmax)

โดย μs คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต

2. แรงเสียดทานจลน์ (fk)

แรงเสียดทานที่เกิดระหว่างพื้นผิวกับวัตถุ ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ แรงเสียดทานจลน์จะคงที่ตลอดในผิวสัมผัสหนึ่ง

โดย μk คือ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ และ μs จะมากกว่า μk เสมอ ในพื้นผิวสัมผัสเดียวกัน

คุณสมบัติของแรงเสียดทาน

1. มีทิศขนานกับพื้นผิว
2. มีทิศต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ
3. วัตถุจะต้องสัมผัสพื้นผิวถึงจะมีแรงเสียดทาน

วัตถุเคลื่อนที่

วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ขึ้น

วัตถุอยู่นิ่ง

แผนภาพแสดงเวกเตอร์ของแรงเสียดทานสถิต

วัตถุอยู่นิ่ง

วัตถุเริ่มเคลื่อนที่

  PANYA SOCIETY ได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ mybest ให้เป็น 1 ใน 10 สถาบัน “เรียนฟิสิกส์” ที่ไหนดี? ปี 2022 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม