ฟิสิกส์ - แรงในแนวตั้งฉาก

          ถ้าเรามีวัตถุวางอยู่เฉยๆ บนพื้น จะมีแรงโน้มถ่วงของโลกมากระทำต่อวัตถุนั้น จากกฎข้อ 1 ของนิวตันต้องมีแรง ที่มาต้านแรงโน้มถ่วงเพื่อทำให้วัตถุอยู่นิ่งได้ เราเรียกแรงนั้นว่า รงในแนวตั้งฉาก (FN

ซึ่ง FN กับ mg ไม่ได้เป็น Action-Reaction กัน เพราะ FN เป็นแรงที่พื้นทำกับวัตถุ แต่ mg เป็นแรงที่โลกทำกับวัตถุ

ค่าของแรงในแนวตั้งฉากเป็นไปได้หลายค่าขึ้นอยู่กับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อพื้น

กรณีไม่มีแรงอื่นมากระทำ

กรณีมีแรงอื่นมากระทำ

คุณสมบัติของแรงในแนวตั้งฉาก

1. มีทิศตั้งฉากกับพื้นผิวเสมอ
2. มีอยู่เมื่อวัตถุกดลงบนพื้นผิว

          การวัดหาค่า FN ในชีวิตจริง คือ การเอาเครื่องชั่งน้ำหนักมาชั่ง เลขที่อ่านค่าจากบนตาชั่ง เลขนั้นคือ Fดังนั้นถ้าโจทย์ถามว่า เครื่องชั่ง ชั่งได้เท่าไร คือโจทย์ถามหาค่า FN

Ex. ถ้าชั่งน้ำหนักบนพื้นเอียง จะชั่งได้น้อยกว่าบนพื้นราบ เพราะ FN น้อยลง